LINE FEED

aaaaaaa bbbbbbb

VERTICAL TAB

aaaaaaa bbbbbbb

FORM FEED

aaaaaaa bbbbbbb

CARRIAGE RETURN

aaaaaaa bbbbbbb

FILE SEPARATOR

aaaaaaabbbbbbb

GROUP SEPARATOR

aaaaaaabbbbbbb

RECORD SEPARATOR

aaaaaaabbbbbbb

UNIT SEPARATOR

aaaaaaabbbbbbb

BREAK PERMITTED HERE

aaaaaaa‚bbbbbbb

NEXT LINE

aaaaaaa…bbbbbbb

PARTIAL LINE FORWARD

aaaaaaa‹bbbbbbb

CONTROL SEQUENCE INTRODUCER

aaaaaaa›bbbbbbb

LINE SEPARATOR

aaaaaaa
bbbbbbb

PARAGRAPH SEPARATOR

aaaaaaa
bbbbbbb

LINE FEED + CARRIAGE RETURN

aaaaaaa bbbbbbb

CARRIAGE RETURN + LINE FEED

aaaaaaa bbbbbbb

HTML <br />

aaaaaaa
bbbbbbb