Code Char VS Seq. Identifier
Code Char VS Seq. Identifier
3402 E0100 㐂󠄀 CID+13698
3402 E0101 㐂󠄁 CID+13697
3402 E0102 㐂󠄂 CID+13699
3405 E0100 㐅󠄀 CID+15387
3406 E0100 㐆󠄀 CID+17242
3427 E0100 㐧󠄀 CID+13910
342C E0100 㐬󠄀 CID+17246
342E E0100 㐮󠄀 CID+14216
3468 E0100 㑨󠄀 CID+14047
346A E0100 㑪󠄀 CID+17269
3488 E0100 㒈󠄀 CID+15442
3492 E0100 㒒󠄀 CID+17294
34B5 E0100 㒵󠄀 CID+16793
34BC E0100 㒼󠄀 CID+17303
34C1 E0100 㓁󠄀 CID+18384
34C7 E0100 㓇󠄀 CID+17307
34DB E0100 㓛󠄀 CID+15425
351F E0100 㔟󠄀 CID+13865
353E E0100 㔾󠄀 CID+14110
355D E0100 㕝󠄀 CID+17341
355E E0100 㕞󠄀 CID+17342
3563 E0100 㕣󠄀 CID+17344
356E E0100 㕮󠄀 CID+17348
35A6 E0100 㖦󠄀 CID+17369
35A8 E0100 㖨󠄀 CID+17371
35C5 E0100 㗅󠄀 CID+17377
35DA E0100 㗚󠄀 CID+17386
35DE E0100 㗞󠄀 CID+20067
35F4 E0100 㗴󠄀 CID+17395
3605 E0100 㘅󠄀 CID+17402
3614 E0100 㘔󠄀 CID+19131
364A E0100 㙊󠄀 CID+17441
3691 E0100 㚑󠄀 CID+17473
3696 E0100 㚖󠄀 CID+17477
3699 E0100 㚙󠄀 CID+17475
36CF E0100 㛏󠄀 CID+17494
3761 E0100 㝡󠄀 CID+17528
3762 E0100 㝢󠄀 CID+17529
376B E0100 㝫󠄀 CID+17533
376C E0100 㝬󠄀 CID+17532
3775 E0100 㝵󠄀 CID+17536
378D E0100 㞍󠄀 CID+13850
37C1 E0100 㟁󠄀 CID+17550
37E2 E0100 㟢󠄀 CID+14123
37E8 E0100 㟨󠄀 CID+17570
37F4 E0100 㟴󠄀 CID+17573
37FD E0100 㟽󠄀 CID+17576
3800 E0100 㠀󠄀 CID+17578
382F E0100 㠯󠄀 CID+17588
3836 E0100 㠶󠄀 CID+17589
3840 E0100 㡀󠄀 CID+17590
385C E0100 㡜󠄀 CID+17594
3861 E0100 㡡󠄀 CID+17596
38A1 E0100 㢡󠄀 CID+20171
38AD E0100 㢭󠄀 CID+19132
38FA E0100 㣺󠄀 CID+13852
3917 E0100 㤗󠄀 CID+17625
391A E0100 㤚󠄀 CID+17628
396F E0100 㥯󠄀 CID+17643
39A4 E0100 㦤󠄀 CID+20122
39B8 E0100 㦸󠄀 CID+20123
3A5C E0100 㩜󠄀 CID+20127
3A6E E0100 㩮󠄀 CID+17713
3A73 E0100 㩳󠄀 CID+17716
3A85 E0100 㪅󠄀 CID+20142
3AC4 E0100 㫄󠄀 CID+20135
3ACB E0100 㫋󠄀 CID+20136
3AD6 E0100 㫖󠄀 CID+17731
3AD7 E0100 㫗󠄀 CID+17758
3AEA E0100 㫪󠄀 CID+17741
3AF3 E0100 㫳󠄀 CID+15424
3B0E E0100 㬎󠄀 CID+17752
3B1A E0100 㬚󠄀 CID+17756
3B1C E0100 㬜󠄀 CID+17757
3B22 E0100 㬢󠄀 CID+15433
3B6D E0100 㭭󠄀 CID+17804
3B77 E0100 㭷󠄀 CID+17797
3B87 E0100 㮇󠄀 CID+17826
3B88 E0100 㮈󠄀 CID+13965
3B8D E0100 㮍󠄀 CID+17828
3BA4 E0100 㮤󠄀 CID+17834
3BB6 E0100 㮶󠄀 CID+16910
3BC3 E0100 㯃󠄀 CID+16911
3BCD E0100 㯍󠄀 CID+17848
3BF0 E0100 㯰󠄀 CID+17865
3BF3 E0100 㯳󠄀 CID+20151
3C0F E0100 㰏󠄀 CID+16919
3C26 E0100 㰦󠄀 CID+17887
3CC3 E0100 㳃󠄀 CID+17916
3CD2 E0100 㳒󠄀 CID+17921
3D11 E0100 㴑󠄀 CID+17957
3D1E E0100 㴞󠄀 CID+17968
3D31 E0100 㴱󠄀 CID+20158
3D4E E0100 㵎󠄀 CID+7655
3D64 E0100 㵤󠄀 CID+17994
3D9A E0100 㶚󠄀 CID+18008
3DC0 E0100 㷀󠄀 CID+18026
3DCC E0100 㷌󠄀 CID+19133
3DD4 E0100 㷔󠄀 CID+18031
3E05 E0100 㸅󠄀 CID+18043
3E3F 㸿 E0100 㸿󠄀 CID+16968
3E40 E0100 㹀󠄀 CID+20170
3E60 E0100 㹠󠄀 CID+18059
3E66 E0100 㹦󠄀 CID+18061
3E68 E0100 㹨󠄀 CID+18062
3E83 E0100 㺃󠄀 CID+18069
3E8A E0100 㺊󠄀 CID+15427
3E94 E0100 㺔󠄀 CID+18075
3EDA E0100 㻚󠄀 CID+15432
3F57 E0100 㽗󠄀 CID+18123
3F72 E0100 㽲󠄀 CID+16984
3F75 E0100 㽵󠄀 CID+18137
3F77 E0100 㽷󠄀 CID+18139
3FAE E0100 㾮󠄀 CID+18157
3FB1 E0100 㾱󠄀 CID+14164
3FC9 E0100 㿉󠄀 CID+18168
3FD7 E0100 㿗󠄀 CID+18173
3FDC E0100 㿜󠄀 CID+19134
4039 E0100 䀹󠄀 CID+18191
4058 E0100 䁘󠄀 CID+18198
4093 E0100 䂓󠄀 CID+15436
4103 E0100 䄃󠄀 CID+15439
4105 E0100 䄅󠄀 CID+18235
4148 E0100 䅈󠄀 CID+18247
414F E0100 䅏󠄀 CID+18250
4163 E0100 䅣󠄀 CID+18254
41B4 E0100 䆴󠄀 CID+18269
41BF E0100 䆿󠄀 CID+18272
41E6 E0100 䇦󠄀 CID+18283
41EE E0100 䇮󠄀 CID+18287
41F3 E0100 䇳󠄀 CID+18284
4207 E0100 䈇󠄀 CID+18294
420E E0100 䈎󠄀 CID+18297
4264 E0100 䉤󠄀 CID+14176
4293 E0100 䊓󠄀 CID+15440
42C6 E0100 䋆󠄀 CID+18335
42D6 E0100 䋖󠄀 CID+18346
42DD E0100 䋝󠄀 CID+18350
4302 E0100 䌂󠄀 CID+18364
432B E0100 䌫󠄀 CID+18377
4343 E0100 䍃󠄀 CID+18379
43EE E0100 䏮󠄀 CID+18423
43F0 E0100 䏰󠄀 CID+18426
4408 E0100 䐈󠄀 CID+18432
440C E0100 䐌󠄀 CID+15426
4417 E0100 䐗󠄀 CID+18434
441C E0100 䐜󠄀 CID+18435
4422 E0100 䐢󠄀 CID+18437
4453 E0100 䑓󠄀 CID+14195
445B E0100 䑛󠄀 CID+17060
4476 E0100 䑶󠄀 CID+18460
447A E0100 䑺󠄀 CID+18461
4491 E0100 䒑󠄀 CID+18467
44B3 E0100 䒳󠄀 CID+18494
44BE E0100 䒾󠄀 CID+18492
44D4 E0100 䓔󠄀 CID+18493
4508 E0100 䔈󠄀 CID+18524
450D E0100 䔍󠄀 CID+18520
4525 E0100 䔥󠄀 CID+14206
4543 E0100 䕃󠄀 CID+18540
457A E0100 䕺󠄀 CID+15435
459D E0100 䖝󠄀 CID+17108
45B8 E0100 䖸󠄀 CID+18592
45BE E0100 䖾󠄀 CID+19135
45E5 E0100 䗥󠄀 CID+18618
45EA E0100 䗪󠄀 CID+17113
460F E0100 䘏󠄀 CID+18634
4610 E0100 䘐󠄀 CID+19136
4641 E0100 䙁󠄀 CID+18648
4665 E0100 䙥󠄀 CID+15438
46A1 E0100 䚡󠄀 CID+18665
46AE E0100 䚮󠄀 CID+15441
46AF E0100 䚯󠄀 CID+18669
470C E0100 䜌󠄀 CID+18690
471F E0100 䜟󠄀 CID+20219
4764 E0100 䝤󠄀 CID+18712
47E6 E0100 䟦󠄀 CID+14224
47FD E0100 䟽󠄀 CID+18724
4816 E0100 䠖󠄀 CID+18734
481E E0100 䠞󠄀 CID+20225
4844 E0100 䡄󠄀 CID+17141
484E E0100 䡎󠄀 CID+18746
48B5 E0100 䢵󠄀 CID+18779
49B0 E0100 䦰󠄀 CID+17183
49E7 E0100 䧧󠄀 CID+18898
49FA E0100 䧺󠄀 CID+18902
4A04 E0100 䨄󠄀 CID+18907
4A29 E0100 䨩󠄀 CID+18910
4ABC E0100 䪼󠄀 CID+18934
4B38 E0100 䬸󠄀 CID+13791
4B3B E0100 䬻󠄀 CID+18958
4B7E E0100 䭾󠄀 CID+19137
4BC2 E0100 䯂󠄀 CID+18995
4BCA E0100 䯊󠄀 CID+18997
4BD2 E0100 䯒󠄀 CID+18999
4BE8 E0100 䯨󠄀 CID+15430
4C17 E0100 䰗󠄀 CID+17204
4C20 E0100 䰠󠄀 CID+19016
4C38 E0100 䰸󠄀 CID+19138
4CC4 E0100 䳄󠄀 CID+19076
4CD1 E0100 䳑󠄀 CID+19079
4CE1 E0100 䳡󠄀 CID+19139
4D07 E0100 䴇󠄀 CID+19099
4D77 E0100 䵷󠄀 CID+19115
4E00 E0100 一󠄀 CID+1200
4E01 E0100 丁󠄀 CID+3000
4E02 E0100 丂󠄀 CID+17234
4E03 E0100 七󠄀 CID+2275
4E04 E0100 丄󠄀 CID+14296
4E05 E0100 丅󠄀 CID+14297
4E07 E0100 万󠄀 CID+3754
4E08 E0100 丈󠄀 CID+2510
4E08 E0101 丈󠄁 CID+13463
4E09 E0100 三󠄀 CID+2174
4E0A E0100 上󠄀 CID+2509
4E0B E0100 下󠄀 CID+1340
4E0C E0100 丌󠄀 CID+19140
4E0D E0100 不󠄀 CID+3526
4E0E E0100 与󠄀 CID+3881
4E0E E0101 与󠄁 CID+20073
4E0F E0100 丏󠄀 CID+17235
4E10 E0100 丐󠄀 CID+4091
4E11 E0100 丑󠄀 CID+1233
4E12 E0100 丒󠄀 CID+17236
4E14 E0100 且󠄀 CID+1484
4E15 E0100 丕󠄀 CID+4092
4E16 E0100 世󠄀 CID+2632
4E17 E0100 丗󠄀 CID+4311
4E18 E0100 丘󠄀 CID+1648
4E19 E0100 丙󠄀 CID+3594
4E19 E0101 丙󠄁 CID+14009
4E1E E0100 丞󠄀 CID+2511
4E1F E0100 丟󠄀 CID+14298
4E21 E0100 両󠄀 CID+3974
4E23 E0100 丣󠄀 CID+19141
4E24 E0100 两󠄀 CID+19142
4E26 E0100 並󠄀 CID+3602
4E26 E0101 並󠄁 CID+20074
4E28 E0100 丨󠄀 CID+8371
4E29 E0100 丩󠄀 CID+17237
4E2A E0100 个󠄀 CID+4093
4E2B E0100 丫󠄀 CID+14299
4E2C E0100 丬󠄀 CID+14157
4E2D E0100 中󠄀 CID+2980
4E2E E0100 丮󠄀 CID+17238
4E2F E0100 丯󠄀 CID+14300
4E30 E0100 丰󠄀 CID+14301
4E30 E0101 丰󠄁 CID+15386
4E31 E0100 丱󠄀 CID+4094
4E32 E0100 串󠄀 CID+1778
4E35 E0100 丵󠄀 CID+21075
4E36 E0100 丶󠄀 CID+4095
4E37 E0100 丷󠄀 CID+13981
4E38 E0100 丸󠄀 CID+1561
4E39 E0100 丹󠄀 CID+2926
4E39 E0101 丹󠄁 CID+13914
4E3B E0100 主󠄀 CID+2323
4E3B E0101 主󠄁 CID+13812
4E3C E0100 丼󠄀 CID+4096
4E3F 丿 E0100 丿󠄀 CID+4097
4E40 E0100 乀󠄀 CID+14302
4E41 E0100 乁󠄀 CID+14303
4E42 E0100 乂󠄀 CID+4098
4E43 E0100 乃󠄀 CID+3307
4E44 E0100 乄󠄀 CID+14304
4E45 E0100 久󠄀 CID+1649
4E47 E0100 乇󠄀 CID+17239
4E48 E0100 么󠄀 CID+14126
4E4B E0100 之󠄀 CID+3309
4E4D E0100 乍󠄀 CID+3259
4E4E E0100 乎󠄀 CID+1911
4E4F E0100 乏󠄀 CID+3681
4E51 E0100 乑󠄀 CID+17241
4E55 E0100 乕󠄀 CID+6480
4E56 E0100 乖󠄀 CID+4099
4E57 E0100 乗󠄀 CID+2512
4E58 E0100 乘󠄀 CID+4100
4E59 E0100 乙󠄀 CID+1333
4E5A E0100 乚󠄀 CID+14305
4E5C E0100 乜󠄀 CID+21076
4E5D E0100 九󠄀 CID+1757
4E5E E0100 乞󠄀 CID+1956
4E5F E0100 也󠄀 CID+3829
4E62 E0100 乢󠄀 CID+4659
4E63 E0100 乣󠄀 CID+21077
4E68 E0100 乨󠄀 CID+21078
4E69 E0100 乩󠄀 CID+17244
4E71 E0100 乱󠄀 CID+3930
4E73 E0100 乳󠄀 CID+3285
4E73 E0101 乳󠄁 CID+13968
4E74 E0100 乴󠄀 CID+21079
4E75 E0100 乵󠄀 CID+21080
4E79 E0100 乹󠄀 CID+19143
4E7E E0100 乾󠄀 CID+1505
4E7F 乿 E0100 乿󠄀 CID+14306
4E80 E0100 亀󠄀 CID+1615
4E82 E0100 亂󠄀 CID+4101
4E85 E0100 亅󠄀 CID+4102
4E86 E0100 了󠄀 CID+3971
4E88 E0100 予󠄀 CID+3879
4E89 E0100 争󠄀 CID+2794
4E8A E0100 亊󠄀 CID+4104
4E8B E0100 事󠄀 CID+2244
4E8C E0100 二󠄀 CID+3275
4E8D E0100 亍󠄀 CID+14307
4E8E E0100 于󠄀 CID+4107
4E91 E0100 云󠄀 CID+1248
4E92 E0100 互󠄀 CID+1939
4E94 E0100 五󠄀 CID+1938
4E95 E0100 井󠄀 CID+1194
4E96 E0100 亖󠄀 CID+14308
4E97 E0100 亗󠄀 CID+21081
4E98 E0100 亘󠄀 CID+4081
4E99 E0100 亙󠄀 CID+4080
4E9B E0100 些󠄀 CID+2083
4E9C E0100 亜󠄀 CID+1125
4E9D E0100 亝󠄀 CID+17245
4E9E E0100 亞󠄀 CID+4108
4E9F E0100 亟󠄀 CID+4109
4EA0 E0100 亠󠄀 CID+4110
4EA1 E0100 亡󠄀 CID+3682
4EA1 E0101 亡󠄁 CID+14031
4EA2 E0100 亢󠄀 CID+4111
4EA4 E0100 交󠄀 CID+1958
4EA4 E0101 交󠄁 CID+13439
4EA5 E0100 亥󠄀 CID+1195
4EA6 E0100 亦󠄀 CID+3744
4EA8 E0100 亨󠄀 CID+1686
4EAB E0100 享󠄀 CID+1687
4EAC E0100 京󠄀 CID+1688
4EAD E0100 亭󠄀 CID+3070
4EAE E0100 亮󠄀 CID+3972
4EAF E0100 亯󠄀 CID+21082
4EB0 E0100 亰󠄀 CID+4112
4EB3 E0100 亳󠄀 CID+4113
4EB6 E0100 亶󠄀 CID+4114
4EB9 E0100 亹󠄀 CID+14309
4EBA E0100 人󠄀 CID+2579
4EBB E0100 亻󠄀 CID+13856
4EBC E0100 亼󠄀 CID+17247
4EC0 E0100 什󠄀 CID+2372
4EC1 E0100 仁󠄀 CID+2580
4EC2 E0100 仂󠄀 CID+4119
4EC3 E0100 仃󠄀 CID+17248
4EC4 E0100 仄󠄀 CID+4117
4EC6 E0100 仆󠄀 CID+4118
4EC7 E0100 仇󠄀 CID+1650
4EC8 E0100 仈󠄀 CID+17249
4ECA E0100 今󠄀 CID+2067
4ECA E0101 今󠄁 CID+13780
4ECB E0100 介󠄀 CID+1392
4ECD E0100 仍󠄀 CID+4116
4ECE E0100 从󠄀 CID+4115
4ECF E0100 仏󠄀 CID+3577
4ED0 E0100 仐󠄀 CID+14310
4ED4 E0100 仔󠄀 CID+2196
4ED5 E0100 仕󠄀 CID+2195
4ED6 E0100 他󠄀 CID+2846
4ED7 E0100 仗󠄀 CID+4120
4ED8 E0100 付󠄀 CID+3527
4ED9 E0100 仙󠄀 CID+2699
4EDA E0100 仚󠄀 CID+17251
4EDB E0100 仛󠄀 CID+21083
4EDD E0100 仝󠄀 CID+656
4EDE E0100 仞󠄀 CID+4121
4EDF E0100 仟󠄀 CID+4123
4EE0 E0100 仠󠄀 CID+14311
4EE1 E0100 仡󠄀 CID+8372
4EE2 E0100 仢󠄀 CID+21084
4EE3 E0100 代󠄀 CID+2885
4EE4 E0100 令󠄀 CID+4009
4EE5 E0100 以󠄀 CID+1166
4EE8 E0100 仨󠄀 CID+21085
4EEB E0100 仫󠄀 CID+17250
4EED E0100 仭󠄀 CID+4122
4EEE E0100 仮󠄀 CID+1342
4EEF E0100 仯󠄀 CID+21086
4EF0 E0100 仰󠄀 CID+1724
4EF1 E0100 仱󠄀 CID+17252
4EF2 E0100 仲󠄀 CID+2981
4EF3 E0100 仳󠄀 CID+19144
4EF5 E0100 仵󠄀 CID+17253
4EF6 E0100 件󠄀 CID+1861
4EF7 E0100 价󠄀 CID+4124
4EFB E0100 任󠄀 CID+3290
4EFC E0100 仼󠄀 CID+8373
4EFD E0100 份󠄀 CID+14312
4EFE E0100 仾󠄀 CID+21087
4EFF 仿 E0100 仿󠄀 CID+14313
4F00 E0100 伀󠄀 CID+8374
4F01 E0100 企󠄀 CID+1575
4F02 E0100 伂󠄀 CID+21088
4F03 E0100 伃󠄀 CID+8375
4F08 E0100 伈󠄀 CID+21089
4F09 E0100 伉󠄀 CID+4125
4F0A E0100 伊󠄀 CID+1167
4F0B E0100 伋󠄀 CID+14314
4F0C E0100 伌󠄀 CID+19145
4F0D E0100 伍󠄀 CID+1940
4F0E E0100 伎󠄀 CID+1576
4F0F E0100 伏󠄀 CID+3564
4F10 E0100 伐󠄀 CID+3398
4F11 E0100 休󠄀 CID+1651
4F12 E0100 伒󠄀 CID+21090
4F15 E0100 伕󠄀 CID+14315
4F16 E0100 伖󠄀 CID+17254
4F17 E0100 众󠄀 CID+21091
4F19 E0100 伙󠄀 CID+19146
4F1A E0100 会󠄀 CID+1393
4F1C E0100 伜󠄀 CID+4160
4F1D E0100 伝󠄀 CID+3131
4F2B E0100 伫󠄀 CID+19147
4F2E E0100 伮󠄀 CID+19148
4F2F E0100 伯󠄀 CID+3362
4F30 E0100 估󠄀 CID+4127
4F31 E0100 伱󠄀 CID+19149
4F33 E0100 伳󠄀 CID+21092
4F34 E0100 伴󠄀 CID+3408
4F34 E0101 伴󠄁 CID+13984
4F35 E0100 伵󠄀 CID+21093
4F36 E0100 伶󠄀 CID+4010
4F37 E0100 伷󠄀 CID+17256
4F38 E0100 伸󠄀 CID+2547
4F39 E0100 伹󠄀 CID+8376
4F3A E0100 伺󠄀 CID+2197
4F3B E0100 伻󠄀 CID+14317
4F3C E0100 似󠄀 CID+2245
4F3D E0100 伽󠄀 CID+1344
4F3E E0100 伾󠄀 CID+17257
4F40 E0100 佀󠄀 CID+21094
4F42 E0100 佂󠄀 CID+21095
4F43 E0100 佃󠄀 CID+3053
4F46 E0100 但󠄀 CID+2912
4F47 E0100 佇󠄀 CID+4131
4F48 E0100 佈󠄀 CID+16779
4F49 E0100 佉󠄀 CID+14318
4F4B E0100 佋󠄀 CID+21096
4F4C E0100 佌󠄀 CID+21097
4F4D E0100 位󠄀 CID+1168
4F4E E0100 低󠄀 CID+3071
4F4F E0100 住󠄀 CID+2373
4F4F E0101 住󠄁 CID+13820
4F50 E0100 佐󠄀 CID+2084
4F51 E0100 佑󠄀 CID+3854
4F52 E0100 佒󠄀 CID+21098
4F53 E0100 体󠄀 CID+2862
4F54 E0100 佔󠄀 CID+14319
4F55 E0100 何󠄀 CID+1343
4F56 E0100 佖󠄀 CID+8377
4F57 E0100 佗󠄀 CID+4130
4F58 E0100 佘󠄀 CID+17258
4F59 E0100 余󠄀 CID+3880
4F5A E0100 佚󠄀 CID+4126
4F5B E0100 佛󠄀 CID+4128
4F5C E0100 作󠄀 CID+2142
4F5D E0100 佝󠄀 CID+4129
4F5E E0100 佞󠄀 CID+4563
4F5F E0100 佟󠄀 CID+16780
4F60 E0100 你󠄀 CID+14316
4F60 E0101 你󠄁 CID+15388
4F63 E0100 佣󠄀 CID+21099
4F64 E0100 佤󠄀 CID+17255
4F69 E0100 佩󠄀 CID+4137
4F6A E0100 佪󠄀 CID+16781
4F6C E0100 佬󠄀 CID+16782
4F6E E0100 佮󠄀 CID+21100
4F6F E0100 佯󠄀 CID+4140
4F70 E0100 佰󠄀 CID+4138
4F71 E0100 佱󠄀 CID+21101
4F73 E0100 佳󠄀 CID+1346
4F73 E0101 佳󠄁 CID+20076
4F75 E0100 併󠄀 CID+3595
4F75 E0101 併󠄁 CID+13383
4F76 E0100 佶󠄀 CID+4132
4F77 E0100 佷󠄀 CID+17260
4F78 E0100 佸󠄀 CID+17261
4F79 E0100 佹󠄀 CID+21102
4F7A E0100 佺󠄀 CID+14320
4F7B E0100 佻󠄀 CID+4136
4F7C E0100 佼󠄀 CID+1959
4F7D E0100 佽󠄀 CID+14321
4F7E E0100 佾󠄀 CID+14322
4F7F 使 E0100 使󠄀 CID+2198
4F7F 使 E0101 使󠄁 CID+13450
4F81 E0100 侁󠄀 CID+21103
4F82 E0100 侂󠄀 CID+17262
4F83 E0100 侃󠄀 CID+1506
4F84 E0100 侄󠄀 CID+19150
4F85 E0100 侅󠄀 CID+17263
4F86 E0100 來󠄀 CID+4141
4F88 E0100 侈󠄀 CID+4133
4F89 E0100 侉󠄀 CID+21104
4F8A E0100 侊󠄀 CID+8379
4F8B E0100 例󠄀 CID+4011
4F8C E0100 侌󠄀 CID+21105
4F8D E0100 侍󠄀 CID+2246
4F8E E0100 侎󠄀 CID+21106
4F8F E0100 侏󠄀 CID+4134
4F90 E0100 侐󠄀 CID+21107
4F91 E0100 侑󠄀 CID+4139
4F92 E0100 侒󠄀 CID+8378
4F93 E0100 侓󠄀 CID+21108
4F94 E0100 侔󠄀 CID+8381
4F96 E0100 侖󠄀 CID+4142
4F97 E0100 侗󠄀 CID+14323
4F98 E0100 侘󠄀 CID+4135
4F99 E0100 侙󠄀 CID+21109
4F9A E0100 侚󠄀 CID+8380
4F9B E0100 供󠄀 CID+1689
4F9D E0100 依󠄀 CID+1169
4F9E E0100 侞󠄀 CID+19151
4F9F E0100 侟󠄀 CID+21110
4FA0 E0100 侠󠄀 CID+1690
4FA1 E0100 価󠄀 CID+1345
4FAB E0100 侫󠄀 CID+4564
4FAD E0100 侭󠄀 CID+3751
4FAE E0100 侮󠄀 CID+3552
4FAE E0101 侮󠄁 CID+13382
4FAF E0100 侯󠄀 CID+1960
4FB2 E0100 侲󠄀 CID+17265
4FB5 E0100 侵󠄀 CID+2549
4FB5 E0101 侵󠄁 CID+13851
4FB6 E0100 侶󠄀 CID+3967
4FB7 E0100 侷󠄀 CID+19152
4FB9 E0100 侹󠄀 CID+21111
4FBB E0100 侻󠄀 CID+21112
4FBC E0100 侼󠄀 CID+21113
4FBD E0100 侽󠄀 CID+21114
4FBE E0100 侾󠄀 CID+14324
4FBF 便 E0100 便󠄀 CID+3624
4FBF 便 E0101 便󠄁 CID+13506
4FC0 E0100 俀󠄀 CID+21115
4FC1 E0100 俁󠄀 CID+21116
4FC2 E0100 係󠄀 CID+1806
4FC3 E0100 促󠄀 CID+2821
4FC4 E0100 俄󠄀 CID+1380
4FC5 E0100 俅󠄀 CID+17266
4FC6 E0100 俆󠄀 CID+21117
4FC8 E0100 俈󠄀 CID+21118
4FC9 E0100 俉󠄀 CID+8364
4FCA E0100 俊󠄀 CID+2397
4FCB E0100 俋󠄀 CID+17267
4FCC E0100 俌󠄀 CID+21119
4FCD E0100 俍󠄀 CID+8382
4FCE E0100 俎󠄀 CID+4146
4FCF E0100 俏󠄀 CID+14325
4FD0 E0100 俐󠄀 CID+4151
4FD1 E0100 俑󠄀 CID+4149
4FD2 E0100 俒󠄀 CID+17268
4FD3 E0100 俓󠄀 CID+15407
4FD4 E0100 俔󠄀 CID+4144
4FD7 E0100 俗󠄀 CID+2831
4FD8 E0100 俘󠄀 CID+4147
4FDA E0100 俚󠄀 CID+4150
4FDB E0100 俛󠄀 CID+4148
4FDC E0100 俜󠄀 CID+21120
4FDD E0100 保󠄀 CID+3629
4FDF E0100 俟󠄀 CID+4145
4FE0 E0100 俠󠄀 CID+7660
4FE1 E0100 信󠄀 CID+2548
4FE2 E0100 俢󠄀 CID+21121
4FE3 E0100 俣󠄀 CID+3745
4FE4 E0100 俤󠄀 CID+4152
4FE5 E0100 俥󠄀 CID+4153
4FE6 E0100 俦󠄀 CID+17264
4FEE E0100 修󠄀 CID+2350
4FEF E0100 俯󠄀 CID+4166
4FF0 E0100 俰󠄀 CID+21122
4FF1 E0100 俱󠄀 CID+13731
4FF2 E0100 俲󠄀 CID+17270
4FF3 E0100 俳󠄀 CID+3334
4FF5 E0100 俵󠄀 CID+3496
4FF6 E0100 俶󠄀 CID+4161
4FF8 E0100 俸󠄀 CID+3648
4FFA E0100 俺󠄀 CID+1334
4FFC E0100 俼󠄀 CID+21123
4FFD E0100 俽󠄀 CID+14326
4FFE E0100 俾󠄀 CID+4165
4FFF 俿 E0100 俿󠄀 CID+8385
5000 倀 E0100 倀󠄀 CID+14327
5001 E0100 倁󠄀 CID+14328
5002 E0100 倂󠄀 CID+20299
5004 E0100 倄󠄀 CID+19153
5005 E0100 倅󠄀 CID+4159
5006 E0100 倆󠄀 CID+4168
5007 E0100 倇󠄀 CID+21124
5009 E0100 倉󠄀 CID+2772
500A E0100 倊󠄀 CID+21125
500B E0100 個󠄀 CID+1912
500C E0100 倌󠄀 CID+19154
500D E0100 倍󠄀 CID+3346
500E E0100 倎󠄀 CID+16783
500F E0100 倏󠄀 CID+5632
5010 E0100 倐󠄀 CID+14329
5011 E0100 們󠄀 CID+4167
5012 E0100 倒󠄀 CID+3159
5013 E0100 倓󠄀 CID+17271
5014 E0100 倔󠄀 CID+4156
5016 E0100 倖󠄀 CID+1962
5017 E0100 倗󠄀 CID+21126
5018 E0100 倘󠄀 CID+16784
5019 E0100 候󠄀 CID+1961
501A E0100 倚󠄀 CID+4154
501B E0100 倛󠄀 CID+14330
501C E0100 倜󠄀 CID+17272
501D E0100 倝󠄀 CID+21127
501E E0100 倞󠄀 CID+8386
501F E0100 借󠄀 CID+2310
5021 E0100 倡󠄀 CID+4162
5022 E0100 倢󠄀 CID+8384
5023 E0100 倣󠄀 CID+3647
5024 E0100 値󠄀 CID+2955
5024 E0101 値󠄁 CID+13919
5025 E0100 倥󠄀 CID+4158
5026 E0100 倦󠄀 CID+1863
5026 E0101 倦󠄁 CID+7674
5027 E0100 倧󠄀 CID+14331
5028 E0100 倨󠄀 CID+4155
5029 E0100 倩󠄀 CID+4163
502A E0100 倪󠄀 CID+4157
502B E0100 倫󠄀 CID+3993
502C E0100 倬󠄀 CID+4164
502D E0100 倭󠄀 CID+4071
502E E0100 倮󠄀 CID+14332
5030 E0100 倰󠄀 CID+21128
5032 E0100 倲󠄀 CID+21129
5033 E0100 倳󠄀 CID+21130
5035 E0100 倵󠄀 CID+21131
5036 E0100 倶󠄀 CID+1758
5039 E0100 倹󠄀 CID+1862
503B E0100 倻󠄀 CID+14336
5040 E0100 偀󠄀 CID+8383
5041 E0100 偁󠄀 CID+16785
5042 E0100 偂󠄀 CID+8389
5043 E0100 偃󠄀 CID+4169
5045 E0100 偅󠄀 CID+21132
5046 E0100 偆󠄀 CID+8387
5047 E0100 假󠄀 CID+4170
5048 E0100 偈󠄀 CID+4174
5049 E0100 偉󠄀 CID+1170
5049 E0101 偉󠄁 CID+13409
504A E0100 偊󠄀 CID+21133
504C E0100 偌󠄀 CID+19155
504E E0100 偎󠄀 CID+17273
504F E0100 偏󠄀 CID+3616
504F E0101 偏󠄁 CID+14014
5050 E0100 偐󠄀 CID+4173
5051 E0100 偑󠄀 CID+21134
5052 E0100 偒󠄀 CID+21135
5053 E0100 偓󠄀 CID+17274
5055 E0100 偕󠄀 CID+4172
5056 E0100 偖󠄀 CID+4176
5056 E0101 偖󠄁 CID+20077
5057 E0100 偗󠄀 CID+14333
5059 E0100 偙󠄀 CID+21136
505A E0100 做󠄀 CID+4175
505C E0100 停󠄀 CID+3072
505F E0100 偟󠄀 CID+19156
5060 E0100 偠󠄀 CID+21137
5062 E0100 偢󠄀 CID+19157
5063 E0100 偣󠄀 CID+17275
5065 E0100 健󠄀 CID+1864
5065 E0101 健󠄁 CID+13435
5066 E0100 偦󠄀 CID+14334
5067 E0100 偧󠄀 CID+21138
506A E0100 偪󠄀 CID+14335
506C E0100 偬󠄀 CID+4177
506D E0100 偭󠄀 CID+21139
5070 E0100 偰󠄀 CID+8388
5071 E0100 偱󠄀 CID+21140
5072 E0100 偲󠄀 CID+2289
5074 E0100 側󠄀 CID+2822
5075 E0100 偵󠄀 CID+3073
5076 E0100 偶󠄀 CID+1774
5077 E0100 偷󠄀 CID+19158
5078 E0100 偸󠄀 CID+4178
507D E0100 偽󠄀 CID+1616
5080 E0100 傀󠄀 CID+4179
5081 E0100 傁󠄀 CID+21141
5083 E0100 傃󠄀 CID+21142
5084 E0100 傄󠄀 CID+21143
5085 E0100 傅󠄀 CID+4181
5085 E0101 傅󠄁 CID+13520
5086 E0100 傆󠄀 CID+21144
5088 E0100 傈󠄀 CID+17277
508A E0100 傊󠄀 CID+21145
508D E0100 傍󠄀 CID+3683
508E E0100 傎󠄀 CID+19159
508F E0100 傏󠄀 CID+14337
5090 E0100 傐󠄀 CID+21146
5091 E0100 傑󠄀 CID+1852
5091 E0101 傑󠄁 CID+13433
5091 E0102 傑󠄂 CID+13743
5092 E0100 傒󠄀 CID+17278
5093 E0100 傓󠄀 CID+17279
5094 E0100 傔󠄀 CID+8390
5095 E0100 傕󠄀 CID+17280
5096 E0100 傖󠄀 CID+14338
5098 E0100 傘󠄀 CID+2175
5099 E0100 備󠄀 CID+3467
509A E0100 傚󠄀 CID+4180
509B E0100 傛󠄀 CID+21147
509C E0100 傜󠄀 CID+14339
509E E0100 傞󠄀 CID+19160
509F E0100 傟󠄀 CID+21148
50A0 E0100 傠󠄀 CID+21149
50A1 E0100 傡󠄀 CID+21150
50A2 E0100 傢󠄀 CID+19161
50A3 E0100 傣󠄀 CID+17276
50AA E0100 傪󠄀 CID+17281
50AC E0100 催󠄀 CID+2101
50AD E0100 傭󠄀 CID+3885
50AF E0100 傯󠄀 CID+21151
50B0 E0100 傰󠄀 CID+21152
50B1 E0100 傱󠄀 CID+17283
50B2 E0100 傲󠄀 CID+4183
50B3 E0100 傳󠄀 CID+4186
50B4 E0100 傴󠄀 CID+4182
50B5 E0100 債󠄀 CID+2100
50B7 E0100 傷󠄀 CID+2439
50B9 E0100 傹󠄀 CID+21153
50BA E0100 傺󠄀 CID+17284
50BB E0100 傻󠄀 CID+17285
50BD E0100 傽󠄀 CID+21154
50BE E0100 傾󠄀 CID+1807
50C0 E0100 僀󠄀 CID+21155
50C2 E0100 僂󠄀 CID+4187
50C3 E0100 僃󠄀 CID+19162
50C4 E0100 僄󠄀 CID+17286
50C5 E0100 僅󠄀 CID+1735
50C5 E0101 僅󠄁 CID+7662
50C7 E0100 僇󠄀 CID+17287
50C9 E0100 僉󠄀 CID+4184
50CA E0100 僊󠄀 CID+4185
50CA E0101 僊󠄁 CID+7982
50CA E0102 僊󠄂 CID+14101
50CC E0100 僌󠄀 CID+14340
50CD E0100 働󠄀 CID+3207
50CE E0100 僎󠄀 CID+17290
50CF E0100 像󠄀 CID+2814
50CF E0101 像󠄁 CID+13474
50D0 E0100 僐󠄀 CID+16787
50D1 E0100 僑󠄀 CID+1691
50D3 E0100 僓󠄀 CID+21156
50D4 E0100 僔󠄀 CID+17292
50D5 E0100 僕󠄀 CID+3707
50D6 E0100 僖󠄀 CID+4188
50D8 E0100 僘󠄀 CID+8392
50D9 E0100 僙󠄀 CID+15408
50DA E0100 僚󠄀 CID+3973
50DC E0100 僜󠄀 CID+21157
50DD E0100 僝󠄀 CID+21158
50DE E0100 僞󠄀 CID+4189
50DF E0100 僟󠄀 CID+21159
50E1 E0100 僡󠄀 CID+17293
50E2 E0100 僢󠄀 CID+21160
50E3 E0100 僣󠄀 CID+4192
50E4 E0100 僤󠄀 CID+21161
50E5 E0100 僥󠄀 CID+4190
50E6 E0100 僦󠄀 CID+14341
50E7 E0100 僧󠄀 CID+2768
50E7 E0101 僧󠄁 CID+13360
50E8 E0100 僨󠄀 CID+19163
50E9 E0100 僩󠄀 CID+14342
50ED E0100 僭󠄀 CID+4191
50ED E0101 僭󠄁 CID+20078
50EE E0100 僮󠄀 CID+4193
50EF E0100 僯󠄀 CID+14343
50F0 E0100 僰󠄀 CID+15409
50F1 E0100 僱󠄀 CID+19164
50F2 E0100 僲󠄀 CID+16786
50F2 E0101 僲󠄁 CID+21164
50F3 E0100 僳󠄀 CID+17288
50F4 E0100 僴󠄀 CID+8391
50F5 E0100 僵󠄀 CID+4195
50F6 E0100 僶󠄀 CID+21162
50F9 E0100 價󠄀 CID+4194
50FA E0100 僺󠄀 CID+21163
50FB E0100 僻󠄀 CID+3608
50FE E0100 僾󠄀 CID+19165
5100 E0100 儀󠄀 CID+1617
5101 E0100 儁󠄀 CID+4197
5102 E0100 儂󠄀 CID+4198
5103 E0100 儃󠄀 CID+16789
5104 E0100 億󠄀 CID+1327
5106 E0100 儆󠄀 CID+16788
5107 E0100 儇󠄀 CID+19166
5108 E0100 儈󠄀 CID+14344
5109 E0100 儉󠄀 CID+4196
510B E0100 儋󠄀 CID+14345
510C E0100 儌󠄀 CID+19167
510D E0100 儍󠄀 CID+19168
510E E0100 儎󠄀 CID+19169
5110 E0100 儐󠄀 CID+14346
5112 E0100 儒󠄀 CID+2336
5114 E0100 儔󠄀 CID+4201
5115 E0100 儕󠄀 CID+4200
5116 E0100 儖󠄀 CID+4199
5117 E0100 儗󠄀 CID+17296
5118 E0100 儘󠄀 CID+4143
5119 E0100 儙󠄀 CID+21165
511A E0100 儚󠄀 CID+4202
511A E0101 儚󠄁 CID+14102
511B E0100 儛󠄀 CID+14347
511C E0100 儜󠄀 CID+21166
511D E0100 儝󠄀 CID+21167
511E E0100 儞󠄀 CID+14348
511F E0100 償󠄀 CID+2440
5121 E0100 儡󠄀 CID+4203
5123 E0100 儣󠄀 CID+21168
5127 E0100 儧󠄀 CID+21169
5128 E0100 儨󠄀 CID+21170
512A E0100 優󠄀 CID+3855
512C E0100 儬󠄀 CID+21171
512D E0100 儭󠄀 CID+21172
512F E0100 儯󠄀 CID+21173
5131 E0100 儱󠄀 CID+21174
5132 E0100 儲󠄀 CID+3813
5132 E0101 儲󠄁 CID+7798
5133 E0100 儳󠄀 CID+19170
5134 E0100 儴󠄀 CID+21175
5135 E0100 儵󠄀 CID+16790
5137 E0100 儷󠄀 CID+4205
5138 E0100 儸󠄀 CID+19171
5139 E0100 儹󠄀 CID+21176
513A E0100 儺󠄀 CID+4204
513B E0100 儻󠄀 CID+4207
513C E0100 儼󠄀 CID+4206
513F E0100 儿󠄀 CID+4208
5140 E0100 兀󠄀 CID+4209
5141 E0100 允󠄀 CID+1208
5142 E0100 兂󠄀 CID+21177
5143 E0100 元󠄀 CID+1897
5144 E0100 兄󠄀 CID+1809
5145 E0100 充󠄀 CID+2374
5146 E0100 兆󠄀 CID+3001
5146 E0101 兆󠄁 CID+13477
5147 E0100 兇󠄀 CID+1692
5148 E0100 先󠄀 CID+2700
5149 E0100 光󠄀 CID+1963
514A E0100 兊󠄀 CID+8393
514B E0100 克󠄀 CID+2048
514C E0100 兌󠄀 CID+4211
514D E0100 免󠄀 CID+3796
514D E0101 免󠄁 CID+13389
514E E0100 兎󠄀 CID+3136
514E E0101 兎󠄁 CID+13949
514F E0100 兏󠄀 CID+21178
5150 E0100 児󠄀 CID+2247
5152 E0100 兒󠄀 CID+4210
5153 E0100 兓󠄀 CID+21179
5154 E0100 兔󠄀 CID+7814
5154 E0101 兔󠄁 CID+4212
5154 E0102 兔󠄂 CID+14103
5155 E0100 兕󠄀 CID+16791
5157 E0100 兗󠄀 CID+16792
5158 E0100 兘󠄀 CID+21180
515A E0100 党󠄀 CID+3160
515C E0100 兜󠄀 CID+1491
515F E0100 兟󠄀 CID+14349
5160 E0100 兠󠄀 CID+17298
5162 E0100 兢󠄀 CID+4213
5164 E0100 兤󠄀 CID+8394
5165 E0100 入󠄀 CID+3286
5166 E0100 兦󠄀 CID+21181
5167 E0100 內󠄀 CID+13966
5168 E0100 全󠄀 CID+2742
5168 E0101 全󠄁 CID+13890
5169 E0100 兩󠄀 CID+4215
516A E0100 兪󠄀 CID+4216
516B E0100 八󠄀 CID+3392
516B E0101 八󠄁 CID+20079
516C E0100 公󠄀 CID+1964
516C E0101 公󠄁 CID+13440
516D E0100 六󠄀 CID+4065
516E E0100 兮󠄀 CID+4217
5171 E0100 共󠄀 CID+1694
5173 E0100 关󠄀 CID+17300
5174 E0100 兴󠄀 CID+19172
5175 E0100 兵󠄀 CID+3596
5176 E0100 其󠄀 CID+2838
5177 E0100 具󠄀 CID+1769
5177 E0101 具󠄁 CID+13733
5178 E0100 典󠄀 CID+3119
5179 E0100 兹󠄀 CID+14201
517B E0100 养󠄀 CID+18393
517C E0100 兼󠄀 CID+1865
517C E0101 兼󠄁 CID+13748
517E E0100 兾󠄀 CID+21182
5180 E0100 冀󠄀 CID+4218
5182 E0100 冂󠄀 CID+4219
5183 E0100 冃󠄀 CID+17301
5184 E0100 冄󠄀 CID+19173
5185 E0100 内󠄀 CID+3258
5186 E0100 円󠄀 CID+1281
5189 E0100 冉󠄀 CID+4222
5189 E0101 冉󠄁 CID+7815
518A E0100 冊󠄀 CID+2157
518B E0100 冋󠄀 CID+17302
518C E0100 册󠄀 CID+4221
518D E0100 再󠄀 CID+20061
518D E0101 再󠄁 CID+2102
518E E0100 冎󠄀 CID+21183
518F E0100 冏󠄀 CID+4223
5190 E0100 冐󠄀 CID+6235
5191 E0100 冑󠄀 CID+4224
5192 E0100 冒󠄀 CID+3695
5192 E0101 冒󠄁 CID+14038
5193 E0100 冓󠄀 CID+4225
5193 E0101 冓󠄁 CID+13521
5195 E0100 冕󠄀 CID+7816
5195 E0101 冕󠄁 CID+4226
5195 E0102 冕󠄂 CID+14104
5196 E0100 冖󠄀 CID+4227
5197 E0100 冗󠄀 CID+2513
5198 E0100 冘󠄀 CID+17304
5199 E0100 写󠄀 CID+2296
519D E0100 冝󠄀 CID+8395
51A0 E0100 冠󠄀 CID+1507
51A1 E0100 冡󠄀 CID+14350
51A2 E0100 冢󠄀 CID+4230
51A3 E0100 冣󠄀 CID+17305
51A4 E0100 冤󠄀 CID+4228
51A4 E0101 冤󠄁 CID+7817
51A5 E0100 冥󠄀 CID+3785
51A6 E0100 冦󠄀 CID+4229
51A8 E0100 冨󠄀 CID+3532
51A9 E0100 冩󠄀 CID+4231
51AA E0100 冪󠄀 CID+4232
51AB E0100 冫󠄀 CID+4233
51AC E0100 冬󠄀 CID+13954
51AC E0101 冬󠄁 CID+3161
51AD E0100 冭󠄀 CID+17306
51B0 E0100 冰󠄀 CID+4237
51B1 E0100 冱󠄀 CID+4235
51B2 E0100 冲󠄀 CID+4236
51B3 E0100 决󠄀 CID+4234
51B4 E0100 冴󠄀 CID+2131
51B4 E0101 冴󠄁 CID+13404
51B4 E0102 冴󠄂 CID+13787
51B5 E0100 况󠄀 CID+4238
51B6 E0100 冶󠄀 CID+3830
51B7 E0100 冷󠄀 CID+4012
51B8 E0100 冸󠄀 CID+19174
51BA E0100 冺󠄀 CID+19175
51BC E0100 冼󠄀 CID+14351
51BD E0100 冽󠄀 CID+4239
51BE E0100 冾󠄀 CID+8396
51BF E0100 冿󠄀 CID+21184
51C2 E0100 凂󠄀 CID+21185
51C3 E0100 凃󠄀 CID+15410
51C4 E0100 凄󠄀 CID+2636
51C5 E0100 凅󠄀 CID+4240
51C6 E0100 准󠄀 CID+2404
51C8 E0100 凈󠄀 CID+19176
51C9 E0100 凉󠄀 CID+4241
51CA E0100 凊󠄀 CID+16794
51CB E0100 凋󠄀 CID+3002
51CB E0101 凋󠄁 CID+7742
51CC E0100 凌󠄀 CID+3975
51CD E0100 凍󠄀 CID+3162
51CF E0100 减󠄀 CID+19177
51D1 E0100 凑󠄀 CID+19178
51D2 E0100 凒󠄀 CID+21186
51D3 E0100 凓󠄀 CID+19179
51D4 E0100 凔󠄀 CID+19180
51D5 E0100 凕󠄀 CID+21187
51D6 E0100 凖󠄀 CID+4314
51D8 E0100 凘󠄀 CID+19181
51DB E0100 凛󠄀 CID+4242
51DB E0101 凛󠄁 CID+13522
51DC E0100 凜󠄀 CID+8284
51DD E0100 凝󠄀 CID+1725
51DE E0100 凞󠄀 CID+20300
51DE E0101 凞󠄁 CID+20307
51DE E0102 凞󠄂 CID+14352
51DE E0103 凞󠄃 CID+20081
51DE E0104 凞󠄄 CID+8542
51DF E0100 凟󠄀 CID+19182
51E0 E0100 几󠄀 CID+4243
51E1 E0100 凡󠄀 CID+3724
51E1 E0101 凡󠄁 CID+14041
51E2 E0100 凢󠄀 CID+16795
51E5 E0100 凥󠄀 CID+21188
51E6 E0100 処󠄀 CID+2418
51E7 E0100 凧󠄀 CID+2908
51E9 E0100 凩󠄀 CID+4245
51EA E0100 凪󠄀 CID+3260
51EC E0100 凬󠄀 CID+8397
51ED E0100 凭󠄀 CID+4246
51EE E0100 凮󠄀 CID+14353
51F0 E0100 凰󠄀 CID+4247
51F1 E0100 凱󠄀 CID+1420
51F2 E0100 凲󠄀 CID+21189
51F3 E0100 凳󠄀 CID+17309
51F4 E0100 凴󠄀 CID+14354
51F5 E0100 凵󠄀 CID+4248
51F6 E0100 凶󠄀 CID+1695
51F7 E0100 凷󠄀 CID+21190
51F8 E0100 凸󠄀 CID+3236
51F9 E0100 凹󠄀 CID+1308
51FA E0100 出󠄀 CID+2394
51FD E0100 函󠄀 CID+3381
51FD E0101 函󠄁 CID+20082
51FE E0100 凾󠄀 CID+4249
5200 E0100 刀󠄀 CID+3163
5201 E0100 刁󠄀 CID+14355
5202 E0100 刂󠄀 CID+14356
5203 E0100 刃󠄀 CID+2581
5203 E0101 刃󠄁 CID+13858
5204 E0100 刄󠄀 CID+4250
5205 E0100 刅󠄀 CID+19183
5206 E0100 分󠄀 CID+3580
5206 E0101 分󠄁 CID+13499
5207 E0100 切󠄀 CID+2686
5208 E0100 刈󠄀 CID+1502
520A E0100 刊󠄀 CID+1509
520B E0100 刋󠄀 CID+4251
520E E0100 刎󠄀 CID+4253
5211 E0100 刑󠄀 CID+1808
5212 E0100 划󠄀 CID+17310
5213 E0100 刓󠄀 CID+14357
5214 E0100 刔󠄀 CID+4252
5215 E0100 刕󠄀 CID+8398
5216 E0100 刖󠄀 CID+17311
5217 E0100 列󠄀 CID+4027
5218 E0100 刘󠄀 CID+21191
521D E0100 初󠄀 CID+2419
5222 E0100 刢󠄀 CID+21192
5224 E0100 判󠄀 CID+3409
5224 E0101 判󠄁 CID+13985
5225 E0100 別󠄀 CID+3612
5226 E0100 刦󠄀 CID+19184
5227 E0100 刧󠄀 CID+4254
5228 E0100 刨󠄀 CID+19185
5229 E0100 利󠄀 CID+3938
522A E0100 刪󠄀 CID+4255
522B E0100 别󠄀 CID+19186
522E E0100 刮󠄀 CID+4256
5230 E0100 到󠄀 CID+3192
5231 E0100 刱󠄀 CID+19187
5232 E0100 刲󠄀 CID+19188
5233 E0100 刳󠄀 CID+4257
5235 E0100 刵󠄀 CID+19189
5236 E0100 制󠄀 CID+2637
5237 E0100 刷󠄀 CID+2158
5238 E0100 券󠄀 CID+1866
5238 E0101 券󠄁 CID+13749
5239 E0100 刹󠄀 CID+4258
523A E0100 刺󠄀 CID+2199
523B E0100 刻󠄀 CID+2049
523C E0100 刼󠄀 CID+19190
5243 E0100 剃󠄀 CID+3074
5244 E0100 剄󠄀 CID+4260
5245 E0100 剅󠄀 CID+21193
5247 E0100 則󠄀 CID+2823
5249 E0100 剉󠄀 CID+14358
524A E0100 削󠄀 CID+2143
524A E0101 削󠄁 CID+13789
524B E0100 剋󠄀 CID+4261
524C E0100 剌󠄀 CID+4262
524D E0100 前󠄀 CID+2738
524D E0101 前󠄁 CID+13889
524F E0100 剏󠄀 CID+4259
5254 E0100 剔󠄀 CID+4264
5255 E0100 剕󠄀 CID+17313
5256 E0100 剖󠄀 CID+3684
5257 E0100 剗󠄀 CID+16796
5258 E0100 剘󠄀 CID+21194
525A E0100 剚󠄀 CID+19191
525B E0100 剛󠄀 CID+2038
525C E0100 剜󠄀 CID+17314
525D E0100 剝󠄀 CID+7774
525E E0100 剞󠄀 CID+4263
525F E0100 剟󠄀 CID+21195
5260 E0100 剠󠄀 CID+19192
5261 E0100 剡󠄀 CID+14359
5263 E0100 剣󠄀 CID+1867
5264 E0100 剤󠄀 CID+2126
5264 E0101 剤󠄁 CID+20084
5265 E0100 剥󠄀 CID+3363
5266 E0100 剦󠄀 CID+14360
5269 E0100 剩󠄀 CID+4267
526A E0100 剪󠄀 CID+4265
526C E0100 剬󠄀 CID+17315
526E E0100 剮󠄀 CID+19193
526F E0100 副󠄀 CID+3565
5270 E0100 剰󠄀 CID+2514
5271 E0100 剱󠄀 CID+4274
5271 E0101 剱󠄁 CID+20085
5272 E0100 割󠄀 CID+13684
5272 E0101 割󠄁 CID+1474
5272 E0102 割󠄂 CID+20086
5273 E0100 剳󠄀 CID+4268
5274 E0100 剴󠄀 CID+4266
5275 E0100 創󠄀 CID+2769
5275 E0101 創󠄁 CID+7723
5277 E0100 剷󠄀 CID+17316
5278 E0100 剸󠄀 CID+19194
5279 E0100 剹󠄀 CID+19195
527D E0100 剽󠄀 CID+4270
527F E0100 剿󠄀 CID+4269
5280 E0100 劀󠄀 CID+21196
5282 E0100 劂󠄀 CID+17318
5283 E0100 劃󠄀 CID+1442
5284 E0100 劄󠄀 CID+17317
5285 E0100 劅󠄀 CID+21197
5287 E0100 劇󠄀 CID+1846
5288 E0100 劈󠄀 CID+4275
5289 E0100 劉󠄀 CID+3957
528A E0100 劊󠄀 CID+19196
528C E0100 劌󠄀 CID+19197
528D E0100 劍󠄀 CID+4271
528D E0101 劍󠄁 CID+14106
5291 E0100 劑󠄀 CID+4276
5292 E0100 劒󠄀 CID+4273
5293 E0100 劓󠄀 CID+14361
5294 E0100 劔󠄀 CID+4272
5295 E0100 劕󠄀 CID+21198
5296 E0100 劖󠄀 CID+21199
5297 E0100 劗󠄀 CID+21200
5298 E0100 劘󠄀 CID+17320
529A E0100 劚󠄀 CID+21201
529B E0100 力󠄀 CID+3991
529C E0100 劜󠄀 CID+8399
529F E0100 功󠄀 CID+1965
52A0 E0100 加󠄀 CID+1347
52A3 E0100 劣󠄀 CID+4028
52A4 E0100 劤󠄀 CID+17322
52A5 E0100 劥󠄀 CID+21202
52A6 E0100 劦󠄀 CID+8400
52A7 E0100 劧󠄀 CID+21203
52A9 E0100 助󠄀 CID+2431
52AA E0100 努󠄀 CID+3154
52AB E0100 劫󠄀 CID+2039
52AC E0100 劬󠄀 CID+4279
52AD E0100 劭󠄀 CID+4280
52AF E0100 劯󠄀 CID+8573
52B0 E0100 劰󠄀 CID+21204
52B1 E0100 励󠄀 CID+4013
52B4 E0100 労󠄀 CID+4049
52B5 E0100 劵󠄀 CID+4282
52B6 E0100 劶󠄀 CID+21205
52B7 E0100 劷󠄀 CID+21206
52B8 E0100 劸󠄀 CID+21207
52B9 E0100 効󠄀 CID+1966
52BA E0100 劺󠄀 CID+17323
52BB E0100 劻󠄀 CID+17324
52BC E0100 劼󠄀 CID+4281
52BD E0100 劽󠄀 CID+21208
52BE E0100 劾󠄀 CID+1421
52C0 E0100 勀󠄀 CID+8401
52C1 E0100 勁󠄀 CID+4283
52C3 E0100 勃󠄀 CID+3716
52C4 E0100 勄󠄀 CID+21209
52C5 E0100 勅󠄀 CID+3032
52C6 E0100 勆󠄀 CID+21210
52C7 E0100 勇󠄀 CID+3856
52C7 E0101 勇󠄁 CID+14070
52C8 E0100 勈󠄀 CID+14362
52C9 E0100 勉󠄀 CID+13385
52C9 E0101 勉󠄁 CID+3625
52CA E0100 勊󠄀 CID+17325
52CC E0100 勌󠄀 CID+16797
52CD E0100 勍󠄀 CID+4284
52CF E0100 勏󠄀 CID+21211
52D0 E0100 勐󠄀 CID+14056
52D1 E0100 勑󠄀 CID+17326
52D2 E0100 勒󠄀 CID+7150
52D4 E0100 勔󠄀 CID+21212
52D5 E0100 動󠄀 CID+3208
52D6 E0100 勖󠄀 CID+16798
52D7 E0100 勗󠄀 CID+4285
52D7 E0101 勗󠄁 CID+14107
52D8 E0100 勘󠄀 CID+1510
52D9 E0100 務󠄀 CID+3775
52DB E0100 勛󠄀 CID+8402
52DC E0100 勜󠄀 CID+21213
52DD E0100 勝󠄀 CID+2441
52DD E0101 勝󠄁 CID+13829
52DE E0100 勞󠄀 CID+4286
52DF E0100 募󠄀 CID+3639
52E0 E0100 勠󠄀 CID+4290
52E1 E0100 勡󠄀 CID+19198
52E2 E0100 勢󠄀 CID+2638
52E2 E0101 勢󠄁 CID+13866
52E3 E0100 勣󠄀 CID+4287
52E4 E0100 勤󠄀 CID+1736
52E4 E0101 勤󠄁 CID+13338
52E5 E0100 勥󠄀 CID+21214
52E6 E0100 勦󠄀 CID+4288
52E7 E0100 勧󠄀 CID+1511
52E8 E0100 勨󠄀 CID+21215
52E9 E0100 勩󠄀 CID+19199
52EA E0100 勪󠄀 CID+21216
52EC E0100 勬󠄀 CID+21217
52F0 E0100 勰󠄀 CID+14363
52F1 E0100 勱󠄀 CID+19200
52F2 E0100 勲󠄀 CID+1796
52F3 E0100 勳󠄀 CID+4291
52F4 E0100 勴󠄀 CID+21218
52F5 E0100 勵󠄀 CID+4292
52F6 E0100 勶󠄀 CID+21219
52F7 E0100 勷󠄀 CID+17328
52F8 E0100 勸󠄀 CID+4293
52F9 E0100 勹󠄀 CID+4294
52FA E0100 勺󠄀 CID+13807
52FA E0101 勺󠄁 CID+2311
52FB E0100 勻󠄀 CID+16799
52FE E0100 勾󠄀 CID+1967
52FF E0100 勿󠄀 CID+3818
5300 E0100 匀󠄀 CID+8403
5300 E0101 匀󠄁 CID+14287
5301 E0100 匁󠄀 CID+3828
5302 E0100 匂󠄀 CID+3279
5303 E0100 匃󠄀 CID+19201
5305 E0100 包󠄀 CID+3649
5305 E0101 包󠄁 CID+14019
5306 E0100 匆󠄀 CID+4295
5307 E0100 匇󠄀 CID+20301
5307 E0101 匇󠄁 CID+8404
5308 E0100 匈󠄀 CID+4296
530A E0100 匊󠄀 CID+14364
530B E0100 匋󠄀 CID+14365
530C E0100 匌󠄀 CID+21220
530D E0100 匍󠄀 CID+4298
530F E0100 匏󠄀 CID+4300
5310 E0100 匐󠄀 CID+4299
5311 E0100 匑󠄀 CID+19202
5313 E0100 匓󠄀 CID+21221
5315 E0100 匕󠄀 CID+4301
5315 E0101 匕󠄁 CID+7983
5316 E0100 化󠄀 CID+1341
5316 E0101 化󠄁 CID+13665
5317 E0100 北󠄀 CID+3706
5318 E0100 匘󠄀 CID+21222
5319 E0100 匙󠄀 CID+2156
531A E0100 匚󠄀 CID+4302
531B E0100 匛󠄀 CID+21223
531C E0100 匜󠄀 CID+16800
531D E0100 匝󠄀 CID+2779
531E E0100 匞󠄀 CID+21224
531F E0100 匟󠄀 CID+19203
5320 E0100 匠󠄀 CID+2442
5321 E0100 匡󠄀 CID+1697
5323 E0100 匣󠄀 CID+4303
5324 E0100 匤󠄀 CID+8405
5325 E0100 匥󠄀 CID+21225
5327 E0100 匧󠄀 CID+21226
5328 E0100 匨󠄀 CID+21227
5329 E0100 匩󠄀 CID+21228
532A E0100 匪󠄀 CID+3439
532B E0100 匫󠄀 CID+21229
532C E0100 匬󠄀 CID+21230
532D E0100 匭󠄀 CID+19204
532F E0100 匯󠄀 CID+4304
5330 E0100 匰󠄀 CID+21231
5331 E0100 匱󠄀 CID+4305
5332 E0100 匲󠄀 CID+19205
5333 E0100 匳󠄀 CID+4306
5335 E0100 匵󠄀 CID+17329
5338 E0100 匸󠄀 CID+4307
5339 E0100 匹󠄀 CID+3478
5339 E0101 匹󠄁 CID+13994
533A E0100 区󠄀 CID+1760
533B E0100 医󠄀 CID+1193
533C E0100 匼󠄀 CID+21232
533D E0100 匽󠄀 CID+19206
533E E0100 匾󠄀 CID+14366
533F E0100 匿󠄀 CID+3223
533F E0101 匿󠄁 CID+20087
5340 E0100 區󠄀 CID+4308
5340 E0101 區󠄁 CID+13524
5341 E0100 十󠄀 CID+2375
5342 E0100 卂󠄀 CID+17330
5343 E0100 千󠄀 CID+2701
5345 E0100 卅󠄀 CID+4310
5346 E0100 卆󠄀 CID+4309
5347 E0100 升󠄀 CID+2443
5348 E0100 午󠄀 CID+1941
5349 E0100 卉󠄀 CID+4312
534A E0100 半󠄀 CID+3410
534A E0101 半󠄁 CID+13986
534B E0100 卋󠄀 CID+14368
534C E0100 卌󠄀 CID+14367
534D E0100 卍󠄀 CID+4313
5351 E0100 卑󠄀 CID+13378
5351 E0101 卑󠄁 CID+3440
5352 E0100 卒󠄀 CID+2836
5353 E0100 卓󠄀 CID+2894
5354 E0100 協󠄀 CID+1696
5357 E0100 南󠄀 CID+3270
5358 E0100 単󠄀 CID+2927
5359 E0100 卙󠄀 CID+21233
535A E0100 博󠄀 CID+3364
535A E0101 博󠄁 CID+13976
535B E0100 卛󠄀 CID+21234
535C E0100 卜󠄀 CID+3708
535E E0100 卞󠄀 CID+4315
5360 E0100 占󠄀 CID+2702
5361 E0100 卡󠄀 CID+14369
5363 E0100 卣󠄀 CID+16801
5365 E0100 卥󠄀 CID+19207
5365 E0101 卥󠄁 CID+21235
5366 E0100 卦󠄀 CID+1803
5367 E0100 卧󠄀 CID+17333
5369 E0100 卩󠄀 CID+4316
536C E0100 卬󠄀 CID+14370
536D E0100 卭󠄀 CID+19208
536E E0100 卮󠄀 CID+4317
536F E0100 卯󠄀 CID+1230
5370 E0100 印󠄀 CID+1209
5371 E0100 危󠄀 CID+1577
5371 E0101 危󠄁 CID+13696
5372 E0100 卲󠄀 CID+8406
5373 E0100 即󠄀 CID+2824
5374 E0100 却󠄀 CID+1643
5375 E0100 卵󠄀 CID+3931
5377 E0100 卷󠄀 CID+4320
5378 E0100 卸󠄀 CID+1335
5378 E0101 卸󠄁 CID+13663
5379 E0100 卹󠄀 CID+19209
537A E0100 卺󠄀 CID+17334
537B E0100 卻󠄀 CID+4319
537D E0100 卽󠄀 CID+13365
537E E0100 卾󠄀 CID+19210
537F E0100 卿󠄀 CID+13719
537F E0101 卿󠄁 CID+1698
537F E0102 卿󠄂 CID+7661
5382 E0100 厂󠄀 CID+4321
5383 E0100 厃󠄀 CID+21236
5384 E0100 厄󠄀 CID+3837
5387 E0100 厇󠄀 CID+21237
5388 E0100 厈󠄀 CID+21238
5389 E0100 厉󠄀 CID+14288
538E E0100 厎󠄀 CID+21239
5393 E0100 厓󠄀 CID+8407
5394 E0100 厔󠄀 CID+19211
5396 E0100 厖󠄀 CID+4322
5398 E0100 厘󠄀 CID+3994
5399 E0100 厙󠄀 CID+19212
539A E0100 厚󠄀 CID+1968
539D E0100 厝󠄀 CID+16802
539F E0100 原󠄀 CID+1898
53A0 E0100 厠󠄀 CID+4323
53A1 E0100 厡󠄀 CID+21240
53A4 E0100 厤󠄀 CID+17335
53A5 E0100 厥󠄀 CID+4325
53A6 E0100 厦󠄀 CID+4324
53A8 E0100 厨󠄀 CID+2597
53A9 E0100 厩󠄀 CID+1243
53A9 E0101 厩󠄁 CID+7640
53A9 E0102 厩󠄂 CID+7964
53A9 E0103 厩󠄃 CID+13412
53A9 E0104 厩󠄄 CID+13647
53A9 E0105 厩󠄅 CID+20271
53AA E0100 厪󠄀 CID+19213
53AB E0100 厫󠄀 CID+14371
53AD E0100 厭󠄀 CID+1280
53AE E0100 厮󠄀 CID+4326
53AF E0100 厯󠄀 CID+19214
53B0 E0100 厰󠄀 CID+4327
53B2 E0100 厲󠄀 CID+8408
53B3 E0100 厳󠄀 CID+1899
53B4 E0100 厴󠄀 CID+17336
53B5 E0100 厵󠄀 CID+21241
53B6 E0100 厶󠄀 CID+4328
53B7 E0100 厷󠄀 CID+17338
53B8 E0100 厸󠄀 CID+21242
53BA E0100 厺󠄀 CID+19215
53BB E0100 去󠄀 CID+1672
53BD E0100 厽󠄀 CID+21243
53C0 E0100 叀󠄀 CID+17339
53C1 E0100 叁󠄀 CID+19216
53C2 E0100 参󠄀 CID+2176
53C3 E0100 參󠄀 CID+4329
53C4 E0100 叄󠄀 CID+19217
53C5 E0100 叅󠄀 CID+19218
53C8 E0100 又󠄀 CID+3746
53C9 E0100 叉󠄀 CID+2085
53C9 E0101 叉󠄁 CID+20281
53CA E0100 及󠄀 CID+1652
53CA E0101 及󠄁 CID+13710
53CB E0100 友󠄀 CID+3857
53CC E0100 双󠄀 CID+2770
53CD E0100 反󠄀 CID+3411
53CE E0100 収󠄀 CID+2345
53CE E0101 収󠄁 CID+13455
53CF E0100 叏󠄀 CID+21244
53D2 E0100 叒󠄀 CID+21245
53D3 E0100 叓󠄀 CID+21246
53D4 E0100 叔󠄀 CID+2385
53D5 E0100 叕󠄀 CID+17343
53D6 E0100 取󠄀 CID+2324
53D7 E0100 受󠄀 CID+2337
53D7 E0101 受󠄁 CID+13813
53D9 E0100 叙󠄀 CID+2432
53DA E0100 叚󠄀 CID+14372
53DB E0100 叛󠄀 CID+3412
53DB E0101 叛󠄁 CID+7978
53DD E0100 叝󠄀 CID+8409
53DE E0100 叞󠄀 CID+21247
53DF E0100 叟󠄀 CID+4332
53DF E0101 叟󠄁 CID+14111
53E0 E0100 叠󠄀 CID+19219
53E0 E0101 叠󠄁 CID+21248
53E1 E0100 叡󠄀 CID+1253
53E2 E0100 叢󠄀 CID+2771
53E3 E0100 口󠄀 CID+1969
53E4 E0100 古󠄀 CID+1913
53E5 E0100 句󠄀 CID+1759
53E6 E0100 另󠄀 CID+14373
53E7 E0100 叧󠄀 CID+21249
53E8 E0100 叨󠄀 CID+4336
53E9 E0100 叩󠄀 CID+2911
53EA E0100 只󠄀 CID+2910
53EB E0100 叫󠄀 CID+1699
53EC E0100 召󠄀 CID+2444
53ED E0100 叭󠄀 CID+4337
53EE E0100 叮󠄀 CID+4335
53EF E0100 可󠄀 CID+1348
53F0 E0100 台󠄀 CID+2886
53F1 E0100 叱󠄀 CID+2276
53F1 E0101 叱󠄁 CID+7692
53F2 E0100 史󠄀 CID+2201
53F2 E0101 史󠄁 CID+13451
53F3 E0100 右󠄀 CID+1224
53F4 E0100 叴󠄀 CID+17345
53F5 E0100 叵󠄀 CID+14374
53F6 E0100 叶󠄀 CID+1486
53F7 E0100 号󠄀 CID+2040
53F8 E0100 司󠄀 CID+2200
53FA E0100 叺󠄀 CID+4338
5401 E0100 吁󠄀 CID+4339
5402 E0100 吂󠄀 CID+21250
5403 E0100 吃󠄀 CID+1635
5404 E0100 各󠄀 CID+1444
5408 E0100 合󠄀 CID+2041
5409 E0100 吉󠄀 CID+1634
540A E0100 吊󠄀 CID+3067
540B E0100 吋󠄀 CID+1223
540C E0100 同󠄀 CID+3209
540D E0100 名󠄀 CID+3786
540E E0100 后󠄀 CID+1971
540F E0100 吏󠄀 CID+3939
540F E0101 吏󠄁 CID+13513
5410 E0100 吐󠄀 CID+3137
5411 E0100 向󠄀 CID+1970
5412 E0100 吒󠄀 CID+16803
5413 E0100 吓󠄀 CID+19220
541A E0100 吚󠄀 CID+21251
541B E0100 君󠄀 CID+1797
541D E0100 吝󠄀 CID+4348
541E E0100 吞󠄀 CID+13964
541F E0100 吟󠄀 CID+1755
5420 E0100 吠󠄀 CID+3704
5421 E0100 吡󠄀 CID+21252
5424 E0100 吤󠄀 CID+17346
5426 E0100 否󠄀 CID+3441
5427 E0100 吧󠄀 CID+14375
5428 E0100 吨󠄀 CID+17347
5429 E0100 吩󠄀 CID+4347
542A E0100 吪󠄀 CID+19221
542B E0100 含󠄀 CID+1562
542C E0100 听󠄀 CID+4342
542D E0100 吭󠄀 CID+4343
542E E0100 吮󠄀 CID+4345
542F E0100 启󠄀 CID+21253
5431 E0100 吱󠄀 CID+19222
5433 E0100 吳󠄀 CID+13760
5434 E0100 吴󠄀 CID+19223
5435 E0100 吵󠄀 CID+19224
5436 E0100 吶󠄀 CID+4346
5438 E0100 吸󠄀 CID+1653
5438 E0101 吸󠄁 CID+13711
5439 E0100 吹󠄀 CID+2599
543B E0100 吻󠄀 CID+3581
543C E0100 吼󠄀 CID+4344
543D E0100 吽󠄀 CID+4340
543E E0100 吾󠄀 CID+1943
543F E0100 吿󠄀 CID+13775
5440 E0100 呀󠄀 CID+4341
5440 E0101 呀󠄁 CID+20089
5442 E0100 呂󠄀 CID+4042
5443 E0100 呃󠄀 CID+17349
5444 E0100 呄󠄀 CID+21254
5446 E0100 呆󠄀 CID+3650
5447 E0100 呇󠄀 CID+21255
5448 E0100 呈󠄀 CID+3076
5448 E0101 呈󠄁 CID+13942
5449 E0100 呉󠄀 CID+1942
544A E0100 告󠄀 CID+2050
544C E0100 呌󠄀 CID+19225
544D E0100 呍󠄀 CID+14376
544E E0100 呎󠄀 CID+4349
544F E0100 呏󠄀 CID+21256
5451 E0100 呑󠄀 CID+3253
5455 E0100 呕󠄀 CID+14115
545E E0100 呞󠄀 CID+21257
545F E0100 呟󠄀 CID+4353
5462 E0100 呢󠄀 CID+17350
5464 E0100 呤󠄀 CID+21258
5466 E0100 呦󠄀 CID+14377
5467 E0100 呧󠄀 CID+21259
5468 E0100 周󠄀 CID+13815
5468 E0101 周󠄁 CID+2346
5469 E0100 呩󠄀 CID+21260
546A E0100 呪󠄀 CID+2338
546B E0100 呫󠄀 CID+14378
546C E0100 呬󠄀 CID+17351
546D E0100 呭󠄀 CID+21261
546E E0100 呮󠄀 CID+21262
5470 E0100 呰󠄀 CID+4356
5471 E0100 呱󠄀 CID+4354
5473 E0100 味󠄀 CID+3759
5474 E0100 呴󠄀 CID+14379
5475 E0100 呵󠄀 CID+4351
5476 E0100 呶󠄀 CID+4360
5477 E0100 呷󠄀 CID+4355
547B E0100 呻󠄀 CID+4358
547C E0100 呼󠄀 CID+1914
547D E0100 命󠄀 CID+3787
547F E0100 呿󠄀 CID+16804
5480 E0100 咀󠄀 CID+4359
5481 E0100 咁󠄀 CID+21263
5483 E0100 咃󠄀 CID+21264
5484 E0100 咄󠄀 CID+4361
5485 E0100 咅󠄀 CID+21265
5486 E0100 咆󠄀 CID+4363
5488 E0100 咈󠄀 CID+16805
5489 E0100 咉󠄀 CID+21266
548A E0100 咊󠄀 CID+8412
548B E0100 咋󠄀 CID+2144
548C E0100 和󠄀 CID+4072
548D E0100 咍󠄀 CID+14380
548E E0100 咎󠄀 CID+4352
548F E0100 咏󠄀 CID+4350
5490 E0100 咐󠄀 CID+4362
5491 E0100 咑󠄀 CID+21267
5492 E0100 咒󠄀 CID+4357
5495 E0100 咕󠄀 CID+17352
5496 E0100 咖󠄀 CID+14381
549C E0100 咜󠄀 CID+8411
549F E0100 咟󠄀 CID+21268
54A0 E0100 咠󠄀 CID+17353
54A1 E0100 咡󠄀 CID+14382
54A2 E0100 咢󠄀 CID+4365
54A4 E0100 咤󠄀 CID+4374
54A5 E0100 咥󠄀 CID+4367
54A6 E0100 咦󠄀 CID+17354
54A7 E0100 咧󠄀 CID+19226
54A8 E0100 咨󠄀 CID+4371
54A9 E0100 咩󠄀 CID+8413
54AA E0100 咪󠄀 CID+19227
54AB E0100 咫󠄀 CID+4372
54AC E0100 咬󠄀 CID+4368
54AC E0101 咬󠄁 CID+20277
54AD E0100 咭󠄀 CID+14383
54AE E0100 咮󠄀 CID+17355
54AF E0100 咯󠄀 CID+4401
54B1 E0100 咱󠄀 CID+19228
54B2 E0100 咲󠄀 CID+2137
54B2 E0101 咲󠄁 CID+13788
54B3 E0100 咳󠄀 CID+1423
54B7 E0100 咷󠄀 CID+17356
54B8 E0100 咸󠄀 CID+4366
54B9 E0100 咹󠄀 CID+14384
54BA E0100 咺󠄀 CID+17357
54BB E0100 咻󠄀 CID+19229
54BC E0100 咼󠄀 CID+4376
54BD E0100 咽󠄀 CID+1210
54BE E0100 咾󠄀 CID+4375
54BF E0100 咿󠄀 CID+14385
54C0 E0100 哀󠄀 CID+1129
54C1 E0100 品󠄀 CID+3516
54C2 E0100 哂󠄀 CID+4373
54C3 E0100 哃󠄀 CID+17358
54C4 E0100 哄󠄀 CID+4369
54C6 E0100 哆󠄀 CID+14386
54C7 E0100 哇󠄀 CID+4364
54C8 E0100 哈󠄀 CID+4370
54C9 E0100 哉󠄀 CID+2104
54CA E0100 哊󠄀 CID+21269
54CD E0100 响󠄀 CID+14387
54CE E0100 哎󠄀 CID+19230
54D8 E0100 哘󠄀 CID+4377
54E0 E0100 哠󠄀 CID+21270
54E1 E0100 員󠄀 CID+1211
54E2 E0100 哢󠄀 CID+4386
54E5 E0100 哥󠄀 CID+4378
54E6 E0100 哦󠄀 CID+4379
54E8 E0100 哨󠄀 CID+2445
54E8 E0101 哨󠄁 CID+7703
54E9 E0100 哩󠄀 CID+3735
54EA E0100 哪󠄀 CID+19231
54EC E0100 哬󠄀 CID+17360
54ED E0100 哭󠄀 CID+4384
54EE E0100 哮󠄀 CID+4383
54EF E0100 哯󠄀 CID+17361
54F1 E0100 哱󠄀 CID+17362
54F2 E0100 哲󠄀 CID+3113
54F3 E0100 哳󠄀 CID+17363
54F6 E0100 哶󠄀 CID+21271
54FA E0100 哺󠄀 CID+4385
54FC E0100 哼󠄀 CID+19232
54FD E0100 哽󠄀 CID+4382
54FE E0100 哾󠄀 CID+21272
54FF E0100 哿󠄀 CID+8414
5500 E0100 唀󠄀 CID+17364
5501 E0100 唁󠄀 CID+17365
5504 E0100 唄󠄀 CID+1238
5505 E0100 唅󠄀 CID+19233
5506 E0100 唆󠄀 CID+2086
5507 E0100 唇󠄀 CID+2550
5508 E0100 唈󠄀 CID+19234
5509 E0100 唉󠄀 CID+17366
550C E0100 唌󠄀 CID+21273
550D E0100 唍󠄀 CID+21274
550E E0100 唎󠄀 CID+14388
550F E0100 唏󠄀 CID+4380
5510 E0100 唐󠄀 CID+3164
5510 E0101 唐󠄁 CID+13955
5514 E0100 唔󠄀 CID+4381
5515 E0100 唕󠄀 CID+19235
5516 E0100 唖󠄀 CID+1126
5527 E0100 唧󠄀 CID+19236
552A E0100 唪󠄀 CID+19237
552B E0100 唫󠄀 CID+14389
552E E0100 售󠄀 CID+4391
552F E0100 唯󠄀 CID+3853
5531 E0100 唱󠄀 CID+2447
5532 E0100 唲󠄀 CID+21275
5533 E0100 唳󠄀 CID+4397
5533 E0101 唳󠄁 CID+7819
5533 E0102 唳󠄂 CID+14113
5535 E0100 唵󠄀 CID+14390
5536 E0100 唶󠄀 CID+19238
5538 E0100 唸󠄀 CID+4396
5539 E0100 唹󠄀 CID+4387
5539 E0101 唹󠄁 CID+7818
553B E0100 唻󠄀 CID+21276
553C E0100 唼󠄀 CID+17367
553D E0100 唽󠄀 CID+21277
553E E0100 唾󠄀 CID+2851
5540 E0100 啀󠄀 CID+4388
5541 E0100 啁󠄀 CID+17368
5544 E0100 啄󠄀 CID+2895
5544 E0101 啄󠄁 CID+7730
5545 E0100 啅󠄀 CID+4393
5546 E0100 商󠄀 CID+2446
5546 E0101 商󠄁 CID+13830
5547 E0100 啇󠄀 CID+17370
5549 E0100 啉󠄀 CID+21278
554A E0100 啊󠄀 CID+14391
554C E0100 啌󠄀 CID+4390
554D E0100 啍󠄀 CID+21279
554F E0100 問󠄀 CID+3824
5550 E0100 啐󠄀 CID+16806
5551 E0100 啑󠄀 CID+19239
5553 E0100 啓󠄀 CID+1810
5553 E0101 啓󠄁 CID+13738
5556 E0100 啖󠄀 CID+4394
5557 E0100 啗󠄀 CID+4395
5558 E0100 啘󠄀 CID+21280
555A E0100 啚󠄀 CID+21281
555B E0100 啛󠄀 CID+21282
555C E0100 啜󠄀 CID+4392
555D E0100 啝󠄀 CID+4398
555E E0100 啞󠄀 CID+7633
5560 E0100 啠󠄀 CID+14392
5561 E0100 啡󠄀 CID+20308
5561 E0101 啡󠄁 CID+14393
5563 E0100 啣󠄀 CID+4389
5564 E0100 啤󠄀 CID+17372
5566 E0100 啦󠄀 CID+19240
557B E0100 啻󠄀 CID+4404
557C E0100 啼󠄀 CID+4409
557D E0100 啽󠄀 CID+17374
557E E0100 啾󠄀 CID+4405
557F E0100 啿󠄀 CID+21283
5580 E0100 喀󠄀 CID+4400
5581 E0100 喁󠄀 CID+16807
5582 E0100 喂󠄀 CID+17375
5583 E0100 喃󠄀 CID+4410
5584 E0100 善󠄀 CID+2739
5584 E0101 善󠄁 CID+20062
5586 E0100 喆󠄀 CID+8415
5587 E0100 喇󠄀 CID+4412
5588 E0100 喈󠄀 CID+14394
5589 E0100 喉󠄀 CID+1972
558A E0100 喊󠄀 CID+4402
558B E0100 喋󠄀 CID+3003
558E E0100 喎󠄀 CID+14395
558F E0100 喏󠄀 CID+19241
5591 E0100 喑󠄀 CID+17376
5592 E0100 喒󠄀 CID+19242
5593 E0100 喓󠄀 CID+21284
5594 E0100 喔󠄀 CID+19243
5597 E0100 喗󠄀 CID+21285
5598 E0100 喘󠄀 CID+4406
5599 E0100 喙󠄀 CID+4399
559A E0100 喚󠄀 CID+1513
559C E0100 喜󠄀 CID+1578
559C E0101 喜󠄁 CID+20091
559D E0100 喝󠄀 CID+1475
559D E0101 喝󠄁 CID+7651
559E E0100 喞󠄀 CID+4407
559F E0100 喟󠄀 CID+4403
55A3 E0100 喣󠄀 CID+21286
55A4 E0100 喤󠄀 CID+19244
55A7 E0100 喧󠄀 CID+1868
55A8 E0100 喨󠄀 CID+4413
55A9 E0100 喩󠄀 CID+4411
55A9 E0101 喩󠄁 CID+7984
55A9 E0102 喩󠄂 CID+13526
55AA E0100 喪󠄀 CID+2773
55AB E0100 喫󠄀 CID+1636
55AB E0101 喫󠄁 CID+13707
55AB E0102 喫󠄂 CID+20092
55AC E0100 喬󠄀 CID+1700
55AD E0100 喭󠄀 CID+16808
55AE E0100 單󠄀 CID+4408
55B0 E0100 喰󠄀 CID+1772
55B0 E0101 喰󠄁 CID+7664
55B2 E0100 喲󠄀 CID+19245
55B6 E0100 営󠄀 CID+1254
55BF E0100 喿󠄀 CID+17381
55C1 E0100 嗁󠄀 CID+21287
55C3 E0100 嗃󠄀 CID+19246
55C4 E0100 嗄󠄀 CID+4417
55C5 E0100 嗅󠄀 CID+4415
55C6 E0100 嗆󠄀 CID+19247
55C7 E0100 嗇󠄀 CID+4472
55C9 E0100 嗉󠄀 CID+17382
55CB E0100 嗋󠄀 CID+21288
55CC E0100 嗌󠄀 CID+17383
55CE E0100 嗎󠄀 CID+16809
55D1 E0100 嗑󠄀 CID+17384
55D2 E0100 嗒󠄀 CID+17378
55D3 E0100 嗓󠄀 CID+19248
55D4 E0100 嗔󠄀 CID+4420
55D7 E0100 嗗󠄀 CID+21289
55D8 E0100 嗘󠄀 CID+21290
55DA E0100 嗚󠄀 CID+4414
55DB E0100 嗛󠄀 CID+19249
55DC E0100 嗜󠄀 CID+4418
55DD E0100 嗝󠄀 CID+17385
55DE E0100 嗞󠄀 CID+21291
55DF E0100 嗟󠄀 CID+4416
55E2 E0100 嗢󠄀 CID+17387
55E3 E0100 嗣󠄀 CID+2202
55E4 E0100 嗤󠄀 CID+4419
55E4 E0101 嗤󠄁 CID+7820
55E4 E0102 嗤󠄂 CID+14114
55E9 E0100 嗩󠄀 CID+17389
55EC E0100 嗬󠄀 CID+19250
55EE E0100 嗮󠄀 CID+19251
55F1 E0100 嗱󠄀 CID+19252
55F6 E0100 嗶󠄀 CID+19253
55F7 E0100 嗷󠄀 CID+4422
55F8 E0100 嗸󠄀 CID+19254
55F9 E0100 嗹󠄀 CID+4427
55FD E0100 嗽󠄀 CID+4425
55FE E0100 嗾󠄀 CID+4424
55FF E0100 嗿󠄀 CID+21292
5605 E0100 嘅󠄀 CID+19255
5605 E0101 嘅󠄁 CID+21293
5606 E0100 嘆󠄀 CID+13366
5606 E0101 嘆󠄁 CID+2928
5607 E0100 嘇󠄀 CID+17392
5608 E0100 嘈󠄀 CID+14396
5609 E0100 嘉󠄀 CID+1349
5609 E0101 嘉󠄁 CID+20093
560A E0100 嘊󠄀 CID+21294
560D E0100 嘍󠄀 CID+19256
560E E0100 嘎󠄀 CID+14397
560F E0100 嘏󠄀 CID+14398
5610 E0100 嘐󠄀 CID+17393
5611 E0100 嘑󠄀 CID+19257
5612 E0100 嘒󠄀 CID+19258
5614 E0100 嘔󠄀 CID+4421
5616 E0100 嘖󠄀 CID+4423
5617 E0100 嘗󠄀 CID+2448
5618 E0100 嘘󠄀 CID+1237
5619 E0100 嘙󠄀 CID+21295
561B E0100 嘛󠄀 CID+4426
5620 E0100 嘠󠄀 CID+15389
5628 E0100 嘨󠄀 CID+17390
5629 E0100 嘩󠄀 CID+1374
562C E0100 嘬󠄀 CID+19259
562F E0100 嘯󠄀 CID+4437
5630 E0100 嘰󠄀 CID+17394
5631 E0100 嘱󠄀 CID+2532
5632 E0100 嘲󠄀 CID+4433
5632 E0101 嘲󠄁 CID+7821
5633 E0100 嘳󠄀 CID+21296
5634 E0100 嘴󠄀 CID+4431
5635 E0100 嘵󠄀 CID+19260
5636 E0100 嘶󠄀 CID+4432
5637 E0100 嘷󠄀 CID+14399
5638 E0100 嘸󠄀 CID+4434
5639 E0100 嘹󠄀 CID+19261
563B E0100 嘻󠄀 CID+16810
563C E0100 嘼󠄀 CID+21297
563D E0100 嘽󠄀 CID+17396
563F E0100 嘿󠄀 CID+14400
5640 E0100 噀󠄀 CID+17397
5641 E0100 噁󠄀 CID+21298
5642 E0100 噂󠄀 CID+1247
5642 E0101 噂󠄁 CID+7642
5643 E0100 噃󠄀 CID+21299
5644 E0100 噄󠄀 CID+21300
5646 E0100 噆󠄀 CID+21301
5647 E0100 噇󠄀 CID+17398
5649 E0100 噉󠄀 CID+14401
564B E0100 噋󠄀 CID+14402
564C E0100 噌󠄀 CID+2747
564C E0101 噌󠄁 CID+7721
564D E0100 噍󠄀 CID+19262
564E E0100 噎󠄀 CID+4428
564F E0100 噏󠄀 CID+14403
5650 E0100 噐󠄀 CID+4429
5653 E0100 噓󠄀 CID+7963
5654 E0100 噔󠄀 CID+19263
565B E0100 噛󠄀 CID+1496
565E E0100 噞󠄀 CID+17399
5660 E0100 噠󠄀 CID+17400
5661 E0100 噡󠄀 CID+21302
5662 E0100 噢󠄀 CID+21303
5663 E0100 噣󠄀 CID+21304
5664 E0100 噤󠄀 CID+4436
5666 E0100 噦󠄀 CID+14404
5668 E0100 器󠄀 CID+1579
5668 E0101 器󠄁 CID+13333
5669 E0100 噩󠄀 CID+14405
566A E0100 噪󠄀 CID+4439
566B E0100 噫󠄀 CID+4435
566C E0100 噬󠄀 CID+4438
566D E0100 噭󠄀 CID+17401
566F E0100 噯󠄀 CID+14406
5671 E0100 噱󠄀 CID+14407
5672 E0100 噲󠄀 CID+14408
5674 E0100 噴󠄀 CID+3582
5674 E0101 噴󠄁 CID+13500
5675 E0100 噵󠄀 CID+21305
5676 E0100 噶󠄀 CID+15411
5678 E0100 噸󠄀 CID+3245
5678 E0101 噸󠄁 CID+7762
567A E0100 噺󠄀 CID+3404
5680 E0100 嚀󠄀 CID+4441
5684 E0100 嚄󠄀 CID+21306
5685 E0100 嚅󠄀 CID+19264
5686 E0100 嚆󠄀 CID+4440
5687 E0100 嚇󠄀 CID+1443
5688 E0100 嚈󠄀 CID+17403
568A E0100 嚊󠄀 CID+4442
568B E0100 嚋󠄀 CID+21307
568C E0100 嚌󠄀 CID+17404
568F E0100 嚏󠄀 CID+4445
5694 E0100 嚔󠄀 CID+4444
5695 E0100 嚕󠄀 CID+14409
5699 E0100 嚙󠄀 CID+7654
569A E0100 嚚󠄀 CID+14410
569D E0100 嚝󠄀 CID+17405
569E E0100 嚞󠄀 CID+16811
569F E0100 嚟󠄀 CID+19265
56A0 E0100 嚠󠄀 CID+4443
56A2 E0100 嚢󠄀 CID+3311
56A5 E0100 嚥󠄀 CID+4446
56A5 E0101 嚥󠄁 CID+7822
56A6 E0100 嚦󠄀 CID+19266
56A7 E0100 嚧󠄀 CID+21308
56A8 E0100 嚨󠄀 CID+17406
56A9 E0100 嚩󠄀 CID+16812
56AB E0100 嚫󠄀 CID+21309
56AC E0100 嚬󠄀 CID+14411
56AD E0100 嚭󠄀 CID+14412
56AE E0100 嚮󠄀 CID+4447
56AE E0101 嚮󠄁 CID+7985
56AE E0102 嚮󠄂 CID+20094
56AE E0103 嚮󠄃 CID+20095
56B1 E0100 嚱󠄀 CID+14413
56B2 E0100 嚲󠄀 CID+17407
56B3 E0100 嚳󠄀 CID+16813
56B4 E0100 嚴󠄀 CID+4449
56B6 E0100 嚶󠄀 CID+4448
56B7 E0100 嚷󠄀 CID+19267
56BC E0100 嚼󠄀 CID+4451
56BE E0100 嚾󠄀 CID+21310
56C0 E0100 囀󠄀 CID+4454
56C0 E0101 囀󠄁 CID+14116
56C1 E0100 囁󠄀 CID+4452
56C1 E0101 囁󠄁 CID+13527
56C2 E0100 囂󠄀 CID+4450
56C3 E0100 囃󠄀 CID+4453
56C5 E0100 囅󠄀 CID+17408
56C8 E0100 囈󠄀 CID+4455
56C9 E0100 囉󠄀 CID+14414
56CA E0100 囊󠄀 CID+7770
56CB E0100 囋󠄀 CID+21311
56CC E0100 囌󠄀 CID+19268
56CD E0100 囍󠄀 CID+17409
56CE E0100 囎󠄀 CID+4456
56CE E0101 囎󠄁 CID+20098
56CF E0100 囏󠄀 CID+19269
56D0 E0100 囐󠄀 CID+21312
56D1 E0100 囑󠄀 CID+4457
56D3 E0100 囓󠄀 CID+4458
56D7 E0100 囗󠄀 CID+4459
56D8 E0100 囘󠄀 CID+4220
56D9 E0100 囙󠄀 CID+19270
56DA E0100 囚󠄀 CID+2344
56DB E0100 四󠄀 CID+2203
56DC E0100 囜󠄀 CID+21313
56DD E0100 囝󠄀 CID+14415
56DE E0100 回󠄀 CID+1395
56DF E0100 囟󠄀 CID+17410
56E0 E0100 因󠄀 CID+1212
56E1 E0100 囡󠄀 CID+19271
56E3 E0100 団󠄀 CID+2946
56E4 E0100 囤󠄀 CID+14416
56E5 E0100 囥󠄀 CID+21314
56E6 E0100 囦󠄀 CID+21315
56E7 E0100 囧󠄀 CID+21316
56E8 E0100 囨󠄀 CID+17411
56EB E0100 囫󠄀 CID+19272
56ED E0100 园󠄀 CID+19273
56EE E0100 囮󠄀 CID+4460
56EE E0101 囮󠄁 CID+20099
56F0 E0100 困󠄀 CID+2068
56F1 E0100 囱󠄀 CID+19274
56F2 E0100 囲󠄀 CID+1171
56F3 E0100 図󠄀 CID+2596
56F6 E0100 囶󠄀 CID+17412
56F7 E0100 囷󠄀 CID+17413
56F9 E0100 囹󠄀 CID+4461
56FA E0100 固󠄀 CID+1915
56FD E0100 国󠄀 CID+2051
56FF E0100 囿󠄀 CID+4463
5700 E0100 圀󠄀 CID+4462
5701 E0100 圁󠄀 CID+21317
5702 E0100 圂󠄀 CID+21318
5703 E0100 圃󠄀 CID+3632
5704 E0100 圄󠄀 CID+4464
5707 E0100 圇󠄀 CID+19275
5708 E0100 圈󠄀 CID+4466
5709 E0100 圉󠄀 CID+4465
570A E0100 圊󠄀 CID+14417
570B E0100 國󠄀 CID+4467
570C E0100 圌󠄀 CID+19276
570D E0100 圍󠄀 CID+4468
570D E0101 圍󠄁 CID+13528
570F E0100 圏󠄀 CID+1869
5711 E0100 圑󠄀 CID+21319
5712 E0100 園󠄀 CID+1282
5713 E0100 圓󠄀 CID+4469
5715 E0100 圕󠄀 CID+14418
5716 E0100 圖󠄀 CID+4471
5718 E0100 團󠄀 CID+4470
571A E0100 圚󠄀 CID+19277
571B E0100 圛󠄀 CID+19278
571C E0100 圜󠄀 CID+4473
571D E0100 圝󠄀 CID+19279
571F E0100 土󠄀 CID+3156
5720 E0100 圠󠄀 CID+21320
5721 E0100 圡󠄀 CID+13952
5722 E0100 圢󠄀 CID+21321
5723 E0100 圣󠄀 CID+14419
5724 E0100 圤󠄀 CID+21322
5725 E0100 圥󠄀 CID+21323
5726 E0100 圦󠄀 CID+4474
5727 E0100 圧󠄀 CID+1145
5728 E0100 在󠄀 CID+2127
5729 E0100 圩󠄀 CID+17416
572A E0100 圪󠄀 CID+21324
572C E0100 圬󠄀 CID+19280
572D E0100 圭󠄀 CID+1811
572E E0100 圮󠄀 CID+19281
572F E0100 圯󠄀 CID+14420
5730 E0100 地󠄀 CID+2957
5733 E0100 圳󠄀 CID+14421
5734 E0100 圴󠄀 CID+14422
5737 E0100 圷󠄀 CID+4475
5738 E0100 圸󠄀 CID+4476
573B E0100 圻󠄀 CID+4478
573D E0100 圽󠄀 CID+19282
573E E0100 圾󠄀 CID+19283
573F E0100 圿󠄀 CID+21325
5740 E0100 址󠄀 CID+4479
5742 E0100 坂󠄀 CID+2132
5745 E0100 坅󠄀 CID+17418
5746 E0100 坆󠄀 CID+17419
5747 E0100 均󠄀 CID+1737
5747 E0101 均󠄁 CID+13432
574A E0100 坊󠄀 CID+3685
574C E0100 坌󠄀 CID+14423
574D E0100 坍󠄀 CID+17420
574E E0100 坎󠄀 CID+4477
574F E0100 坏󠄀 CID+4480
5750 E0100 坐󠄀 CID+2097
5751 E0100 坑󠄀 CID+1973
5752 E0100 坒󠄀 CID+21326
5759 E0100 坙󠄀 CID+8416
575F E0100 坟󠄀 CID+19284
5761 E0100 坡󠄀 CID+4484
5762 E0100 坢󠄀 CID+21327
5764 E0100 坤󠄀 CID+2069
5765 E0100 坥󠄀 CID+8417
5766 E0100 坦󠄀 CID+2929
5767 E0100 坧󠄀 CID+21328
5768 E0100 坨󠄀 CID+17422
5769 E0100 坩󠄀 CID+4481
576A E0100 坪󠄀 CID+3062
576A E0101 坪󠄁 CID+13940
576B E0100 坫󠄀 CID+19285
576D E0100 坭󠄀 CID+19286
576E E0100 坮󠄀 CID+21329
576F E0100 坯󠄀 CID+17423
5770 E0100 坰󠄀 CID+14424
5771 E0100 坱󠄀 CID+21330
5773 E0100 坳󠄀 CID+17424
5774 E0100 坴󠄀 CID+17425
5775 E0100 坵󠄀 CID+17426
5777 E0100 坷󠄀 CID+16814
5779 E0100 坹󠄀 CID+21331
577A E0100 坺󠄀 CID+19287
577B E0100 坻󠄀 CID+17427
577C E0100 坼󠄀 CID+16815
577E E0100 坾󠄀 CID+21332
577F E0100 坿󠄀 CID+4485
5781 E0100 垁󠄀 CID+21333
5782 E0100 垂󠄀 CID+2600
5783 E0100 垃󠄀 CID+19288
5788 E0100 垈󠄀 CID+4483
5789 E0100 垉󠄀 CID+4486
578B E0100 型󠄀 CID+1813
578C E0100 垌󠄀 CID+14425
5793 E0100 垓󠄀 CID+4487
5794 E0100 垔󠄀 CID+21334
5795 E0100 垕󠄀 CID+21338
5797 E0100 垗󠄀 CID+19289
5799 E0100 垙󠄀 CID+21335
579A E0100 垚󠄀 CID+17430
579C E0100 垜󠄀 CID+14426
579D E0100 垝󠄀 CID+17431
579E E0100 垞󠄀 CID+17432
579F E0100 垟󠄀 CID+21336
57A0 E0100 垠󠄀 CID+4488
57A1 E0100 垡󠄀 CID+21337
57A2 E0100 垢󠄀 CID+1974
57A3 E0100 垣󠄀 CID+1438
57A4 E0100 垤󠄀 CID+4490
57A7 E0100 垧󠄀 CID+21339
57A8 E0100 垨󠄀 CID+17433
57A9 E0100 垩󠄀 CID+21340
57AA E0100 垪󠄀 CID+4491
57AC E0100 垬󠄀 CID+8418
57AE E0100 垮󠄀 CID+19290
57B0 E0100 垰󠄀 CID+4492
57B3 E0100 垳󠄀 CID+4489
57B8 E0100 垸󠄀 CID+14427
57BD E0100 垽󠄀 CID+21341
57C0 E0100 埀󠄀 CID+4482
57C3 E0100 埃󠄀 CID+4493
57C6 E0100 埆󠄀 CID+4494
57C7 E0100 埇󠄀 CID+8420
57C8 E0100 埈󠄀 CID+8419
57CB E0100 埋󠄀 CID+3730
57CC E0100 埌󠄀 CID+17436
57CE E0100 城󠄀 CID+13841
57CE E0101 城󠄁 CID+2515
57CF E0100 埏󠄀 CID+16817
57D2 E0100 埒󠄀 CID+4496
57D3 E0100 埓󠄀 CID+4497
57D4 E0100 埔󠄀 CID+4495
57D5 E0100 埕󠄀 CID+19291
57D6 E0100 埖󠄀 CID+4499
57D6 E0101 埖󠄁 CID+20100
57D7 E0100 埗󠄀 CID+17434
57DC E0100 埜󠄀 CID+3310
57DD E0100 埝󠄀 CID+21342
57DE E0100 埞󠄀 CID+17439
57DF E0100 域󠄀 CID+1196
57E0 E0100 埠󠄀 CID+3528
57E1 E0100 埡󠄀 CID+21347
57E3 E0100 埣󠄀 CID+4500
57E4 E0100 埤󠄀 CID+16818
57E6 E0100 埦󠄀 CID+14428
57E7 E0100 埧󠄀 CID+19292
57E9 E0100 埩󠄀 CID+21343
57ED E0100 埭󠄀 CID+14429
57F0 E0100 埰󠄀 CID+17440
57F4 E0100 埴󠄀 CID+2533
57F4 E0101 埴󠄁 CID+13464
57F4 E0102 埴󠄂 CID+13843
57F5 E0100 埵󠄀 CID+14430
57F6 E0100 埶󠄀 CID+14431
57F7 E0100 執󠄀 CID+2277
57F8 E0100 埸󠄀 CID+17442
57F9 E0100 培󠄀 CID+3347
57FA E0100 基󠄀 CID+1580
57FB E0100 埻󠄀 CID+17443
57FC E0100 埼󠄀 CID+2139
57FD E0100 埽󠄀 CID+17444
57FE E0100 埾󠄀 CID+21344
57FF E0100 埿󠄀 CID+14432
5800 E0100 堀󠄀 CID+3719
5802 E0100 堂󠄀 CID+3210
5803 E0100 堃󠄀 CID+21345
5804 E0100 堄󠄀 CID+17445
5805 E0100 堅󠄀 CID+1870
5806 E0100 堆󠄀 CID+2863
5808 E0100 堈󠄀 CID+21346
5809 E0100 堉󠄀 CID+14433
580A E0100 堊󠄀 CID+4498
580B E0100 堋󠄀 CID+4501
580B E0101 堋󠄁 CID+7823
580C E0100 堌󠄀 CID+21348
580D E0100 堍󠄀 CID+19293
5815 E0100 堕󠄀 CID+2852
5819 E0100 堙󠄀 CID+4502
5819 E0101 堙󠄁 CID+7986
581B E0100 堛󠄀 CID+21349
581D E0100 堝󠄀 CID+4503
581E E0100 堞󠄀 CID+17446
581F E0100 堟󠄀 CID+21350
5820 E0100 堠󠄀 CID+14434
5821 E0100 堡󠄀 CID+4505
5824 E0100 堤󠄀 CID+3077
5826 E0100 堦󠄀 CID+19294
5827 E0100 堧󠄀 CID+17447
582A E0100 堪󠄀 CID+1514
582D E0100 堭󠄀 CID+21351
582F E0100 堯󠄀 CID+7474
5830 E0100 堰󠄀 CID+1283
5831 E0100 報󠄀 CID+3651
5832 E0100 堲󠄀 CID+14435
5834 E0100 場󠄀 CID+2516
5835 E0100 堵󠄀 CID+3138
5835 E0101 堵󠄁 CID+7753
5839 E0100 堹󠄀 CID+17448
583A E0100 堺󠄀 CID+2134
583D E0100 堽󠄀 CID+4511
583D E0101 堽󠄁 CID+20101
583F E0100 堿󠄀 CID+21352
5840 E0100 塀󠄀 CID+3597
5840 E0101 塀󠄁 CID+13384
5841 E0100 塁󠄀 CID+4005
5849 E0100 塉󠄀 CID+17450
584A E0100 塊󠄀 CID+1396
584B E0100 塋󠄀 CID+4507
584C E0100 塌󠄀 CID+17451
584D E0100 塍󠄀 CID+19295
584F E0100 塏󠄀 CID+19296
5850 E0100 塐󠄀 CID+21353
5851 E0100 塑󠄀 CID+2748
5852 E0100 塒󠄀 CID+4510
5854 E0100 塔󠄀 CID+3165
5855 E0100 塕󠄀 CID+21354
5857 E0100 塗󠄀 CID+3139
5858 E0100 塘󠄀 CID+3166
5858 E0101 塘󠄁 CID+7757
5859 E0100 塙󠄀 CID+3405
5859 E0101 塙󠄁 CID+20102
585A E0100 塚󠄀 CID+3049
585A E0101 塚󠄁 CID+7746
585A E0102 塚󠄂 CID+8422
585E E0100 塞󠄀 CID+2105
585F E0100 塟󠄀 CID+19297
5861 E0100 塡󠄀 CID+7751
5862 E0100 塢󠄀 CID+4506
5864 E0100 塤󠄀 CID+16819
5867 E0100 塧󠄀 CID+17452
5868 E0100 塨󠄀 CID+21355
5869 E0100 塩󠄀 CID+1304
586B E0100 填󠄀 CID+3120
586D E0100 塭󠄀 CID+19298
5870 E0100 塰󠄀 CID+4508
5872 E0100 塲󠄀 CID+4504
5875 E0100 塵󠄀 CID+2582
5878 E0100 塸󠄀 CID+21356
5879 E0100 塹󠄀 CID+4512
587C E0100 塼󠄀 CID+14436
587E E0100 塾󠄀 CID+2392
587F E0100 塿󠄀 CID+19299
5880 E0100 墀󠄀 CID+14437
5881 E0100 墁󠄀 CID+19300
5883 E0100 境󠄀 CID+1701
5885 E0100 墅󠄀 CID+4513
5887 E0100 墇󠄀 CID+21357
5888 E0100 墈󠄀 CID+21358
5889 E0100 墉󠄀 CID+16820
588A E0100 墊󠄀 CID+17453
588B E0100 墋󠄀 CID+17454
588C E0100 墌󠄀 CID+21359
588D E0100 墍󠄀 CID+17455
588F E0100 墏󠄀 CID+17456
5890 E0100 墐󠄀 CID+17457
5893 E0100 墓󠄀 CID+3640
5894 E0100 墔󠄀 CID+17458
5896 E0100 墖󠄀 CID+21360
5897 E0100 増󠄀 CID+2815
5898 E0100 墘󠄀 CID+19301
589C E0100 墜󠄀 CID+3042
589C E0101 墜󠄁 CID+13937
589D E0100 墝󠄀 CID+17459
589E E0100 增󠄀 CID+8423
589F E0100 墟󠄀 CID+4515
58A0 E0100 墠󠄀 CID+21361
58A1 E0100 墡󠄀 CID+21362
58A2 E0100 墢󠄀 CID+21363
58A6 E0100 墦󠄀 CID+21364
58A8 E0100 墨󠄀 CID+13387
58A8 E0101 墨󠄁 CID+3709
58A9 E0100 墩󠄀 CID+14438
58AA E0100 墪󠄀 CID+17460
58AB E0100 墫󠄀 CID+4516
58AB E0101 墫󠄁 CID+13529
58AE E0100 墮󠄀 CID+4521
58B1 E0100 墱󠄀 CID+17461
58B2 E0100 墲󠄀 CID+8424
58B3 E0100 墳󠄀 CID+3583
58B8 E0100 墸󠄀 CID+4520
58B9 E0100 墹󠄀 CID+4514
58BA E0100 墺󠄀 CID+4517
58BB E0100 墻󠄀 CID+4519
58BC E0100 墼󠄀 CID+19302
58BE E0100 墾󠄀 CID+2070
58C1 E0100 壁󠄀 CID+3609
58C2 E0100 壂󠄀 CID+21366
58C3 E0100 壃󠄀 CID+17463
58C4 E0100 壄󠄀 CID+21365
58C5 E0100 壅󠄀 CID+4522
58C7 E0100 壇󠄀 CID+2947
58C8 E0100 壈󠄀 CID+21367
58CA E0100 壊󠄀 CID+1397
58CC E0100 壌󠄀 CID+2517
58CD E0100 壍󠄀 CID+17464
58CE E0100 壎󠄀 CID+14439
58D0 E0100 壐󠄀 CID+14440
58D1 E0100 壑󠄀 CID+4524
58D2 E0100 壒󠄀 CID+16822
58D3 E0100 壓󠄀 CID+4523
58D4 E0100 壔󠄀 CID+14441
58D5 E0100 壕󠄀 CID+2042
58D6 E0100 壖󠄀 CID+21368
58D7 E0100 壗󠄀 CID+4525
58D8 E0100 壘󠄀 CID+4527
58D9 E0100 壙󠄀 CID+4526
58DA E0100 壚󠄀 CID+14442
58DC E0100 壜󠄀 CID+4529
58DD E0100 壝󠄀 CID+21369
58DE E0100 壞󠄀 CID+4518
58DF E0100 壟󠄀 CID+4531
58E0 E0100 壠󠄀 CID+16823
58E1 E0100 壡󠄀 CID+21370
58E2 E0100 壢󠄀 CID+17465
58E4 E0100 壤󠄀 CID+4530
58E5 E0100 壥󠄀 CID+4528
58E9 E0100 壩󠄀 CID+14443
58EB E0100 士󠄀 CID+2204
58EC E0100 壬󠄀 CID+2583
58EE E0100 壮󠄀 CID+2774
58EF E0100 壯󠄀 CID+4532
58F0 E0100 声󠄀 CID+2656
58F1 E0100 壱󠄀 CID+1201
58F2 E0100 売󠄀 CID+3354
58F3 E0100 壳󠄀 CID+17466
58F4 E0100 壴󠄀 CID+17467
58F7 E0100 壷󠄀 CID+3063
58F9 E0100 壹󠄀 CID+4534
58FA E0100 壺󠄀 CID+4533
58FB E0100 壻󠄀 CID+4535
58FC E0100 壼󠄀 CID+4536
58FD E0100 壽󠄀 CID+4537
5902 E0100 夂󠄀 CID+4538
5905 E0100 夅󠄀 CID+17468
5906 E0100 夆󠄀 CID+17469
5906 E0101 夆󠄁 CID+21371
5909 E0100 変󠄀 CID+3617
590A E0100 夊󠄀 CID+4539
590B E0100 夋󠄀 CID+8425
590C E0100 夌󠄀 CID+14444
590D E0100 复󠄀 CID+17470
590F E0100 夏󠄀 CID+1350
5910 E0100 夐󠄀 CID+4540
5912 E0100 夒󠄀 CID+21372
5913 E0100 夓󠄀 CID+21373
5914 E0100 夔󠄀 CID+17471
5915 E0100 夕󠄀 CID+3878
5916 E0100 外󠄀 CID+1422
5918 E0100 夘󠄀 CID+4318
5919 E0100 夙󠄀 CID+2386
591A E0100 多󠄀 CID+2847
591B E0100 夛󠄀 CID+4541
591B E0101 夛󠄁 CID+7987
591C E0100 夜󠄀 CID+3831
591D E0100 夝󠄀 CID+21374
591F E0100 够󠄀 CID+19303
5921 E0100 夡󠄀 CID+21375
5922 E0100 夢󠄀 CID+3776
5923 E0100 夣󠄀 CID+19304
5924 E0100 夤󠄀 CID+14445
5925 E0100 夥󠄀 CID+4543
5927 E0100 大󠄀 CID+2887
5927 E0101 大󠄁 CID+13909
5928 E0100 夨󠄀 CID+21376
5929 E0100 天󠄀 CID+3121
592A E0100 太󠄀 CID+2848
592B E0100 夫󠄀 CID+3529
592C E0100 夬󠄀 CID+4544
592D E0100 夭󠄀 CID+4545
592E E0100 央󠄀 CID+1309
592F E0100 夯󠄀 CID+14446
5930 E0100 夰󠄀 CID+21377
5931 E0100 失󠄀 CID+2278
5932 E0100 夲󠄀 CID+4546
5933 E0100 夳󠄀 CID+21378
5935 E0100 夵󠄀 CID+21379
5936 E0100 夶󠄀 CID+21380
5937 E0100 夷󠄀 CID+1172
5938 E0100 夸󠄀 CID+4547
5939 E0100 夹󠄀 CID+14117
593D E0100 夽󠄀 CID+17474
593E E0100 夾󠄀 CID+4548
593F 夿 E0100 夿󠄀 CID+21381
5943 E0100 奃󠄀 CID+21382
5944 E0100 奄󠄀 CID+1284
5946 E0100 奆󠄀 CID+17476
5947 E0100 奇󠄀 CID+1581
5948 E0100 奈󠄀 CID+3256
5949 E0100 奉󠄀 CID+3652
594E E0100 奎󠄀 CID+4552
594F E0100 奏󠄀 CID+2775
594F E0101 奏󠄁 CID+20103
5950 E0100 奐󠄀 CID+4551
5951 E0100 契󠄀 CID+1814
5951 E0101 契󠄁 CID+13739
5951 E0102 契󠄂 CID+20104
5952 E0100 奒󠄀 CID+21383
5953 E0100 奓󠄀 CID+8426
5953 E0101 奓󠄁 CID+14289
5954 E0100 奔󠄀 CID+3721
5955 E0100 奕󠄀 CID+4550
5957 E0100 套󠄀 CID+3167
5958 E0100 奘󠄀 CID+4554
5959 E0100 奙󠄀 CID+19305
595A E0100 奚󠄀 CID+4553
595B E0100 奛󠄀 CID+8427
595D E0100 奝󠄀 CID+8428
595E E0100 奞󠄀 CID+21384
595F E0100 奟󠄀 CID+17479
5960 E0100 奠󠄀 CID+4556
5960 E0101 奠󠄁 CID+20105
5961 E0100 奡󠄀 CID+14447
5962 E0100 奢󠄀 CID+4555
5962 E0101 奢󠄁 CID+20106
5963 E0100 奣󠄀 CID+8429
5965 E0100 奥󠄀 CID+1310
5967 E0100 奧󠄀 CID+4557
5968 E0100 奨󠄀 CID+2449
5969 E0100 奩󠄀 CID+4559
596A E0100 奪󠄀 CID+2915
596B E0100 奫󠄀 CID+21385
596C E0100 奬󠄀 CID+4558
596D E0100 奭󠄀 CID+14448
596E E0100 奮󠄀 CID+3587
596F E0100 奯󠄀 CID+21386
5972 E0100 奲󠄀 CID+21387
5973 E0100 女󠄀 CID+2433
5973 E0101 女󠄁 CID+13828
5974 E0100 奴󠄀 CID+3157
5975 E0100 奵󠄀 CID+17481
5976 E0100 奶󠄀 CID+17482
5978 E0100 奸󠄀 CID+4560
5979 E0100 她󠄀 CID+19306
597B E0100 奻󠄀 CID+21388
597C E0100 奼󠄀 CID+17483
597D E0100 好󠄀 CID+1975
5981 E0100 妁󠄀 CID+4561
5982 E0100 如󠄀 CID+3287
5983 E0100 妃󠄀 CID+3442
5984 E0100 妄󠄀 CID+3805
5984 E0101 妄󠄁 CID+14055
598A E0100 妊󠄀 CID+3291
598B E0100 妋󠄀 CID+16825
598C E0100 妌󠄀 CID+21389
598D E0100 妍󠄀 CID+4570
598E E0100 妎󠄀 CID+21390
5992 E0100 妒󠄀 CID+16826
5993 E0100 妓󠄀 CID+1618
5995 E0100 妕󠄀 CID+21391
5996 E0100 妖󠄀 CID+3887
5997 E0100 妗󠄀 CID+19307
5999 E0100 妙󠄀 CID+3771
599B E0100 妛󠄀 CID+4665
599D E0100 妝󠄀 CID+4562
599F E0100 妟󠄀 CID+17484
59A3 E0100 妣󠄀 CID+4565
59A4 E0100 妤󠄀 CID+8430
59A5 E0100 妥󠄀 CID+2853
59A5 E0101 妥󠄁 CID+13903
59A7 E0100 妧󠄀 CID+21392
59A8 E0100 妨󠄀 CID+3686
59AC E0100 妬󠄀 CID+3140
59AD E0100 妭󠄀 CID+21393
59AE E0100 妮󠄀 CID+17485
59AF E0100 妯󠄀 CID+19308
59B0 E0100 妰󠄀 CID+21394
59B2 E0100 妲󠄀 CID+4566
59B3 E0100 妳󠄀 CID+19309
59B7 E0100 妷󠄀 CID+21395
59B9 E0100 妹󠄀 CID+3731
59BA E0100 妺󠄀 CID+8431
59BB E0100 妻󠄀 CID+2106
59BC E0100 妼󠄀 CID+17486
59BE E0100 妾󠄀 CID+2450
59C1 E0100 姁󠄀 CID+21396
59C3 E0100 姃󠄀 CID+16827
59C4 E0100 姄󠄀 CID+21397
59C6 E0100 姆󠄀 CID+4567
59C8 E0100 姈󠄀 CID+17487
59C9 E0100 姉󠄀 CID+2206
59C9 E0101 姉󠄁 CID+13452
59CA E0100 姊󠄀 CID+14449
59CB E0100 始󠄀 CID+2205
59CD E0100 姍󠄀 CID+17488
59D0 E0100 姐󠄀 CID+1149
59D1 E0100 姑󠄀 CID+1916
59D2 E0100 姒󠄀 CID+14450
59D3 E0100 姓󠄀 CID+2639
59D4 E0100 委󠄀 CID+1173
59D9 E0100 姙󠄀 CID+4571
59DA E0100 姚󠄀 CID+4572
59DA E0101 姚󠄁 CID+13530
59DC E0100 姜󠄀 CID+4569
59DD E0100 姝󠄀 CID+14451
59DE E0100 姞󠄀 CID+17489
59DF E0100 姟󠄀 CID+19310
59E3 E0100 姣󠄀 CID+14452
59E4 E0100 姤󠄀 CID+14453
59E5 E0100 姥󠄀 CID+1242
59E6 E0100 姦󠄀 CID+1515
59E7 E0100 姧󠄀 CID+17490
59E8 E0100 姨󠄀 CID+4568
59EA E0100 姪󠄀 CID+3793
59EB E0100 姫󠄀 CID+3491
59EC E0100 姬󠄀 CID+13997
59EC E0101 姬󠄁 CID+13998
59EE E0100 姮󠄀 CID+17491
59EF E0100 姯󠄀 CID+21398
59F1 E0100 姱󠄀 CID+19311
59F2 E0100 姲󠄀 CID+21399
59F4 E0100 姴󠄀 CID+21400
59F6 E0100 姶󠄀 CID+1132
59F7 E0100 姷󠄀 CID+21401
59F8 E0100 姸󠄀 CID+19312
59FB E0100 姻󠄀 CID+1213
59FF 姿 E0100 姿󠄀 CID+2207
59FF 姿 E0101 姿󠄁 CID+13792
59FF 姿 E0102 姿󠄂 CID+13793
5A00 E0100 娀󠄀 CID+21402
5A01 E0100 威󠄀 CID+1174
5A03 E0100 娃󠄀 CID+1127
5A04 E0100 娄󠄀 CID+14454
5A09 E0100 娉󠄀 CID+4577
5A0C E0100 娌󠄀 CID+14455
5A0D E0100 娍󠄀 CID+17495
5A0E E0100 娎󠄀 CID+21403
5A11 E0100 娑󠄀 CID+4575
5A12 E0100 娒󠄀 CID+21404
5A13 E0100 娓󠄀 CID+16828
5A17 E0100 娗󠄀 CID+17496
5A18 E0100 娘󠄀 CID+3784
5A1A E0100 娚󠄀 CID+4578
5A1B E0100 娛󠄀 CID+13761
5A1C E0100 娜󠄀 CID+4576
5A1C E0101 娜󠄁 CID+14118
5A1E E0100 娞󠄀 CID+21405
5A1F E0100 娟󠄀 CID+4574
5A20 E0100 娠󠄀 CID+2551
5A23 E0100 娣󠄀 CID+14456
5A24 E0100 娤󠄀 CID+21406
5A25 E0100 娥󠄀 CID+4573
5A27 E0100 娧󠄀 CID+17497
5A28 E0100 娨󠄀 CID+21407
5A29 E0100 娩󠄀 CID+3626
5A29 E0101 娩󠄁 CID+7791
5A2A E0100 娪󠄀 CID+21408
5A2D E0100 娭󠄀 CID+17498
5A2F E0100 娯󠄀 CID+1944
5A30 E0100 娰󠄀 CID+21409
5A35 E0100 娵󠄀 CID+4582
5A36 E0100 娶󠄀 CID+4583
5A36 E0101 娶󠄁 CID+13531
5A3C E0100 娼󠄀 CID+2451
5A40 E0100 婀󠄀 CID+4579
5A41 E0100 婁󠄀 CID+4050
5A44 E0100 婄󠄀 CID+21410
5A45 E0100 婅󠄀 CID+21411
5A46 E0100 婆󠄀 CID+3330
5A47 E0100 婇󠄀 CID+14457
5A48 E0100 婈󠄀 CID+21412
5A49 E0100 婉󠄀 CID+4581
5A4C E0100 婌󠄀 CID+21413
5A50 E0100 婐󠄀 CID+21414
5A55 E0100 婕󠄀 CID+14458
5A5A E0100 婚󠄀 CID+2071
5A5E E0100 婞󠄀 CID+21415
5A62 E0100 婢󠄀 CID+4584
5A63 E0100 婣󠄀 CID+14459
5A65 E0100 婥󠄀 CID+17499
5A66 E0100 婦󠄀 CID+3530
5A66 E0101 婦󠄁 CID+14002
5A67 E0100 婧󠄀 CID+16829
5A6A E0100 婪󠄀 CID+4585
5A6C E0100 婬󠄀 CID+4580
5A6D E0100 婭󠄀 CID+14460
5A77 E0100 婷󠄀 CID+16830
5A7A E0100 婺󠄀 CID+17500
5A7B E0100 婻󠄀 CID+21416
5A7E E0100 婾󠄀 CID+14461
5A7F 婿 E0100 婿󠄀 CID+3783
5A84 E0100 媄󠄀 CID+16831
5A8B E0100 媋󠄀 CID+17501
5A90 E0100 媐󠄀 CID+21417
5A92 E0100 媒󠄀 CID+3348
5A93 E0100 媓󠄀 CID+21418
5A96 E0100 媖󠄀 CID+21419
5A99 E0100 媙󠄀 CID+21420
5A9A E0100 媚󠄀 CID+4586
5A9B E0100 媛󠄀 CID+3492
5A9B E0101 媛󠄁 CID+7784
5A9C E0100 媜󠄀 CID+17502
5A9E E0100 媞󠄀 CID+14462
5A9F E0100 媟󠄀 CID+17503
5AA0 E0100 媠󠄀 CID+17504
5AA2 E0100 媢󠄀 CID+17505
5AA7 E0100 媧󠄀 CID+14463
5AAC E0100 媬󠄀 CID+14464
5AB1 E0100 媱󠄀 CID+17506
5AB2 E0100 媲󠄀 CID+19313
5AB3 E0100 媳󠄀 CID+14465
5AB5 E0100 媵󠄀 CID+17507
5AB8 E0100 媸󠄀 CID+19314
5ABA E0100 媺󠄀 CID+17508
5ABB E0100 媻󠄀 CID+21421
5ABC E0100 媼󠄀 CID+4587
5ABD E0100 媽󠄀 CID+4591
5ABE E0100 媾󠄀 CID+4588
5ABE E0101 媾󠄁 CID+7824
5ABE E0102 媾󠄂 CID+13532
5ABF 媿 E0100 媿󠄀 CID+17509
5AC1 E0100 嫁󠄀 CID+1351
5AC2 E0100 嫂󠄀 CID+4590
5AC2 E0101 嫂󠄁 CID+14119
5AC4 E0100 嫄󠄀 CID+16832
5AC6 E0100 嫆󠄀 CID+21422
5AC8 E0100 嫈󠄀 CID+21423
5AC9 E0100 嫉󠄀 CID+2279
5ACB E0100 嫋󠄀 CID+4589
5ACC E0100 嫌󠄀 CID+1871
5ACC E0101 嫌󠄁 CID+7675
5ACF E0100 嫏󠄀 CID+21424
5AD0 E0100 嫐󠄀 CID+4603
5AD6 E0100 嫖󠄀 CID+4596
5AD7 E0100 嫗󠄀 CID+4593
5ADA E0100 嫚󠄀 CID+17510
5ADA E0101 嫚󠄁 CID+20107
5ADC E0100 嫜󠄀 CID+17511
5AE0 E0100 嫠󠄀 CID+14466
5AE1 E0100 嫡󠄀 CID+2978
5AE3 E0100 嫣󠄀 CID+4592
5AE5 E0100 嫥󠄀 CID+17512
5AE6 E0100 嫦󠄀 CID+4594
5AE9 E0100 嫩󠄀 CID+4595
5AEA E0100 嫪󠄀 CID+19315
5AEE E0100 嫮󠄀 CID+17514
5AF0 E0100 嫰󠄀 CID+17513
5AF5 E0100 嫵󠄀 CID+17515
5AF6 E0100 嫶󠄀 CID+19316
5AFA E0100 嫺󠄀 CID+4597
5AFB E0100 嫻󠄀 CID+4598
5AFD E0100 嫽󠄀 CID+21425
5B00 E0100 嬀󠄀 CID+14467
5B01 E0100 嬁󠄀 CID+21426
5B08 E0100 嬈󠄀 CID+17516
5B09 E0100 嬉󠄀 CID+1582
5B0B E0100 嬋󠄀 CID+4600
5B0C E0100 嬌󠄀 CID+4599
5B16 E0100 嬖󠄀 CID+4601
5B17 E0100 嬗󠄀 CID+17517
5B19 E0100 嬙󠄀 CID+14468
5B1B E0100 嬛󠄀 CID+19317
5B1D E0100 嬝󠄀 CID+19318
5B21 E0100 嬡󠄀 CID+19319
5B22 E0100 嬢󠄀 CID+2518
5B25 E0100 嬥󠄀 CID+14469
5B2A E0100 嬪󠄀 CID+4604
5B2C E0100 嬬󠄀 CID+3064
5B2D E0100 嬭󠄀 CID+14470
5B30 E0100 嬰󠄀 CID+1255
5B32 E0100 嬲󠄀 CID+4602
5B34 E0100 嬴󠄀 CID+17518
5B36 E0100 嬶󠄀 CID+4605
5B38 E0100 嬸󠄀 CID+19320
5B3E E0100 嬾󠄀 CID+4606
5B40 E0100 孀󠄀 CID+4609
5B41 E0100 孁󠄀 CID+14471
5B43 E0100 孃󠄀 CID+4607
5B45 E0100 孅󠄀 CID+4608
5B4B E0100 孋󠄀 CID+21427
5B4C E0100 孌󠄀 CID+17519
5B50 E0100 子󠄀 CID+2208
5B51 E0100 孑󠄀 CID+4610
5B52 E0100 孒󠄀 CID+17520
5B54 E0100 孔󠄀 CID+1976
5B55 E0100 孕󠄀 CID+4611
5B56 E0100 孖󠄀 CID+8432
5B57 E0100 字󠄀 CID+2248
5B58 E0100 存󠄀 CID+2840
5B5A E0100 孚󠄀 CID+4612
5B5A E0101 孚󠄁 CID+20108
5B5B E0100 孛󠄀 CID+4613
5B5C E0100 孜󠄀 CID+2216
5B5D E0100 孝󠄀 CID+1977
5B5E E0100 孞󠄀 CID+21428
5B5F E0100 孟󠄀 CID+3806
5B63 E0100 季󠄀 CID+1602
5B64 E0100 孤󠄀 CID+1917
5B65 E0100 孥󠄀 CID+4614
5B66 E0100 学󠄀 CID+1462
5B68 E0100 孨󠄀 CID+17521
5B69 E0100 孩󠄀 CID+4615
5B6B E0100 孫󠄀 CID+2841
5B6E E0100 孮󠄀 CID+21429
5B6F E0100 孯󠄀 CID+17522
5B70 E0100 孰󠄀 CID+4616
5B71 E0100 孱󠄀 CID+4656
5B73 E0100 孳󠄀 CID+4617
5B73 E0101 孳󠄁 CID+20109
5B75 E0100 孵󠄀 CID+4618
5B76 E0100 孶󠄀 CID+14120
5B78 E0100 學󠄀 CID+4619
5B7A E0100 孺󠄀 CID+4621
5B7C E0100 孼󠄀 CID+14472
5B7C E0101 孼󠄁 CID+20110
5B7D E0100 孽󠄀 CID+16834
5B7E E0100 孾󠄀 CID+14473
5B7F 孿 E0100 孿󠄀 CID+14474
5B80 E0100 宀󠄀 CID+4622
5B81 E0100 宁󠄀 CID+17523
5B82 E0100 宂󠄀 CID+13840
5B83 E0100 它󠄀 CID+4623
5B84 E0100 宄󠄀 CID+17524
5B85 E0100 宅󠄀 CID+2896
5B86 E0100 宆󠄀 CID+21430
5B87 E0100 宇󠄀 CID+1225
5B88 E0100 守󠄀 CID+2325
5B89 E0100 安󠄀 CID+1158
5B8A E0100 宊󠄀 CID+14475
5B8B E0100 宋󠄀 CID+2777
5B8C E0100 完󠄀 CID+1516
5B8D E0100 宍󠄀 CID+2273
5B8E E0100 宎󠄀 CID+21431
5B8F E0100 宏󠄀 CID+1978
5B90 E0100 宐󠄀 CID+21432
5B91 E0100 宑󠄀 CID+21433
5B93 E0100 宓󠄀 CID+16835
5B94 E0100 宔󠄀 CID+21434
5B95 E0100 宕󠄀 CID+3168
5B96 E0100 宖󠄀 CID+17526
5B97 E0100 宗󠄀 CID+2347
5B98 E0100 官󠄀 CID+1517
5B99 E0100 宙󠄀 CID+2982
5B9A E0100 定󠄀 CID+3078
5B9B E0100 宛󠄀 CID+1148
5B9C E0100 宜󠄀 CID+1619
5B9D E0100 宝󠄀 CID+3653
5B9F E0100 実󠄀 CID+2286
5BA2 E0100 客󠄀 CID+1644
5BA3 E0100 宣󠄀 CID+2703
5BA4 E0100 室󠄀 CID+2280
5BA5 E0100 宥󠄀 CID+3858
5BA6 E0100 宦󠄀 CID+4624
5BA8 E0100 宨󠄀 CID+21435
5BA9 E0100 宩󠄀 CID+21436
5BAC E0100 宬󠄀 CID+17527
5BAD E0100 宭󠄀 CID+21437
5BAE E0100 宮󠄀 CID+1654
5BAF E0100 宯󠄀 CID+21438
5BB0 E0100 宰󠄀 CID+2107
5BB1 E0100 宱󠄀 CID+21439
5BB2 E0100 宲󠄀 CID+21440
5BB3 E0100 害󠄀 CID+1424
5BB3 E0101 害󠄁 CID+13421
5BB3 E0102 害󠄂 CID+13675
5BB3 E0103 害󠄃 CID+20111
5BB4 E0100 宴󠄀 CID+1285
5BB5 E0100 宵󠄀 CID+2452
5BB5 E0101 宵󠄁 CID+13831
5BB6 E0100 家󠄀 CID+1352
5BB7 E0100 宷󠄀 CID+19321
5BB8 E0100 宸󠄀 CID+4625
5BB9 E0100 容󠄀 CID+3888
5BBA E0100 宺󠄀 CID+21441
5BBC E0100 宼󠄀 CID+21442
5BBF 宿 E0100 宿󠄀 CID+2387
5BC0 E0100 寀󠄀 CID+8433
5BC1 E0100 寁󠄀 CID+21443
5BC2 E0100 寂󠄀 CID+2320
5BC3 E0100 寃󠄀 CID+4626
5BC3 E0101 寃󠄁 CID+14121
5BC4 E0100 寄󠄀 CID+1583
5BC5 E0100 寅󠄀 CID+3242
5BC6 E0100 密󠄀 CID+3765
5BC7 E0100 寇󠄀 CID+4627
5BC9 E0100 寉󠄀 CID+4628
5BCC E0100 富󠄀 CID+3531
5BCD E0100 寍󠄀 CID+21444
5BCE E0100 寎󠄀 CID+17530
5BCF E0100 寏󠄀 CID+21445
5BD0 E0100 寐󠄀 CID+4630
5BD2 E0100 寒󠄀 CID+1508
5BD2 E0101 寒󠄁 CID+13688
5BD3 E0100 寓󠄀 CID+1775
5BD4 E0100 寔󠄀 CID+4629
5BD6 E0100 寖󠄀 CID+17531
5BD7 E0100 寗󠄀 CID+19322
5BD8 E0100 寘󠄀 CID+8435
5BD9 E0100 寙󠄀 CID+21446
5BDA E0100 寚󠄀 CID+21447
5BDB E0100 寛󠄀 CID+1518
5BDB E0101 寛󠄁 CID+8436
5BDD E0100 寝󠄀 CID+2552
5BDE E0100 寞󠄀 CID+4634
5BDF E0100 察󠄀 CID+2159
5BE0 E0100 寠󠄀 CID+19323
5BE1 E0100 寡󠄀 CID+1353
5BE2 E0100 寢󠄀 CID+4633
5BE4 E0100 寤󠄀 CID+4631
5BE5 E0100 寥󠄀 CID+4635
5BE6 E0100 實󠄀 CID+4632
5BE7 E0100 寧󠄀 CID+13971
5BE7 E0101 寧󠄁 CID+3297
5BE8 E0100 寨󠄀 CID+5262
5BE8 E0101 寨󠄁 CID+14146
5BE9 E0100 審󠄀 CID+2553
5BEB E0100 寫󠄀 CID+4636
5BEC E0100 寬󠄀 CID+20302
5BEE E0100 寮󠄀 CID+3976
5BEF E0100 寯󠄀 CID+21448
5BF0 E0100 寰󠄀 CID+4637
5BF1 E0100 寱󠄀 CID+17534
5BF3 E0100 寳󠄀 CID+4639
5BF4 E0100 寴󠄀 CID+21449
5BF5 E0100 寵󠄀 CID+3004
5BF6 E0100 寶󠄀 CID+4638
5BF8 E0100 寸󠄀 CID+2631
5BFA E0100 寺󠄀 CID+2249
5BFD E0100 寽󠄀 CID+17535
5BFE E0100 対󠄀 CID+2864
5BFF 寿 E0100 寿󠄀 CID+2339
5C01 E0100 封󠄀 CID+3559
5C02 E0100 専󠄀 CID+2704
5C03 E0100 尃󠄀 CID+17537
5C04 E0100 射󠄀 CID+2297
5C05 E0100 尅󠄀 CID+4640
5C06 E0100 将󠄀 CID+13832
5C06 E0101 将󠄁 CID+2453
5C07 E0100 將󠄀 CID+4641
5C08 E0100 專󠄀 CID+4642
5C09 E0100 尉󠄀 CID+1175
5C0A E0100 尊󠄀 CID+2842
5C0A E0101 尊󠄁 CID+13901
5C0A E0102 尊󠄂 CID+13902
5C0B E0100 尋󠄀 CID+2584
5C0B E0101 尋󠄁 CID+13859
5C0C E0100 尌󠄀 CID+21450
5C0D E0100 對󠄀 CID+4643
5C0E E0100 導󠄀 CID+3211
5C0E E0101 導󠄁 CID+13962
5C0F E0100 小󠄀 CID+2454
5C0F E0101 小󠄁 CID+13833
5C0F E0102 小󠄂 CID+13834
5C11 E0100 少󠄀 CID+2455
5C12 E0100 尒󠄀 CID+16836
5C13 E0100 尓󠄀 CID+4644
5C14 E0100 尔󠄀 CID+14122
5C16 E0100 尖󠄀 CID+2705
5C17 E0100 尗󠄀 CID+21451
5C19 E0100 尙󠄀 CID+13835
5C1A E0100 尚󠄀 CID+2456
5C1E E0100 尞󠄀 CID+8437
5C1F E0100 尟󠄀 CID+19324
5C20 E0100 尠󠄀 CID+4645
5C22 E0100 尢󠄀 CID+4646
5C23 E0100 尣󠄀 CID+14476
5C24 E0100 尤󠄀 CID+3820
5C26 E0100 尦󠄀 CID+21452
5C28 E0100 尨󠄀 CID+4647
5C28 E0101 尨󠄁 CID+7988
5C29 E0100 尩󠄀 CID+17538
5C2A E0100 尪󠄀 CID+19325
5C2B E0100 尫󠄀 CID+14477
5C2C E0100 尬󠄀 CID+19326
5C2D E0100 尭󠄀 CID+1726
5C2E E0100 尮󠄀 CID+21453
5C30 E0100 尰󠄀 CID+14478
5C31 E0100 就󠄀 CID+2348
5C32 E0100 尲󠄀 CID+21454
5C35 E0100 尵󠄀 CID+21455
5C36 E0100 尶󠄀 CID+19327
5C38 E0100 尸󠄀 CID+4648
5C39 E0100 尹󠄀 CID+4649
5C3A E0100 尺󠄀 CID+2312
5C3B E0100 尻󠄀 CID+2546
5C3C E0100 尼󠄀 CID+3276
5C3D E0100 尽󠄀 CID+2586
5C3E E0100 尾󠄀 CID+3468
5C3F 尿 E0100 尿󠄀 CID+3288
5C40 E0100 局󠄀 CID+1729
5C41 E0100 屁󠄀 CID+4650
5C45 E0100 居󠄀 CID+1673
5C46 E0100 屆󠄀 CID+4651
5C48 E0100 屈󠄀 CID+1782
5C4A E0100 届󠄀 CID+3239
5C4B E0100 屋󠄀 CID+1328
5C4D E0100 屍󠄀 CID+2209
5C4E E0100 屎󠄀 CID+4652
5C4F E0100 屏󠄀 CID+4655
5C50 E0100 屐󠄀 CID+4654
5C51 E0100 屑󠄀 CID+1781
5C51 E0101 屑󠄁 CID+7666
5C53 E0100 屓󠄀 CID+4653
5C55 E0100 展󠄀 CID+3122
5C59 E0100 屙󠄀 CID+19328
5C5A E0100 屚󠄀 CID+21456
5C5B E0100 屛󠄀 CID+7826
5C5C E0100 屜󠄀 CID+19329
5C5E E0100 属󠄀 CID+2832
5C5F E0100 屟󠄀 CID+17540
5C60 E0100 屠󠄀 CID+3141
5C60 E0101 屠󠄁 CID+7754
5C61 E0100 屡󠄀 CID+2292
5C62 E0100 屢󠄀 CID+7693
5C63 E0100 屣󠄀 CID+14479
5C64 E0100 層󠄀 CID+2778
5C64 E0101 層󠄁 CID+13361
5C65 E0100 履󠄀 CID+3940
5C67 E0100 屧󠄀 CID+17541
5C68 E0100 屨󠄀 CID+17542
5C69 E0100 屩󠄀 CID+14480
5C6C E0100 屬󠄀 CID+4657
5C6D E0100 屭󠄀 CID+19330
5C6E E0100 屮󠄀 CID+16837
5C6E E0101 屮󠄁 CID+4658
5C6F E0100 屯󠄀 CID+3246
5C70 E0100 屰󠄀 CID+17543
5C71 E0100 山󠄀 CID+2177
5C74 E0100 屴󠄀 CID+21457
5C75 E0100 屵󠄀 CID+21458
5C76 E0100 屶󠄀 CID+4660
5C79 E0100 屹󠄀 CID+4661
5C7A E0100 屺󠄀 CID+16839
5C7B E0100 屻󠄀 CID+21459
5C7C E0100 屼󠄀 CID+14481
5C7D E0100 屽󠄀 CID+21460
5C87 E0100 岇󠄀 CID+21461
5C88 E0100 岈󠄀 CID+17548
5C8A E0100 岊󠄀 CID+17549
5C8C E0100 岌󠄀 CID+4662
5C8F E0100 岏󠄀 CID+16840
5C90 E0100 岐󠄀 CID+1584
5C91 E0100 岑󠄀 CID+4663
5C92 E0100 岒󠄀 CID+21462
5C94 E0100 岔󠄀 CID+4664
5C9D E0100 岝󠄀 CID+21463
5C9F E0100 岟󠄀 CID+16841
5CA0 E0100 岠󠄀 CID+17553
5CA1 E0100 岡󠄀 CID+1324
5CA2 E0100 岢󠄀 CID+17554
5CA3 E0100 岣󠄀 CID+16842
5CA6 E0100 岦󠄀 CID+8438
5CA7 E0100 岧󠄀 CID+17555
5CA8 E0100 岨󠄀 CID+2749
5CA9 E0100 岩󠄀 CID+1568
5CAA E0100 岪󠄀 CID+16843
5CAB E0100 岫󠄀 CID+4666
5CAC E0100 岬󠄀 CID+3764
5CAD E0100 岭󠄀 CID+17557
5CB1 E0100 岱󠄀 CID+2866
5CB2 E0100 岲󠄀 CID+21464
5CB3 E0100 岳󠄀 CID+1463
5CB4 E0100 岴󠄀 CID+21465
5CB5 E0100 岵󠄀 CID+17558
5CB6 E0100 岶󠄀 CID+4668
5CB7 E0100 岷󠄀 CID+4670
5CB8 E0100 岸󠄀 CID+1563
5CBA E0100 岺󠄀 CID+8439
5CBB E0100 岻󠄀 CID+4667
5CBC E0100 岼󠄀 CID+4669
5CBE E0100 岾󠄀 CID+4672
5CC5 E0100 峅󠄀 CID+4671
5CC7 E0100 峇󠄀 CID+4673
5CC9 E0100 峉󠄀 CID+17560
5CCB E0100 峋󠄀 CID+14482
5CD0 E0100 峐󠄀 CID+16844
5CD2 E0100 峒󠄀 CID+14483
5CD7 E0100 峗󠄀 CID+21466
5CD9 E0100 峙󠄀 CID+4674
5CDD E0100 峝󠄀 CID+19331
5CE0 E0100 峠󠄀 CID+3221
5CE1 E0100 峡󠄀 CID+1702
5CE6 E0100 峦󠄀 CID+14124
5CE8 E0100 峨󠄀 CID+1381
5CE9 E0100 峩󠄀 CID+4675
5CEA E0100 峪󠄀 CID+4680
5CED E0100 峭󠄀 CID+4678
5CEE E0100 峮󠄀 CID+21467
5CEF E0100 峯󠄀 CID+3655
5CF0 E0100 峰󠄀 CID+3654
5CF1 E0100 峱󠄀 CID+21468
5CF2 E0100 峲󠄀 CID+21469
5CF4 E0100 峴󠄀 CID+14484
5CF5 E0100 峵󠄀 CID+8440
5CF6 E0100 島󠄀 CID+3169
5CFA E0100 峺󠄀 CID+4677
5CFB E0100 峻󠄀 CID+2398
5CFD E0100 峽󠄀 CID+4676
5D01 E0100 崁󠄀 CID+19332
5D06 E0100 崆󠄀 CID+17563
5D07 E0100 崇󠄀 CID+2616
5D0B E0100 崋󠄀 CID+4681
5D0D E0100 崍󠄀 CID+16846
5D0E E0100 崎󠄀 CID+2138
5D10 E0100 崐󠄀 CID+17564
5D11 E0100 崑󠄀 CID+4687
5D12 E0100 崒󠄀 CID+21470
5D14 E0100 崔󠄀 CID+4688
5D15 E0100 崕󠄀 CID+4682
5D16 E0100 崖󠄀 CID+1425
5D17 E0100 崗󠄀 CID+4683
5D18 E0100 崘󠄀 CID+4692
5D19 E0100 崙󠄀 CID+4691
5D1A E0100 崚󠄀 CID+4690
5D1B E0100 崛󠄀 CID+4686
5D1D E0100 崝󠄀 CID+17566
5D1F E0100 崟󠄀 CID+4685
5D20 E0100 崠󠄀 CID+17567
5D22 E0100 崢󠄀 CID+4689
5D23 E0100 崣󠄀 CID+21471
5D24 E0100 崤󠄀 CID+14485
5D26 E0100 崦󠄀 CID+14486
5D27 E0100 崧󠄀 CID+8441
5D29 E0100 崩󠄀 CID+3656
5D29 E0101 崩󠄁 CID+14020
5D2B E0100 崫󠄀 CID+17565
5D31 E0100 崱󠄀 CID+17568
5D34 E0100 崴󠄀 CID+19333
5D39 E0100 崹󠄀 CID+17569
5D3D E0100 崽󠄀 CID+19334
5D3F 崿 E0100 崿󠄀 CID+21472
5D42 E0100 嵂󠄀 CID+8444
5D43 E0100 嵃󠄀 CID+14487
5D46 E0100 嵆󠄀 CID+14488
5D47 E0100 嵇󠄀 CID+16847
5D48 E0100 嵈󠄀 CID+21473
5D4A E0100 嵊󠄀 CID+14489
5D4B E0100 嵋󠄀 CID+4696
5D4C E0100 嵌󠄀 CID+4693
5D4E E0100 嵎󠄀 CID+4695
5D4E E0101 嵎󠄁 CID+13533
5D50 E0100 嵐󠄀 CID+3932
5D51 E0100 嵑󠄀 CID+21475
5D52 E0100 嵒󠄀 CID+4694
5D53 E0100 嵓󠄀 CID+8442
5D55 E0100 嵕󠄀 CID+21474
5D59 E0100 嵙󠄀 CID+19335
5D5C E0100 嵜󠄀 CID+4684
5D5F E0100 嵟󠄀 CID+21476
5D60 E0100 嵠󠄀 CID+21477
5D61 E0100 嵡󠄀 CID+17571
5D62 E0100 嵢󠄀 CID+21478
5D64 E0100 嵤󠄀 CID+21479
5D69 E0100 嵩󠄀 CID+2617
5D6A E0100 嵪󠄀 CID+17572
5D6C E0100 嵬󠄀 CID+4697
5D6D E0100 嵭󠄀 CID+8445
5D6F E0100 嵯󠄀 CID+2087
5D70 E0100 嵰󠄀 CID+17574
5D73 E0100 嵳󠄀 CID+4698
5D76 E0100 嵶󠄀 CID+4699
5D79 E0100 嵹󠄀 CID+21480
5D7A E0100 嵺󠄀 CID+21481
5D7E E0100 嵾󠄀 CID+19336
5D7F 嵿 E0100 嵿󠄀 CID+21482
5D81 E0100 嶁󠄀 CID+16848
5D82 E0100 嶂󠄀 CID+4702
5D83 E0100 嶃󠄀 CID+19337
5D84 E0100 嶄󠄀 CID+4701
5D87 E0100 嶇󠄀 CID+4700
5D87 E0101 嶇󠄁 CID+13534
5D88 E0100 嶈󠄀 CID+17577
5D8A E0100 嶊󠄀 CID+21483
5D8B E0100 嶋󠄀 CID+3170
5D8C E0100 嶌󠄀 CID+4679
5D90 E0100 嶐󠄀 CID+4708
5D92 E0100 嶒󠄀 CID+14490
5D93 E0100 嶓󠄀 CID+21484
5D94 E0100 嶔󠄀 CID+14491
5D95 E0100 嶕󠄀 CID+21485
5D97 E0100 嶗󠄀 CID+17579
5D99 E0100 嶙󠄀 CID+14492
5D9B E0100 嶛󠄀 CID+21486
5D9D E0100 嶝󠄀 CID+4704
5D9F E0100 嶟󠄀 CID+21487
5DA0 E0100 嶠󠄀 CID+14493
5DA2 E0100 嶢󠄀 CID+4703
5DA4 E0100 嶤󠄀 CID+16849
5DA7 E0100 嶧󠄀 CID+16850
5DAB E0100 嶫󠄀 CID+21488
5DAC E0100 嶬󠄀 CID+4705
5DAE E0100 嶮󠄀 CID+4706
5DB0 E0100 嶰󠄀 CID+17580
5DB2 E0100 嶲󠄀 CID+15269
5DB2 E0101 嶲󠄁 CID+15405
5DB4 E0100 嶴󠄀 CID+17581
5DB7 E0100 嶷󠄀 CID+4709
5DB8 E0100 嶸󠄀 CID+8446
5DB9 E0100 嶹󠄀 CID+8447
5DBA E0100 嶺󠄀 CID+4014
5DBC E0100 嶼󠄀 CID+4710
5DBD E0100 嶽󠄀 CID+4707
5DC3 E0100 巃󠄀 CID+21489
5DC7 E0100 巇󠄀 CID+19338
5DC9 E0100 巉󠄀 CID+4711
5DC9 E0101 巉󠄁 CID+13535
5DCB E0100 巋󠄀 CID+16851
5DCC E0100 巌󠄀 CID+1564
5DCC E0101 巌󠄁 CID+13427
5DCD E0100 巍󠄀 CID+4712
5DCE E0100 巎󠄀 CID+21490
5DD0 E0100 巐󠄀 CID+8448
5DD1 E0100 巑󠄀 CID+17583
5DD2 E0100 巒󠄀 CID+4714
5DD3 E0100 巓󠄀 CID+4713
5DD3 E0101 巓󠄁 CID+13536
5DD6 E0100 巖󠄀 CID+4715
5DD7 E0100 巗󠄀 CID+17584
5DD8 E0100 巘󠄀 CID+14494
5DD9 E0100 巙󠄀 CID+21491
5DDB E0100 巛󠄀 CID+4716
5DDD E0100 川󠄀 CID+2706
5DDE E0100 州󠄀 CID+2349
5DE0 E0100 巠󠄀 CID+14495
5DE1 E0100 巡󠄀 CID+2414
5DE1 E0101 巡󠄁 CID+13823
5DE2 E0100 巢󠄀 CID+13362
5DE3 E0100 巣󠄀 CID+2789
5DE4 E0100 巤󠄀 CID+17586
5DE5 E0100 工󠄀 CID+1979
5DE5 E0101 工󠄁 CID+13763
5DE6 E0100 左󠄀 CID+2088
5DE7 E0100 巧󠄀 CID+1980
5DE8 E0100 巨󠄀 CID+1674
5DE8 E0101 巨󠄁 CID+13714
5DE9 E0100 巩󠄀 CID+17587
5DEB E0100 巫󠄀 CID+4717
5DEE E0100 差󠄀 CID+2089
5DF1 E0100 己󠄀 CID+1918
5DF2 E0100 已󠄀 CID+4718
5DF3 E0100 巳󠄀 CID+3762
5DF4 E0100 巴󠄀 CID+3321
5DF5 E0100 巵󠄀 CID+4719
5DF7 E0100 巷󠄀 CID+1981
5DF7 E0101 巷󠄁 CID+7679
5DF8 E0100 巸󠄀 CID+14496
5DF9 E0100 巹󠄀 CID+19339
5DFB E0100 巻󠄀 CID+1512
5DFD E0100 巽󠄀 CID+7734
5DFD E0101 巽󠄁 CID+2917
5DFE E0100 巾󠄀 CID+1738
5DFF 巿 E0100 巿󠄀 CID+13794
5E00 E0100 帀󠄀 CID+14497
5E02 E0100 市󠄀 CID+2210
5E03 E0100 布󠄀 CID+3533
5E06 E0100 帆󠄀 CID+3413
5E06 E0101 帆󠄁 CID+13987
5E07 E0100 帇󠄀 CID+21492
5E0B E0100 帋󠄀 CID+4720
5E0C E0100 希󠄀 CID+1585
5E0D E0100 帍󠄀 CID+21493
5E11 E0100 帑󠄀 CID+4723
5E12 E0100 帒󠄀 CID+14498
5E14 E0100 帔󠄀 CID+14499
5E15 E0100 帕󠄀 CID+14500
5E16 E0100 帖󠄀 CID+3005
5E18 E0100 帘󠄀 CID+14501
5E19 E0100 帙󠄀 CID+4722
5E1A E0100 帚󠄀 CID+4721
5E1B E0100 帛󠄀 CID+4724
5E1D E0100 帝󠄀 CID+3079
5E1D E0101 帝󠄁 CID+13943
5E1F E0100 帟󠄀 CID+17591
5E20 E0100 帠󠄀 CID+21494
5E25 E0100 帥󠄀 CID+2601
5E28 E0100 帨󠄀 CID+19340
5E2B E0100 師󠄀 CID+2211
5E2D E0100 席󠄀 CID+2670
5E2E E0100 帮󠄀 CID+14502
5E2F E0100 帯󠄀 CID+2867
5E30 E0100 帰󠄀 CID+1596
5E30 E0101 帰󠄁 CID+13429
5E32 E0100 帲󠄀 CID+19341
5E33 E0100 帳󠄀 CID+3006
5E35 E0100 帵󠄀 CID+19342
5E36 E0100 帶󠄀 CID+4725
5E37 E0100 帷󠄀 CID+4726
5E38 E0100 常󠄀 CID+2519
5E3D E0100 帽󠄀 CID+3687
5E3D E0101 帽󠄁 CID+14032
5E3E E0100 帾󠄀 CID+17592
5E40 E0100 幀󠄀 CID+4729
5E43 E0100 幃󠄀 CID+4728
5E43 E0101 幃󠄁 CID+20113
5E44 E0100 幄󠄀 CID+4727
5E45 E0100 幅󠄀 CID+3567
5E47 E0100 幇󠄀 CID+4736
5E49 E0100 幉󠄀 CID+17593
5E4B E0100 幋󠄀 CID+21495
5E4C E0100 幌󠄀 CID+3720
5E4E E0100 幎󠄀 CID+4730
5E50 E0100 幐󠄀 CID+21496
5E51 E0100 幑󠄀 CID+21497
5E54 E0100 幔󠄀 CID+4732
5E54 E0101 幔󠄁 CID+14125
5E55 E0100 幕󠄀 CID+3737
5E56 E0100 幖󠄀 CID+17595
5E57 E0100 幗󠄀 CID+4731
5E58 E0100 幘󠄀 CID+14503
5E5B E0100 幛󠄀 CID+19343
5E5C E0100 幜󠄀 CID+21498
5E5E E0100 幞󠄀 CID+16852
5E5F E0100 幟󠄀 CID+4733
5E61 E0100 幡󠄀 CID+3388
5E62 E0100 幢󠄀 CID+4734
5E63 E0100 幣󠄀 CID+3598
5E63 E0101 幣󠄁 CID+14010
5E64 E0100 幤󠄀 CID+4735
5E64 E0101 幤󠄁 CID+7827
5E68 E0100 幨󠄀 CID+19344
5E6A E0100 幪󠄀 CID+19345
5E6B E0100 幫󠄀 CID+14504
5E6C E0100 幬󠄀 CID+14505
5E6D E0100 幭󠄀 CID+17597
5E6E E0100 幮󠄀 CID+17598
5E70 E0100 幰󠄀 CID+21499
5E72 E0100 干󠄀 CID+1519
5E73 E0100 平󠄀 CID+3599
5E73 E0101 平󠄁 CID+14011
5E74 E0100 年󠄀 CID+3301
5E75 E0100 幵󠄀 CID+4737
5E76 E0100 并󠄀 CID+4738
5E77 E0100 幷󠄀 CID+19346
5E78 E0100 幸󠄀 CID+1982
5E79 E0100 幹󠄀 CID+1520
5E7A E0100 幺󠄀 CID+4739
5E7B E0100 幻󠄀 CID+1900
5E7C E0100 幼󠄀 CID+3886
5E7D E0100 幽󠄀 CID+3859
5E7E E0100 幾󠄀 CID+1586
5E7E E0101 幾󠄁 CID+13700
5E7F 广 E0100 广󠄀 CID+4741
5E80 E0100 庀󠄀 CID+19347
5E81 E0100 庁󠄀 CID+3007
5E83 E0100 広󠄀 CID+1983
5E84 E0100 庄󠄀 CID+2457
5E87 E0100 庇󠄀 CID+3443
5E8A E0100 床󠄀 CID+2458
5E8B E0100 庋󠄀 CID+19348
5E8E E0100 庎󠄀 CID+21500
5E8F E0100 序󠄀 CID+2434
5E95 E0100 底󠄀 CID+3080
5E96 E0100 庖󠄀 CID+3657
5E96 E0101 庖󠄁 CID+7792
5E97 E0100 店󠄀 CID+3123
5E99 E0100 庙󠄀 CID+14000
5E9A E0100 庚󠄀 CID+1984
5E9C E0100 府󠄀 CID+3534
5EA0 E0100 庠󠄀 CID+4742
5EA2 E0100 庢󠄀 CID+21501
5EA4 E0100 庤󠄀 CID+21502
5EA5 E0100 庥󠄀 CID+17600
5EA6 E0100 度󠄀 CID+3155
5EA7 E0100 座󠄀 CID+2098
5EA7 E0101 座󠄁 CID+20114
5EA8 E0100 庨󠄀 CID+14506
5EAA E0100 庪󠄀 CID+14507
5EAB E0100 庫󠄀 CID+1919
5EAC E0100 庬󠄀 CID+17601
5EAD E0100 庭󠄀 CID+3081
5EAD E0101 庭󠄁 CID+13481
5EB1 E0100 庱󠄀 CID+21503
5EB3 E0100 庳󠄀 CID+19349
5EB5 E0100 庵󠄀 CID+1159
5EB6 E0100 庶󠄀 CID+2424
5EB7 E0100 康󠄀 CID+1985
5EB8 E0100 庸󠄀 CID+3889
5EB9 E0100 庹󠄀 CID+17602
5EBD E0100 庽󠄀 CID+19350
5EBE E0100 庾󠄀 CID+14508
5EBF 庿 E0100 庿󠄀 CID+14509
5EC1 E0100 廁󠄀 CID+4743
5EC2 E0100 廂󠄀 CID+4744
5EC3 E0100 廃󠄀 CID+3335
5EC6 E0100 廆󠄀 CID+17603
5EC8 E0100 廈󠄀 CID+4745
5EC9 E0100 廉󠄀 CID+14095
5EC9 E0101 廉󠄁 CID+4031
5ECA E0100 廊󠄀 CID+4051
5ECA E0101 廊󠄁 CID+20303
5ECA E0102 廊󠄂 CID+13401
5ECB E0100 廋󠄀 CID+15390
5ECB E0101 廋󠄁 CID+14510
5ECC E0100 廌󠄀 CID+21504
5ECE E0100 廎󠄀 CID+21505
5ECF E0100 廏󠄀 CID+4747
5ECF E0101 廏󠄁 CID+7990
5ED0 E0100 廐󠄀 CID+4746
5ED0 E0101 廐󠄁 CID+7989
5ED1 E0100 廑󠄀 CID+19351
5ED2 E0100 廒󠄀 CID+14511
5ED3 E0100 廓󠄀 CID+1445
5ED4 E0100 廔󠄀 CID+19352
5ED5 E0100 廕󠄀 CID+19353
5ED6 E0100 廖󠄀 CID+4748
5ED9 E0100 廙󠄀 CID+17604
5EDA E0100 廚󠄀 CID+4751
5EDB E0100 廛󠄀 CID+4752
5EDC E0100 廜󠄀 CID+21506
5EDD E0100 廝󠄀 CID+4750
5EDE E0100 廞󠄀 CID+21507
5EDF E0100 廟󠄀 CID+3506
5EDF E0101 廟󠄁 CID+7786
5EE0 E0100 廠󠄀 CID+2459
5EE0 E0101 廠󠄁 CID+7704
5EE1 E0100 廡󠄀 CID+4754
5EE2 E0100 廢󠄀 CID+4753
5EE3 E0100 廣󠄀 CID+4749
5EE3 E0101 廣󠄁 CID+14127
5EE3 E0102 廣󠄂 CID+20115
5EE5 E0100 廥󠄀 CID+21508
5EE8 E0100 廨󠄀 CID+4755
5EE9 E0100 廩󠄀 CID+4756
5EEB E0100 廫󠄀 CID+21509
5EEC E0100 廬󠄀 CID+4757
5EF0 E0100 廰󠄀 CID+4760
5EF1 E0100 廱󠄀 CID+4758
5EF3 E0100 廳󠄀 CID+4759
5EF4 E0100 廴󠄀 CID+4761
5EF6 E0100 延󠄀 CID+1286
5EF6 E0101 延󠄁 CID+13415
5EF6 E0102 延󠄂 CID+13654
5EF7 E0100 廷󠄀 CID+3082
5EF7 E0101 廷󠄁 CID+13482
5EF8 E0100 廸󠄀 CID+4762
5EF9 E0100 廹󠄀 CID+16853
5EFA E0100 建󠄀 CID+1872
5EFA E0101 建󠄁 CID+13436
5EFB E0100 廻󠄀 CID+1398
5EFB E0101 廻󠄁 CID+13673
5EFC E0100 廼󠄀 CID+3308
5EFD E0100 廽󠄀 CID+17606
5EFE E0100 廾󠄀 CID+4763
5EFF 廿 E0100 廿󠄀 CID+3283
5F00 E0100 开󠄀 CID+16854
5F01 E0100 弁󠄀 CID+3627
5F02 E0100 异󠄀 CID+16855
5F03 E0100 弃󠄀 CID+4764
5F04 E0100 弄󠄀 CID+4052
5F06 E0100 弆󠄀 CID+21510
5F07 E0100 弇󠄀 CID+14512
5F08 E0100 弈󠄀 CID+17607
5F09 E0100 弉󠄀 CID+4765
5F0A E0100 弊󠄀 CID+3600
5F0A E0101 弊󠄁 CID+14012
5F0B E0100 弋󠄀 CID+4768
5F0C E0100 弌󠄀 CID+4090
5F0D E0100 弍󠄀 CID+4106
5F0E E0100 弎󠄀 CID+14513
5F0F E0100 式󠄀 CID+2268
5F10 E0100 弐󠄀 CID+3277
5F11 E0100 弑󠄀 CID+4769
5F13 E0100 弓󠄀 CID+1655
5F14 E0100 弔󠄀 CID+3008
5F15 E0100 引󠄀 CID+1214
5F16 E0100 弖󠄀 CID+4770
5F17 E0100 弗󠄀 CID+3574
5F18 E0100 弘󠄀 CID+1986
5F19 E0100 弙󠄀 CID+21511
5F1B E0100 弛󠄀 CID+2958
5F1C E0100 弜󠄀 CID+14514
5F1D E0100 弝󠄀 CID+14515
5F1E E0100 弞󠄀 CID+17609
5F1F E0100 弟󠄀 CID+3083
5F21 E0100 弡󠄀 CID+8449
5F22 E0100 弢󠄀 CID+14516
5F23 E0100 弣󠄀 CID+16856
5F24 E0100 弤󠄀 CID+21512
5F25 E0100 弥󠄀 CID+3835
5F26 E0100 弦󠄀 CID+1901
5F27 E0100 弧󠄀 CID+1920
5F28 E0100 弨󠄀 CID+14517
5F29 E0100 弩󠄀 CID+4771
5F2B E0100 弫󠄀 CID+21513
5F2C E0100 弬󠄀 CID+21514
5F2D E0100 弭󠄀 CID+4772
5F2D E0101 弭󠄁 CID+13537
5F2E E0100 弮󠄀 CID+21515
5F2F E0100 弯󠄀 CID+4778
5F30 E0100 弰󠄀 CID+21516
5F31 E0100 弱󠄀 CID+2321
5F31 E0101 弱󠄁 CID+13811
5F34 E0100 弴󠄀 CID+8450
5F35 E0100 張󠄀 CID+3009
5F36 E0100 弶󠄀 CID+14518
5F37 E0100 強󠄀 CID+1703
5F38 E0100 弸󠄀 CID+4773
5F38 E0101 弸󠄁 CID+20116
5F3A E0100 强󠄀 CID+13720
5F3B E0100 弻󠄀 CID+14519
5F3C E0100 弼󠄀 CID+3485
5F3D E0100 弽󠄀 CID+16857
5F3E E0100 弾󠄀 CID+2948
5F3F 弿 E0100 弿󠄀 CID+21517
5F40 E0100 彀󠄀 CID+14520
5F41 E0100 彁󠄀 CID+4774
5F44 E0100 彄󠄀 CID+21518
5F45 E0100 彅󠄀 CID+8370
5F45 E0101 彅󠄁 CID+14286
5F47 E0100 彇󠄀 CID+17610
5F48 E0100 彈󠄀 CID+4775
5F4A E0100 彊󠄀 CID+1704
5F4C E0100 彌󠄀 CID+4776
5F4D E0100 彍󠄀 CID+19354
5F4E E0100 彎󠄀 CID+4777
5F50 E0100 彐󠄀 CID+14521
5F50 E0101 彐󠄁 CID+15391
5F51 E0100 彑󠄀 CID+4779
5F53 E0100 当󠄀 CID+3184
5F54 E0100 彔󠄀 CID+16858
5F56 E0100 彖󠄀 CID+4780
5F57 E0100 彗󠄀 CID+4781
5F58 E0100 彘󠄀 CID+14522
5F59 E0100 彙󠄀 CID+4782
5F5B E0100 彛󠄀 CID+21519
5F5C E0100 彜󠄀 CID+4767
5F5D E0100 彝󠄀 CID+4766
5F60 E0100 彠󠄀 CID+21520
5F61 E0100 彡󠄀 CID+4783
5F62 E0100 形󠄀 CID+1815
5F62 E0101 形󠄁 CID+20063
5F63 E0100 彣󠄀 CID+17611
5F64 E0100 彤󠄀 CID+14523
5F65 E0100 彥󠄀 CID+13996
5F66 E0100 彦󠄀 CID+3481
5F67 E0100 彧󠄀 CID+8451
5F69 E0100 彩󠄀 CID+2108
5F69 E0101 彩󠄁 CID+13783
5F6A E0100 彪󠄀 CID+3497
5F6B E0100 彫󠄀 CID+3010
5F6B E0101 彫󠄁 CID+13928
5F6C E0100 彬󠄀 CID+3517
5F6D E0100 彭󠄀 CID+4784
5F6F E0100 彯󠄀 CID+21521
5F70 E0100 彰󠄀 CID+2460
5F71 E0100 影󠄀 CID+1256
5F72 E0100 彲󠄀 CID+17612
5F73 E0100 彳󠄀 CID+4785
5F74 E0100 彴󠄀 CID+21522
5F75 E0100 彵󠄀 CID+21523
5F77 E0100 彷󠄀 CID+4786
5F78 E0100 彸󠄀 CID+21524
5F79 E0100 役󠄀 CID+3838
5F7A E0100 彺󠄀 CID+21525
5F7C E0100 彼󠄀 CID+3444
5F7D E0100 彽󠄀 CID+16859
5F7E E0100 彾󠄀 CID+17613
5F7F 彿 E0100 彿󠄀 CID+4789
5F80 E0100 往󠄀 CID+1311
5F80 E0101 往󠄁 CID+13661
5F81 E0100 征󠄀 CID+2640
5F82 E0100 徂󠄀 CID+4788
5F83 E0100 徃󠄀 CID+4787
5F84 E0100 径󠄀 CID+1816
5F85 E0100 待󠄀 CID+2868
5F87 E0100 徇󠄀 CID+4793
5F88 E0100 很󠄀 CID+4791
5F89 E0100 徉󠄀 CID+14524
5F8A E0100 徊󠄀 CID+4790
5F8B E0100 律󠄀 CID+3951
5F8C E0100 後󠄀 CID+1945
5F8D E0100 徍󠄀 CID+21526
5F8F E0100 徏󠄀 CID+17614
5F90 E0100 徐󠄀 CID+2435
5F91 E0100 徑󠄀 CID+4792
5F92 E0100 徒󠄀 CID+3142
5F93 E0100 従󠄀 CID+2376
5F96 E0100 徖󠄀 CID+21527
5F97 E0100 得󠄀 CID+3224
5F98 E0100 徘󠄀 CID+4796
5F98 E0101 徘󠄁 CID+13538
5F99 E0100 徙󠄀 CID+4795
5F9C E0100 徜󠄀 CID+14525
5F9D E0100 徝󠄀 CID+21528
5F9E E0100 從󠄀 CID+4794
5FA0 E0100 徠󠄀 CID+4797
5FA1 E0100 御󠄀 CID+1946
5FA1 E0101 御󠄁 CID+20117
5FA2 E0100 徢󠄀 CID+17615
5FA4 E0100 徤󠄀 CID+14527
5FA7 E0100 徧󠄀 CID+14526
5FA8 E0100 徨󠄀 CID+4798
5FA9 E0100 復󠄀 CID+3566
5FAA E0100 循󠄀 CID+2405
5FAB E0100 徫󠄀 CID+21529
5FAC E0100 徬󠄀 CID+19355
5FAD E0100 徭󠄀 CID+4799
5FAE E0100 微󠄀 CID+3469
5FAE E0101 微󠄁 CID+13992
5FAF E0100 徯󠄀 CID+14528
5FB0 E0100 徰󠄀 CID+21530
5FB1 E0100 徱󠄀 CID+21531
5FB3 E0100 徳󠄀 CID+3225
5FB4 E0100 徴󠄀 CID+3011
5FB5 E0100 徵󠄀 CID+13368
5FB5 E0101 徵󠄁 CID+13929
5FB7 E0100 德󠄀 CID+8452
5FB8 E0100 徸󠄀 CID+14529
5FB9 E0100 徹󠄀 CID+3114
5FBC E0100 徼󠄀 CID+4800
5FBD E0100 徽󠄀 CID+1605
5FBD E0101 徽󠄁 CID+7658
5FC3 E0100 心󠄀 CID+2554
5FC4 E0100 忄󠄀 CID+14530
5FC5 E0100 必󠄀 CID+3486
5FC7 E0100 忇󠄀 CID+17616
5FC8 E0100 忈󠄀 CID+21532
5FC9 E0100 忉󠄀 CID+14531
5FCB E0100 忋󠄀 CID+17617
5FCC E0100 忌󠄀 CID+1587
5FCD E0100 忍󠄀 CID+3292
5FCD E0101 忍󠄁 CID+13969
5FD0 E0100 忐󠄀 CID+21533
5FD1 E0100 忑󠄀 CID+21534
5FD2 E0100 忒󠄀 CID+17618
5FD3 E0100 忓󠄀 CID+17619
5FD4 E0100 忔󠄀 CID+17620
5FD6 E0100 忖󠄀 CID+4801
5FD7 E0100 志󠄀 CID+2212
5FD8 E0100 忘󠄀 CID+3688
5FD8 E0101 忘󠄁 CID+14033
5FD9 E0100 忙󠄀 CID+3689
5FD9 E0101 忙󠄁 CID+14034
5FDC E0100 応󠄀 CID+1312
5FDD E0100 忝󠄀 CID+4806
5FDD E0101 忝󠄁 CID+20118
5FDE E0100 忞󠄀 CID+8453
5FE0 E0100 忠󠄀 CID+2983
5FE1 E0100 忡󠄀 CID+14532
5FE2 E0100 忢󠄀 CID+17621
5FE4 E0100 忤󠄀 CID+4803
5FE8 E0100 忨󠄀 CID+21535
5FE9 E0100 忩󠄀 CID+14533
5FEA E0100 忪󠄀 CID+19356
5FEB E0100 快󠄀 CID+1399
5FEC E0100 忬󠄀 CID+21536
5FED E0100 忭󠄀 CID+14534
5FEE E0100 忮󠄀 CID+17622
5FEF E0100 忯󠄀 CID+17623
5FF0 E0100 忰󠄀 CID+4854
5FF1 E0100 忱󠄀 CID+4805
5FF2 E0100 忲󠄀 CID+21537
5FF3 E0100 忳󠄀 CID+17624
5FF5 E0100 念󠄀 CID+3302
5FF6 E0100 忶󠄀 CID+21538
5FF8 E0100 忸󠄀 CID+4804
5FFA E0100 忺󠄀 CID+21539
5FFB E0100 忻󠄀 CID+4802
5FFC E0100 忼󠄀 CID+14535
5FFD E0100 忽󠄀 CID+2060
5FFF 忿 E0100 忿󠄀 CID+4808
6007 E0100 怇󠄀 CID+19357
600A E0100 怊󠄀 CID+21540
600D E0100 怍󠄀 CID+16860
600E E0100 怎󠄀 CID+4814
600F E0100 怏󠄀 CID+4820
6010 E0100 怐󠄀 CID+4812
6012 E0100 怒󠄀 CID+3158
6013 E0100 怓󠄀 CID+21541
6014 E0100 怔󠄀 CID+16861
6015 E0100 怕󠄀 CID+4817
6016 E0100 怖󠄀 CID+3535
6017 E0100 怗󠄀 CID+14536
6018 E0100 怘󠄀 CID+16862
6019 E0100 怙󠄀 CID+4811
601A E0100 怚󠄀 CID+14537
601B E0100 怛󠄀 CID+4816
601C E0100 怜󠄀 CID+4015
601D E0100 思󠄀 CID+2213
601F E0100 怟󠄀 CID+21542
6020 E0100 怠󠄀 CID+2869
6021 E0100 怡󠄀 CID+4809
6022 E0100 怢󠄀 CID+17626
6024 E0100 怤󠄀 CID+17627
6025 E0100 急󠄀 CID+1656
6025 E0101 急󠄁 CID+13712
6026 E0100 怦󠄀 CID+4819
6027 E0100 性󠄀 CID+2641
6028 E0100 怨󠄀 CID+1287
6029 E0100 怩󠄀 CID+4813
602A E0100 怪󠄀 CID+1400
602B E0100 怫󠄀 CID+4818
602D E0100 怭󠄀 CID+21543
602F E0100 怯󠄀 CID+1705
6031 E0100 怱󠄀 CID+4815
6033 E0100 怳󠄀 CID+14538
6035 E0100 怵󠄀 CID+16863
603A E0100 怺󠄀 CID+4821
6040 E0100 恀󠄀 CID+21544
6041 E0100 恁󠄀 CID+4823
6042 E0100 恂󠄀 CID+4833
6043 E0100 恃󠄀 CID+4831
6046 E0100 恆󠄀 CID+4828
6047 E0100 恇󠄀 CID+16864
6048 E0100 恈󠄀 CID+21545
6049 E0100 恉󠄀 CID+19358
604A E0100 恊󠄀 CID+4827
604B E0100 恋󠄀 CID+4032
604C E0100 恌󠄀 CID+17629
604D E0100 恍󠄀 CID+4829
6050 E0100 恐󠄀 CID+1706
6050 E0101 恐󠄁 CID+13721
6051 E0100 恑󠄀 CID+21546
6052 E0100 恒󠄀 CID+1987
6054 E0100 恔󠄀 CID+19359
6055 E0100 恕󠄀 CID+2436
6056 E0100 恖󠄀 CID+21547
6057 E0100 恗󠄀 CID+21548
6059 E0100 恙󠄀 CID+4836
605A E0100 恚󠄀 CID+4822
605D E0100 恝󠄀 CID+8454
605F E0100 恟󠄀 CID+4826
6060 E0100 恠󠄀 CID+4810
6061 E0100 恡󠄀 CID+14539
6062 E0100 恢󠄀 CID+1402
6062 E0101 恢󠄁 CID+7648
6062 E0102 恢󠄂 CID+20269
6063 E0100 恣󠄀 CID+4830
6064 E0100 恤󠄀 CID+4832
6065 E0100 恥󠄀 CID+2959
6065 E0101 恥󠄁 CID+13476
6067 E0100 恧󠄀 CID+19360
6068 E0100 恨󠄀 CID+2072
6069 E0100 恩󠄀 CID+1336
606A E0100 恪󠄀 CID+4824
606B E0100 恫󠄀 CID+4835
606C E0100 恬󠄀 CID+4834
606D E0100 恭󠄀 CID+1707
606F E0100 息󠄀 CID+2825
6070 E0100 恰󠄀 CID+1476
6071 E0100 恱󠄀 CID+21549
6075 E0100 恵󠄀 CID+1817
6075 E0101 恵󠄁 CID+13740
6077 E0100 恷󠄀 CID+4825
607E E0100 恾󠄀 CID+21550
607F E0100 恿󠄀 CID+14540
6081 E0100 悁󠄀 CID+4837
6082 E0100 悂󠄀 CID+21551
6083 E0100 悃󠄀 CID+4840
6084 E0100 悄󠄀 CID+4842
6085 E0100 悅󠄀 CID+8455
6086 E0100 悆󠄀 CID+21552
6088 E0100 悈󠄀 CID+21553
6089 E0100 悉󠄀 CID+2281
608A E0100 悊󠄀 CID+8456
608B E0100 悋󠄀 CID+4848
608C E0100 悌󠄀 CID+3084
608D E0100 悍󠄀 CID+4838
608E E0100 悎󠄀 CID+21554
6091 E0100 悑󠄀 CID+21555
6092 E0100 悒󠄀 CID+4846
6093 E0100 悓󠄀 CID+21556
6094 E0100 悔󠄀 CID+13326
6094 E0101 悔󠄁 CID+1401
6095 E0100 悕󠄀 CID+17630
6096 E0100 悖󠄀 CID+4844
6097 E0100 悗󠄀 CID+4845
6097 E0101 悗󠄁 CID+7828
6097 E0102 悗󠄂 CID+14128
6098 E0100 悘󠄀 CID+21557
609A E0100 悚󠄀 CID+4841
609B E0100 悛󠄀 CID+4843
609D E0100 悝󠄀 CID+16865
609E E0100 悞󠄀 CID+14541
609E E0101 悞󠄁 CID+21558
609F E0100 悟󠄀 CID+1947
60A0 E0100 悠󠄀 CID+3860
60A2 E0100 悢󠄀 CID+21559
60A3 E0100 患󠄀 CID+1521
60A4 E0100 悤󠄀 CID+14542
60A4 E0101 悤󠄁 CID+15392
60A5 E0100 悥󠄀 CID+21560
60A6 E0100 悦󠄀 CID+1275
60A7 E0100 悧󠄀 CID+4847
60A8 E0100 您󠄀 CID+17631
60A9 E0100 悩󠄀 CID+3312
60AA E0100 悪󠄀 CID+1137
60B0 E0100 悰󠄀 CID+14543
60B1 E0100 悱󠄀 CID+17633
60B2 E0100 悲󠄀 CID+3445
60B2 E0101 悲󠄁 CID+13491
60B3 E0100 悳󠄀 CID+4807
60B4 E0100 悴󠄀 CID+4853
60B5 E0100 悵󠄀 CID+4857
60B6 E0100 悶󠄀 CID+3825
60B7 E0100 悷󠄀 CID+21561
60B8 E0100 悸󠄀 CID+4850
60BB E0100 悻󠄀 CID+19361
60BC E0100 悼󠄀 CID+3171
60BD E0100 悽󠄀 CID+4855
60BE E0100 悾󠄀 CID+17634
60C2 E0100 惂󠄀 CID+21562
60C4 E0100 惄󠄀 CID+19362
60C5 E0100 情󠄀 CID+2520
60C5 E0101 情󠄁 CID+13842
60C6 E0100 惆󠄀 CID+4856
60C7 E0100 惇󠄀 CID+3247
60C8 E0100 惈󠄀 CID+17635
60C9 E0100 惉󠄀 CID+21563
60CA E0100 惊󠄀 CID+21564
60CB E0100 惋󠄀 CID+14544
60CE E0100 惎󠄀 CID+21565
60CF E0100 惏󠄀 CID+21566
60D1 E0100 惑󠄀 CID+4077
60D3 E0100 惓󠄀 CID+4852
60D4 E0100 惔󠄀 CID+16866
60D5 E0100 惕󠄀 CID+8458
60D8 E0100 惘󠄀 CID+4858
60D8 E0101 惘󠄁 CID+13539
60D9 E0100 惙󠄀 CID+17636
60DA E0100 惚󠄀 CID+2061
60DB E0100 惛󠄀 CID+14545
60DC E0100 惜󠄀 CID+2671
60DD E0100 惝󠄀 CID+16867
60DE E0100 惞󠄀 CID+8457
60DF E0100 惟󠄀 CID+1176
60E0 E0100 惠󠄀 CID+4851
60E1 E0100 惡󠄀 CID+4849
60E2 E0100 惢󠄀 CID+21567
60E3 E0100 惣󠄀 CID+2780
60E5 E0100 惥󠄀 CID+21568
60E7 E0100 惧󠄀 CID+4839
60E8 E0100 惨󠄀 CID+2178
60EE E0100 惮󠄀 CID+17637
60F0 E0100 惰󠄀 CID+2854
60F1 E0100 惱󠄀 CID+4870
60F2 E0100 惲󠄀 CID+8460
60F3 E0100 想󠄀 CID+2781
60F4 E0100 惴󠄀 CID+4865
60F5 E0100 惵󠄀 CID+17638
60F6 E0100 惶󠄀 CID+4862
60F7 E0100 惷󠄀 CID+4863
60F8 E0100 惸󠄀 CID+14546
60F9 E0100 惹󠄀 CID+2322
60FA E0100 惺󠄀 CID+4866
60FB E0100 惻󠄀 CID+4869
60FC E0100 惼󠄀 CID+21569
60FD E0100 惽󠄀 CID+19363
6100 E0100 愀󠄀 CID+4864
6101 E0100 愁󠄀 CID+2351
6102 E0100 愂󠄀 CID+21570
6103 E0100 愃󠄀 CID+4867
6106 E0100 愆󠄀 CID+4861
6107 E0100 愇󠄀 CID+21571
6108 E0100 愈󠄀 CID+3848
6108 E0101 愈󠄁 CID+7802
6109 E0100 愉󠄀 CID+3847
6109 E0101 愉󠄁 CID+14067
610A E0100 愊󠄀 CID+19364
610C E0100 愌󠄀 CID+21572
610D E0100 愍󠄀 CID+4871
610E E0100 愎󠄀 CID+4872
610F E0100 意󠄀 CID+1177
610F E0101 意󠄁 CID+13639
6110 E0100 愐󠄀 CID+17639
6111 E0100 愑󠄀 CID+8461
6112 E0100 愒󠄀 CID+14547
6113 E0100 愓󠄀 CID+14548
6114 E0100 愔󠄀 CID+14549
6115 E0100 愕󠄀 CID+4860
6116 E0100 愖󠄀 CID+19365
6117 E0100 愗󠄀 CID+21573
6119 E0100 愙󠄀 CID+17640
611A E0100 愚󠄀 CID+1770
611B E0100 愛󠄀 CID+1130
611C E0100 愜󠄀 CID+14550
611E E0100 愞󠄀 CID+17641
611F E0100 感󠄀 CID+1522
6120 E0100 愠󠄀 CID+8459
6121 E0100 愡󠄀 CID+4868
6122 E0100 愢󠄀 CID+21574
6127 E0100 愧󠄀 CID+4876
6128 E0100 愨󠄀 CID+4875
612A E0100 愪󠄀 CID+19366
612B E0100 愫󠄀 CID+16868
612C E0100 愬󠄀 CID+4880
6130 E0100 愰󠄀 CID+8463
6131 E0100 愱󠄀 CID+21575
6134 E0100 愴󠄀 CID+4881
6135 E0100 愵󠄀 CID+21576
6136 E0100 愶󠄀 CID+19367
6137 E0100 愷󠄀 CID+8462
6139 E0100 愹󠄀 CID+21577
613A E0100 愺󠄀 CID+17642
613C E0100 愼󠄀 CID+4879
613D E0100 愽󠄀 CID+4882
613D E0101 愽󠄁 CID+13540
613E E0100 愾󠄀 CID+4874
613F E0100 愿󠄀 CID+4878
6141 E0100 慁󠄀 CID+17644
6142 E0100 慂󠄀 CID+4883
6144 E0100 慄󠄀 CID+4884
6145 E0100 慅󠄀 CID+21578
6146 E0100 慆󠄀 CID+17645
6147 E0100 慇󠄀 CID+4873
6148 E0100 慈󠄀 CID+2250
6148 E0101 慈󠄁 CID+20064
6149 E0100 慉󠄀 CID+21579
614A E0100 慊󠄀 CID+4877
614B E0100 態󠄀 CID+2870
614C E0100 慌󠄀 CID+1988
614C E0101 慌󠄁 CID+13764
614D E0100 慍󠄀 CID+4859
614E E0100 慎󠄀 CID+2555
614E E0101 慎󠄁 CID+13356
6153 E0100 慓󠄀 CID+4897
6155 E0100 慕󠄀 CID+3641
6158 E0100 慘󠄀 CID+4887
6159 E0100 慙󠄀 CID+4888
615A E0100 慚󠄀 CID+4889
615D E0100 慝󠄀 CID+4896
615E E0100 慞󠄀 CID+19368
615F E0100 慟󠄀 CID+4895
6160 E0100 慠󠄀 CID+17646
6162 E0100 慢󠄀 CID+3755
6162 E0101 慢󠄁 CID+20119
6163 E0100 慣󠄀 CID+1523
6164 E0100 慤󠄀 CID+19369
6165 E0100 慥󠄀 CID+4893
6167 E0100 慧󠄀 CID+1819
6167 E0101 慧󠄁 CID+7669
6167 E0102 慧󠄂 CID+13741
6168 E0100 慨󠄀 CID+1426
6168 E0101 慨󠄁 CID+13328
6168 E0102 慨󠄂 CID+13422
6168 E0103 慨󠄃 CID+13676
6168 E0104 慨󠄄 CID+13677
6168 E0105 慨󠄅 CID+13678
616B E0100 慫󠄀 CID+4890
616C E0100 慬󠄀 CID+21580
616E E0100 慮󠄀 CID+3968
616F E0100 慯󠄀 CID+4892
6170 E0100 慰󠄀 CID+1178
6171 E0100 慱󠄀 CID+4894
6172 E0100 慲󠄀 CID+21581
6173 E0100 慳󠄀 CID+4885
6174 E0100 慴󠄀 CID+4891
6175 E0100 慵󠄀 CID+4898
6176 E0100 慶󠄀 CID+1818
6177 E0100 慷󠄀 CID+4886
6178 E0100 慸󠄀 CID+21582
617B E0100 慻󠄀 CID+19370
617C E0100 慼󠄀 CID+14551
617D E0100 慽󠄀 CID+19371
617E E0100 慾󠄀 CID+3911
617F E0100 慿󠄀 CID+19372
6180 E0100 憀󠄀 CID+21583
6181 E0100 憁󠄀 CID+21584
6182 E0100 憂󠄀 CID+3861
6183 E0100 憃󠄀 CID+21585
6184 E0100 憄󠄀 CID+21586
6187 E0100 憇󠄀 CID+4901
618A E0100 憊󠄀 CID+4905
618B E0100 憋󠄀 CID+21587
618D E0100 憍󠄀 CID+14552
618E E0100 憎󠄀 CID+13363
618E E0101 憎󠄁 CID+2816
6190 E0100 憐󠄀 CID+4033
6190 E0101 憐󠄁 CID+14096
6191 E0100 憑󠄀 CID+4906
6192 E0100 憒󠄀 CID+17648
6193 E0100 憓󠄀 CID+17649
6194 E0100 憔󠄀 CID+4903
6196 E0100 憖󠄀 CID+4900
6197 E0100 憗󠄀 CID+17650
6198 E0100 憘󠄀 CID+8464
6199 E0100 憙󠄀 CID+4899
619A E0100 憚󠄀 CID+4904
619C E0100 憜󠄀 CID+21588
619D E0100 憝󠄀 CID+19373
619F E0100 憟󠄀 CID+14553
61A0 E0100 憠󠄀 CID+21589
61A4 E0100 憤󠄀 CID+3584
61A4 E0101 憤󠄁 CID+13501
61A5 E0100 憥󠄀 CID+17651
61A7 E0100 憧󠄀 CID+3212
61A8 E0100 憨󠄀 CID+14554
61A9 E0100 憩󠄀 CID+1820
61AA E0100 憪󠄀 CID+21590
61AB E0100 憫󠄀 CID+4907
61AC E0100 憬󠄀 CID+4902
61AD E0100 憭󠄀 CID+17652
61AE E0100 憮󠄀 CID+4908
61B2 E0100 憲󠄀 CID+1873
61B2 E0101 憲󠄁 CID+13750
61B2 E0102 憲󠄂 CID+20120
61B6 E0100 憶󠄀 CID+1329
61B8 E0100 憸󠄀 CID+19374
61B9 E0100 憹󠄀 CID+16870
61BA E0100 憺󠄀 CID+4916
61BC E0100 憼󠄀 CID+16869
61BE E0100 憾󠄀 CID+1524
61C0 E0100 懀󠄀 CID+21591
61C1 E0100 懁󠄀 CID+21592
61C2 E0100 懂󠄀 CID+14555
61C3 E0100 懃󠄀 CID+4914
61C6 E0100 懆󠄀 CID+4915
61C7 E0100 懇󠄀 CID+2073
61C8 E0100 懈󠄀 CID+4913
61C9 E0100 應󠄀 CID+4911
61CA E0100 懊󠄀 CID+4910
61CB E0100 懋󠄀 CID+4917
61CC E0100 懌󠄀 CID+4909
61CD E0100 懍󠄀 CID+4919
61CE E0100 懎󠄀 CID+21593
61CF E0100 懏󠄀 CID+21594
61D0 E0100 懐󠄀 CID+1403
61D5 E0100 懕󠄀 CID+17654
61DC E0100 懜󠄀 CID+19375
61DD E0100 懝󠄀 CID+17655
61DE E0100 懞󠄀 CID+21595
61DF E0100 懟󠄀 CID+14556
61E1 E0100 懡󠄀 CID+21596
61E2 E0100 懢󠄀 CID+19376
61E3 E0100 懣󠄀 CID+4921
61E5 E0100 懥󠄀 CID+19377
61E6 E0100 懦󠄀 CID+4920
61E7 E0100 懧󠄀 CID+21597
61E8 E0100 懨󠄀 CID+19378
61E9 E0100 懩󠄀 CID+21598
61EC E0100 懬󠄀 CID+21599
61ED E0100 懭󠄀 CID+21600
61EF E0100 懯󠄀 CID+21601
61F2 E0100 懲󠄀 CID+3012
61F2 E0101 懲󠄁 CID+13369
61F2 E0102 懲󠄂 CID+13930
61F2 E0103 懲󠄃 CID+21072
61F4 E0100 懴󠄀 CID+4924
61F5 E0100 懵󠄀 CID+17656
61F6 E0100 懶󠄀 CID+4922
61F7 E0100 懷󠄀 CID+4912
61F8 E0100 懸󠄀 CID+1874
61F8 E0101 懸󠄁 CID+20121
61FA E0100 懺󠄀 CID+4923
61FC E0100 懼󠄀 CID+4927
61FD E0100 懽󠄀 CID+4926
61FE E0100 懾󠄀 CID+4928
61FE E0101 懾󠄁 CID+13541
61FF E0100 懿󠄀 CID+4925
6200 E0100 戀󠄀 CID+4929
6201 E0100 戁󠄀 CID+21602
6203 E0100 戃󠄀 CID+21603
6204 E0100 戄󠄀 CID+19379
6207 E0100 戇󠄀 CID+19380
6208 E0100 戈󠄀 CID+4930
6209 E0100 戉󠄀 CID+4931
620A E0100 戊󠄀 CID+3642
620C E0100 戌󠄀 CID+4933
620D E0100 戍󠄀 CID+4932
620E E0100 戎󠄀 CID+2377
6210 E0100 成󠄀 CID+2642
6210 E0101 成󠄁 CID+13867
6211 E0100 我󠄀 CID+1382
6212 E0100 戒󠄀 CID+1404
6213 E0100 戓󠄀 CID+8465
6214 E0100 戔󠄀 CID+4934
6215 E0100 戕󠄀 CID+14557
6216 E0100 或󠄀 CID+1155
621A E0100 戚󠄀 CID+2672
621B E0100 戛󠄀 CID+4935
621C E0100 戜󠄀 CID+21604
621D E0100 戝󠄀 CID+6756
621E E0100 戞󠄀 CID+4936
621F E0100 戟󠄀 CID+1847
6220 E0100 戠󠄀 CID+21605
6221 E0100 戡󠄀 CID+4937
6222 E0100 戢󠄀 CID+16871
6223 E0100 戣󠄀 CID+17658
6226 E0100 戦󠄀 CID+2707
6227 E0100 戧󠄀 CID+21606
6229 E0100 戩󠄀 CID+14558
622A E0100 截󠄀 CID+4938
622B E0100 戫󠄀 CID+21607
622E E0100 戮󠄀 CID+4939
622F E0100 戯󠄀 CID+1620
6230 E0100 戰󠄀 CID+4940
6231 E0100 戱󠄀 CID+19381
6232 E0100 戲󠄀 CID+4941
6233 E0100 戳󠄀 CID+4942
6234 E0100 戴󠄀 CID+2871
6236 E0100 戶󠄀 CID+13757
6238 E0100 戸󠄀 CID+1921
6239 E0100 戹󠄀 CID+19382
623B E0100 戻󠄀 CID+3821
623B E0101 戻󠄁 CID+14059
623D E0100 戽󠄀 CID+19383
623E E0100 戾󠄀 CID+13390
623F E0100 房󠄀 CID+3690
623F E0101 房󠄁 CID+14035
6240 E0100 所󠄀 CID+2420
6240 E0101 所󠄁 CID+13826
6241 E0100 扁󠄀 CID+4943
6241 E0101 扁󠄁 CID+7991
6242 E0100 扂󠄀 CID+21608
6243 E0100 扃󠄀 CID+14559
6244 E0100 扄󠄀 CID+21609
6246 E0100 扆󠄀 CID+14560
6247 E0100 扇󠄀 CID+2708
6247 E0101 扇󠄁 CID+13883
6248 E0100 扈󠄀 CID+6938
6248 E0101 扈󠄁 CID+7874
6249 E0100 扉󠄀 CID+3446
6249 E0101 扉󠄁 CID+7779
6249 E0102 扉󠄂 CID+13492
624B E0100 手󠄀 CID+2326
624C E0100 扌󠄀 CID+14561
624D E0100 才󠄀 CID+2109
624E E0100 扎󠄀 CID+4944
6250 E0100 扐󠄀 CID+21610
6251 E0100 扑󠄀 CID+14562
6252 E0100 扒󠄀 CID+17659
6253 E0100 打󠄀 CID+2855
6254 E0100 扔󠄀 CID+21611
6255 E0100 払󠄀 CID+3575
6256 E0100 扖󠄀 CID+14563
6258 E0100 托󠄀 CID+2897
625A E0100 扚󠄀 CID+16872
625B E0100 扛󠄀 CID+4947
625C E0100 扜󠄀 CID+21612
625E E0100 扞󠄀 CID+4945
6260 E0100 扠󠄀 CID+4948
6261 E0100 扡󠄀 CID+17660
6263 E0100 扣󠄀 CID+4946
6264 E0100 扤󠄀 CID+17661
6268 E0100 扨󠄀 CID+4949
6268 E0101 扨󠄁 CID+13542
626D E0100 扭󠄀 CID+17663
626E E0100 扮󠄀 CID+3585
626F E0100 扯󠄀 CID+16873
6271 E0100 扱󠄀 CID+1147
6271 E0101 扱󠄁 CID+13637
6273 E0100 扳󠄀 CID+17664
6276 E0100 扶󠄀 CID+3536
6279 E0100 批󠄀 CID+3447
627A E0100 扺󠄀 CID+19384
627B E0100 扻󠄀 CID+17662
627C E0100 扼󠄀 CID+4950
627D E0100 扽󠄀 CID+21613
627E E0100 找󠄀 CID+4953
627F E0100 承󠄀 CID+2461
6280 E0100 技󠄀 CID+1621
6282 E0100 抂󠄀 CID+4951
6283 E0100 抃󠄀 CID+4958
6284 E0100 抄󠄀 CID+2462
6285 E0100 抅󠄀 CID+13765
6289 E0100 抉󠄀 CID+4952
628A E0100 把󠄀 CID+3322
628D E0100 抍󠄀 CID+21614
628E E0100 抎󠄀 CID+21615
628F E0100 抏󠄀 CID+21616
6290 E0100 抐󠄀 CID+19385
6291 E0100 抑󠄀 CID+3912
6292 E0100 抒󠄀 CID+4954
6293 E0100 抓󠄀 CID+4955
6294 E0100 抔󠄀 CID+4959
6295 E0100 投󠄀 CID+3172
6296 E0100 抖󠄀 CID+4956
6297 E0100 抗󠄀 CID+1989
6298 E0100 折󠄀 CID+2690
6299 E0100 抙󠄀 CID+17665
629B E0100 抛󠄀 CID+4973
629C E0100 抜󠄀 CID+3400
629E E0100 択󠄀 CID+2898
62A6 E0100 抦󠄀 CID+8466
62A8 E0100 抨󠄀 CID+19386
62AB E0100 披󠄀 CID+3448
62AC E0100 抬󠄀 CID+5042
62B1 E0100 抱󠄀 CID+3658
62B1 E0101 抱󠄁 CID+14021
62B3 E0100 抳󠄀 CID+21617
62B5 E0100 抵󠄀 CID+3085
62B6 E0100 抶󠄀 CID+21618
62B7 E0100 抷󠄀 CID+21619
62B9 E0100 抹󠄀 CID+3747
62BA E0100 抺󠄀 CID+21620
62BB E0100 抻󠄀 CID+4962
62BC E0100 押󠄀 CID+1313
62BD E0100 抽󠄀 CID+2984
62BE E0100 抾󠄀 CID+21621
62BF E0100 抿󠄀 CID+21622
62C2 E0100 拂󠄀 CID+4971
62C4 E0100 拄󠄀 CID+14564
62C5 E0100 担󠄀 CID+2930
62C6 E0100 拆󠄀 CID+4965
62C7 E0100 拇󠄀 CID+4972
62C8 E0100 拈󠄀 CID+4967
62C9 E0100 拉󠄀 CID+4974
62CA E0100 拊󠄀 CID+4970
62CC E0100 拌󠄀 CID+4969
62CC E0101 拌󠄁 CID+14130
62CD E0100 拍󠄀 CID+3365
62CE E0100 拎󠄀 CID+21623
62CF E0100 拏󠄀 CID+4963
62CF E0101 拏󠄁 CID+13543
62D0 E0100 拐󠄀 CID+1405
62D0 E0101 拐󠄁 CID+7649
62D1 E0100 拑󠄀 CID+4961
62D2 E0100 拒󠄀 CID+1675
62D2 E0101 拒󠄁 CID+13715
62D3 E0100 拓󠄀 CID+2899
62D4 E0100 拔󠄀 CID+14129
62D4 E0101 拔󠄁 CID+4957
62D5 E0100 拕󠄀 CID+17666
62D6 E0100 拖󠄀 CID+16874
62D7 E0100 拗󠄀 CID+4960
62D8 E0100 拘󠄀 CID+1990
62D9 E0100 拙󠄀 CID+2687
62DA E0100 拚󠄀 CID+19387
62DB E0100 招󠄀 CID+2463
62DC E0100 拜󠄀 CID+4968
62DD E0100 拝󠄀 CID+3336
62E0 E0100 拠󠄀 CID+1676
62E1 E0100 拡󠄀 CID+1446
62EA E0100 拪󠄀 CID+21624
62EC E0100 括󠄀 CID+1477
62ED E0100 拭󠄀 CID+2535
62EE E0100 拮󠄀 CID+4976
62EF E0100 拯󠄀 CID+4981
62F1 E0100 拱󠄀 CID+4977
62F2 E0100 拲󠄀 CID+21625
62F3 E0100 拳󠄀 CID+1875
62F3 E0101 拳󠄁 CID+7969
62F4 E0100 拴󠄀 CID+19388
62F5 E0100 拵󠄀 CID+4982
62F6 E0100 拶󠄀 CID+2160
62F7 E0100 拷󠄀 CID+2043
62F7 E0101 拷󠄁 CID+13448
62FC E0100 拼󠄀 CID+14565
62FD E0100 拽󠄀 CID+17668
62FE E0100 拾󠄀 CID+2352
62FF E0100 拿󠄀 CID+4964
6301 E0100 持󠄀 CID+2251
6302 E0100 挂󠄀 CID+4979
6303 E0100 挃󠄀 CID+17669
6304 E0100 挄󠄀 CID+21626
6307 E0100 指󠄀 CID+2214
6308 E0100 挈󠄀 CID+4980
6309 E0100 按󠄀 CID+1160
630A E0100 挊󠄀 CID+14566
630B E0100 挋󠄀 CID+21627
630C E0100 挌󠄀 CID+4975
630D E0100 挍󠄀 CID+14567
6310 E0100 挐󠄀 CID+17670
6311 E0100 挑󠄀 CID+3013
6313 E0100 挓󠄀 CID+21628
6316 E0100 挖󠄀 CID+19389
6318 E0100 挘󠄀 CID+14568
6319 E0100 挙󠄀 CID+1677
631B E0100 挛󠄀 CID+14135
631F E0100 挟󠄀 CID+1708
6327 E0100 挧󠄀 CID+4978
6328 E0100 挨󠄀 CID+1131
6329 E0100 挩󠄀 CID+21629
632A E0100 挪󠄀 CID+19390
632B E0100 挫󠄀 CID+2099
632D E0100 挭󠄀 CID+21630
632F E0100 振󠄀 CID+2556
6332 E0100 挲󠄀 CID+17673
6335 E0100 挵󠄀 CID+17674
6336 E0100 挶󠄀 CID+19391
6339 E0100 挹󠄀 CID+14569
633A E0100 挺󠄀 CID+3086
633A E0101 挺󠄁 CID+20286
633B E0100 挻󠄀 CID+17675
633C E0100 挼󠄀 CID+17676
633D E0100 挽󠄀 CID+3432
633D E0101 挽󠄁 CID+7778
633E E0100 挾󠄀 CID+4984
633F E0100 挿󠄀 CID+2784
6341 E0100 捁󠄀 CID+17677
6342 E0100 捂󠄀 CID+14570
6343 E0100 捃󠄀 CID+14571
6344 E0100 捄󠄀 CID+17678
6346 E0100 捆󠄀 CID+19392
6349 E0100 捉󠄀 CID+2826
634A E0100 捊󠄀 CID+21631
634B E0100 捋󠄀 CID+19393
634C E0100 捌󠄀 CID+2169
634C E0101 捌󠄁 CID+13405
634D E0100 捍󠄀 CID+4985
634E E0100 捎󠄀 CID+17679
634F E0100 捏󠄀 CID+4987
6350 E0100 捐󠄀 CID+4983
6352 E0100 捒󠄀 CID+21632
6353 E0100 捓󠄀 CID+19394
6354 E0100 捔󠄀 CID+21633
6355 E0100 捕󠄀 CID+3633
6357 E0100 捗󠄀 CID+3033
6357 E0101 捗󠄁 CID+7743
6358 E0100 捘󠄀 CID+21634
6359 E0100 捙󠄀 CID+17681
635B E0100 捛󠄀 CID+21635
635C E0100 捜󠄀 CID+2782
6365 E0100 捥󠄀 CID+14572
6366 E0100 捦󠄀 CID+21636
6367 E0100 捧󠄀 CID+3659
6367 E0101 捧󠄁 CID+13507
6368 E0100 捨󠄀 CID+2298
6368 E0101 捨󠄁 CID+13804
6369 E0100 捩󠄀 CID+4999
6369 E0101 捩󠄁 CID+7829
636B E0100 捫󠄀 CID+4998
636C E0100 捬󠄀 CID+17684
636D E0100 捭󠄀 CID+21637
636E E0100 据󠄀 CID+2622
636E E0101 据󠄁 CID+13469
6371 E0100 捱󠄀 CID+19395
6372 E0100 捲󠄀 CID+1876
6372 E0101 捲󠄁 CID+7676
6374 E0100 捴󠄀 CID+14573
6375 E0100 捵󠄀 CID+19396
6376 E0100 捶󠄀 CID+4992
6377 E0100 捷󠄀 CID+2465
6378 E0100 捸󠄀 CID+21638
637A E0100 捺󠄀 CID+3264
637B E0100 捻󠄀 CID+3303
637C E0100 捼󠄀 CID+16875
637D E0100 捽󠄀 CID+14574
637F E0100 捿󠄀 CID+19397
6380 E0100 掀󠄀 CID+4990
6382 E0100 掂󠄀 CID+19398
6383 E0100 掃󠄀 CID+2783
6383 E0101 掃󠄁 CID+13891
6384 E0100 掄󠄀 CID+14575
6387 E0100 掇󠄀 CID+14576
6388 E0100 授󠄀 CID+2340
6388 E0101 授󠄁 CID+13814
6389 E0100 掉󠄀 CID+4995
638A E0100 掊󠄀 CID+19399
638C E0100 掌󠄀 CID+2464
638E E0100 掎󠄀 CID+4989
638F E0100 掏󠄀 CID+4994
6390 E0100 掐󠄀 CID+14577
6392 E0100 排󠄀 CID+3337
6392 E0101 排󠄁 CID+13487
6394 E0100 掔󠄀 CID+17687
6395 E0100 掕󠄀 CID+21639
6396 E0100 掖󠄀 CID+4988
6398 E0100 掘󠄀 CID+1783
6399 E0100 掙󠄀 CID+17685
639A E0100 掚󠄀 CID+21640
639B E0100 掛󠄀 CID+1467
639E E0100 掞󠄀 CID+14578
639F E0100 掟󠄀 CID+4996
63A0 E0100 掠󠄀 CID+3955
63A1 E0100 採󠄀 CID+2110
63A1 E0101 採󠄁 CID+13784
63A2 E0100 探󠄀 CID+2931
63A3 E0100 掣󠄀 CID+4993
63A4 E0100 掤󠄀 CID+21641
63A5 E0100 接󠄀 CID+2688
63A6 E0100 掦󠄀 CID+21642
63A7 E0100 控󠄀 CID+1991
63A7 E0101 控󠄁 CID+13766
63A8 E0100 推󠄀 CID+2602
63A9 E0100 掩󠄀 CID+1288
63AA E0100 措󠄀 CID+2750
63AB E0100 掫󠄀 CID+4991
63AC E0100 掬󠄀 CID+1631
63AD E0100 掭󠄀 CID+21643
63AE E0100 掮󠄀 CID+19400
63AF E0100 掯󠄀 CID+19401
63B2 E0100 掲󠄀 CID+1821
63B4 E0100 掴󠄀 CID+3051
63B5 E0100 掵󠄀 CID+4997
63BB E0100 掻󠄀 CID+2785
63BD E0100 掽󠄀 CID+17688
63BE E0100 掾󠄀 CID+5000
63C0 E0100 揀󠄀 CID+5002
63C1 E0100 揁󠄀 CID+21644
63C3 E0100 揃󠄀 CID+2839
63C3 E0101 揃󠄁 CID+7975
63C4 E0100 揄󠄀 CID+5008
63C5 E0100 揅󠄀 CID+21645
63C6 E0100 揆󠄀 CID+5003
63C6 E0101 揆󠄁 CID+14132
63C8 E0100 揈󠄀 CID+21646
63C9 E0100 揉󠄀 CID+5005
63CE E0100 揎󠄀 CID+21647
63CF E0100 描󠄀 CID+3507
63D0 E0100 提󠄀 CID+3087
63D1 E0100 揑󠄀 CID+14579
63D2 E0100 插󠄀 CID+5006
63D3 E0100 揓󠄀 CID+21648
63D4 E0100 揔󠄀 CID+17689
63D5 E0100 揕󠄀 CID+17690
63D6 E0100 揖󠄀 CID+3862
63DA E0100 揚󠄀 CID+3890
63DB E0100 換󠄀 CID+1525
63DC E0100 揜󠄀 CID+14580
63E0 E0100 揠󠄀 CID+17691
63E1 E0100 握󠄀 CID+1138
63E3 E0100 揣󠄀 CID+5004
63E5 E0100 揥󠄀 CID+16876
63E9 E0100 揩󠄀 CID+5001
63EA E0100 揪󠄀 CID+19402
63EB E0100 揫󠄀 CID+17692
63EC E0100 揬󠄀 CID+17693
63ED E0100 揭󠄀 CID+13340
63EE E0100 揮󠄀 CID+1588
63F2 E0100 揲󠄀 CID+17694
63F3 E0100 揳󠄀 CID+21649
63F4 E0100 援󠄀 CID+1289
63F4 E0101 援󠄁 CID+13655
63F5 E0100 揵󠄀 CID+8467
63F6 E0100 揶󠄀 CID+5007
63F7 E0100 揷󠄀 CID+13892
63F8 E0100 揸󠄀 CID+19403
63F9 E0100 揹󠄀 CID+19404
63FA E0100 揺󠄀 CID+3891
6406 E0100 搆󠄀 CID+5011
6406 E0101 搆󠄁 CID+7830
6409 E0100 搉󠄀 CID+14581
640A E0100 搊󠄀 CID+21650
640D E0100 損󠄀 CID+2843
640F E0100 搏󠄀 CID+5018
640F E0101 搏󠄁 CID+13545
6410 E0100 搐󠄀 CID+14582
6412 E0100 搒󠄀 CID+19405
6413 E0100 搓󠄀 CID+5012
6414 E0100 搔󠄀 CID+7724
6416 E0100 搖󠄀 CID+5009
6417 E0100 搗󠄀 CID+5016
6418 E0100 搘󠄀 CID+19406
641C E0100 搜󠄀 CID+4986
641C E0101 搜󠄁 CID+14131
641E E0100 搞󠄀 CID+17695
6420 E0100 搠󠄀 CID+19407
6422 E0100 搢󠄀 CID+14583
6424 E0100 搤󠄀 CID+19408
6425 E0100 搥󠄀 CID+17696
6426 E0100 搦󠄀 CID+5013
6428 E0100 搨󠄀 CID+5017
6428 E0101 搨󠄁 CID+14133
6429 E0100 搩󠄀 CID+17697
642A E0100 搪󠄀 CID+19409
642C E0100 搬󠄀 CID+3414
642D E0100 搭󠄀 CID+3173
642F E0100 搯󠄀 CID+17698
6430 E0100 搰󠄀 CID+21651
6434 E0100 搴󠄀 CID+5010
6435 E0100 搵󠄀 CID+19410
6436 E0100 搶󠄀 CID+5014
643A E0100 携󠄀 CID+1822
643D E0100 搽󠄀 CID+19411
643E E0100 搾󠄀 CID+2145
643F E0100 搿󠄀 CID+19412
6442 E0100 摂󠄀 CID+2689
6442 E0101 摂󠄁 CID+13470
644B E0100 摋󠄀 CID+21652
644E E0100 摎󠄀 CID+5022
644F E0100 摏󠄀 CID+21653
6451 E0100 摑󠄀 CID+7747
6452 E0100 摒󠄀 CID+19413
6453 E0100 摓󠄀 CID+21654
6454 E0100 摔󠄀 CID+14584
6458 E0100 摘󠄀 CID+3104
645A E0100 摚󠄀 CID+17699
645B E0100 摛󠄀 CID+14585
645C E0100 摜󠄀 CID+21655
645D E0100 摝󠄀 CID+17700
645F E0100 摟󠄀 CID+19414
6460 E0100 摠󠄀 CID+8468
6461 E0100 摡󠄀 CID+21656
6463 E0100 摣󠄀 CID+21657
6467 E0100 摧󠄀 CID+5019
6469 E0100 摩󠄀 CID+3726
6469 E0101 摩󠄁 CID+14039
646D E0100 摭󠄀 CID+14586
646F E0100 摯󠄀 CID+5020
646F E0101 摯󠄁 CID+20264
6473 E0100 摳󠄀 CID+17701
6474 E0100 摴󠄀 CID+19415
6476 E0100 摶󠄀 CID+5021
6478 E0100 摸󠄀 CID+3802
6479 E0100 摹󠄀 CID+16877
647A E0100 摺󠄀 CID+2630
647A E0101 摺󠄁 CID+7713
647B E0100 摻󠄀 CID+14587
647D E0100 摽󠄀 CID+17702
6483 E0100 撃󠄀 CID+1848
6485 E0100 撅󠄀 CID+21658
6487 E0100 撇󠄀 CID+17703
6488 E0100 撈󠄀 CID+5028
648F E0100 撏󠄀 CID+21659
6490 E0100 撐󠄀 CID+19416
6491 E0100 撑󠄀 CID+17704
6492 E0100 撒󠄀 CID+2179
6493 E0100 撓󠄀 CID+5025
6495 E0100 撕󠄀 CID+5024
6498 E0100 撘󠄀 CID+19417
6499 E0100 撙󠄀 CID+19418
649A E0100 撚󠄀 CID+3304
649B E0100 撛󠄀 CID+21660
649D E0100 撝󠄀 CID+8469
649E E0100 撞󠄀 CID+3213
649F E0100 撟󠄀 CID+17705
64A1 E0100 撡󠄀 CID+21661
64A3 E0100 撣󠄀 CID+21662
64A4 E0100 撤󠄀 CID+3115
64A5 E0100 撥󠄀 CID+5026
64A6 E0100 撦󠄀 CID+21663
64A8 E0100 撨󠄀 CID+21664
64A9 E0100 撩󠄀 CID+5027
64AB E0100 撫󠄀 CID+3553
64AC E0100 撬󠄀 CID+19419
64AD E0100 播󠄀 CID+3323
64AE E0100 撮󠄀 CID+2161
64B0 E0100 撰󠄀 CID+2709
64B0 E0101 撰󠄁 CID+7716
64B2 E0100 撲󠄀 CID+3710
64B3 E0100 撳󠄀 CID+19420
64B9 E0100 撹󠄀 CID+1447
64BB E0100 撻󠄀 CID+5034
64BC E0100 撼󠄀 CID+5029
64BD E0100 撽󠄀 CID+21665
64BE E0100 撾󠄀 CID+14588
64BF E0100 撿󠄀 CID+14589
64C1 E0100 擁󠄀 CID+3892
64C2 E0100 擂󠄀 CID+5036
64C4 E0100 擄󠄀 CID+16878
64C5 E0100 擅󠄀 CID+5032
64C7 E0100 擇󠄀 CID+5033
64C9 E0100 擉󠄀 CID+21666
64CA E0100 擊󠄀 CID+13341
64CB E0100 擋󠄀 CID+17706
64CC E0100 擌󠄀 CID+17707
64CD E0100 操󠄀 CID+2786
64CE E0100 擎󠄀 CID+8470
64D0 E0100 擐󠄀 CID+16879
64D1 E0100 擑󠄀 CID+21667
64D2 E0100 擒󠄀 CID+5031
64D4 E0100 擔󠄀 CID+4966
64D5 E0100 擕󠄀 CID+17708
64D7 E0100 擗󠄀 CID+17709
64D8 E0100 擘󠄀 CID+5035
64DA E0100 據󠄀 CID+5030
64E0 E0100 擠󠄀 CID+5040
64E1 E0100 擡󠄀 CID+5041
64E2 E0100 擢󠄀 CID+3105
64E2 E0101 擢󠄁 CID+7749
64E3 E0100 擣󠄀 CID+5043
64E4 E0100 擤󠄀 CID+17711
64E5 E0100 擥󠄀 CID+14590
64E6 E0100 擦󠄀 CID+2162
64E7 E0100 擧󠄀 CID+5038
64E9 E0100 擩󠄀 CID+21668
64EA E0100 擪󠄀 CID+21669
64EC E0100 擬󠄀 CID+1622
64ED E0100 擭󠄀 CID+19421
64EF E0100 擯󠄀 CID+5044
64F0 E0100 擰󠄀 CID+19422
64F1 E0100 擱󠄀 CID+5037
64F2 E0100 擲󠄀 CID+5048
64F2 E0101 擲󠄁 CID+13546
64F4 E0100 擴󠄀 CID+5047
64F5 E0100 擵󠄀 CID+21670
64F6 E0100 擶󠄀 CID+5046
64F6 E0101 擶󠄁 CID+20126
64F7 E0100 擷󠄀 CID+14591
64FA E0100 擺󠄀 CID+5049
64FB E0100 擻󠄀 CID+14592
64FD E0100 擽󠄀 CID+5051
64FE E0100 擾󠄀 CID+2521
64FF E0100 擿󠄀 CID+17712
6500 E0100 攀󠄀 CID+5050
6501 E0100 攁󠄀 CID+21671
6504 E0100 攄󠄀 CID+14593
6505 E0100 攅󠄀 CID+5054
6508 E0100 攈󠄀 CID+21672
6509 E0100 攉󠄀 CID+21673
650A E0100 攊󠄀 CID+21674
650F E0100 攏󠄀 CID+17714
6513 E0100 攓󠄀 CID+21675
6514 E0100 攔󠄀 CID+17715
6516 E0100 攖󠄀 CID+14594
6518 E0100 攘󠄀 CID+5052
6519 E0100 攙󠄀 CID+14595
651B E0100 攛󠄀 CID+19423
651C E0100 攜󠄀 CID+5053
651D E0100 攝󠄀 CID+5015
651D E0101 攝󠄁 CID+13544
651E E0100 攞󠄀 CID+17717
651F E0100 攟󠄀 CID+19424
6522 E0100 攢󠄀 CID+7831
6523 E0100 攣󠄀 CID+5056
6524 E0100 攤󠄀 CID+5055
6526 E0100 攦󠄀 CID+21676
6529 E0100 攩󠄀 CID+16880
652A E0100 攪󠄀 CID+5023
652B E0100 攫󠄀 CID+5057
652C E0100 攬󠄀 CID+5045
652E E0100 攮󠄀 CID+19425
652F E0100 支󠄀 CID+2215
6531 E0100 攱󠄀 CID+21677
6532 E0100 攲󠄀 CID+17718
6534 E0100 攴󠄀 CID+5058
6535 E0100 攵󠄀 CID+5059
6536 E0100 收󠄀 CID+5061
6537 E0100 攷󠄀 CID+5060
6538 E0100 攸󠄀 CID+5062
6539 E0100 改󠄀 CID+1406
653A E0100 攺󠄀 CID+21678
653B E0100 攻󠄀 CID+1992
653C E0100 攼󠄀 CID+21679
653D E0100 攽󠄀 CID+21680
653E E0100 放󠄀 CID+3660
653F E0100 政󠄀 CID+2643
6543 E0100 敃󠄀 CID+21681
6544 E0100 敄󠄀 CID+17719
6545 E0100 故󠄀 CID+1922
6547 E0100 敇󠄀 CID+14596
6548 E0100 效󠄀 CID+5064
6549 E0100 敉󠄀 CID+19426
654D E0100 敍󠄀 CID+5067
654E E0100 敎󠄀 CID+8471
654F E0100 敏󠄀 CID+13381
654F E0101 敏󠄁 CID+3524
6550 E0100 敐󠄀 CID+21682
6551 E0100 救󠄀 CID+1657
6552 E0100 敒󠄀 CID+21683
6554 E0100 敔󠄀 CID+17720
6555 E0100 敕󠄀 CID+5066
6556 E0100 敖󠄀 CID+5065
6557 E0100 敗󠄀 CID+3338
6558 E0100 敘󠄀 CID+5068
6559 E0100 教󠄀 CID+1709
655D E0100 敝󠄀 CID+5070
655D E0101 敝󠄁 CID+13547
655E E0100 敞󠄀 CID+5069
655E E0101 敞󠄁 CID+20129
655F E0100 敟󠄀 CID+21684
6560 E0100 敠󠄀 CID+19427
6562 E0100 敢󠄀 CID+1526
6562 E0101 敢󠄁 CID+13425
6563 E0100 散󠄀 CID+2180
6566 E0100 敦󠄀 CID+3248
6567 E0100 敧󠄀 CID+14597
656B E0100 敫󠄀 CID+17721
656C E0100 敬󠄀 CID+1823
6570 E0100 数󠄀 CID+2618
6572 E0100 敲󠄀 CID+5071
6574 E0100 整󠄀 CID+2644
6575 E0100 敵󠄀 CID+3106
6577 E0100 敷󠄀 CID+3537
6577 E0101 敷󠄁 CID+14003
6578 E0100 數󠄀 CID+5072
657A E0100 敺󠄀 CID+17722
657D E0100 敽󠄀 CID+21685
6581 E0100 斁󠄀 CID+14598
6582 E0100 斂󠄀 CID+5073
6583 E0100 斃󠄀 CID+5074
6583 E0101 斃󠄁 CID+7832
6584 E0100 斄󠄀 CID+17723
6585 E0100 斅󠄀 CID+14599
6587 E0100 文󠄀 CID+3592
6587 E0101 文󠄁 CID+20131
6588 E0100 斈󠄀 CID+4620
6589 E0100 斉󠄀 CID+2666
6589 E0101 斉󠄁 CID+20132
658A E0100 斊󠄀 CID+17724
658C E0100 斌󠄀 CID+3518
658E E0100 斎󠄀 CID+2120
658E E0101 斎󠄁 CID+20134
6590 E0100 斐󠄀 CID+3449
6590 E0101 斐󠄁 CID+13493
6591 E0100 斑󠄀 CID+3415
6592 E0100 斒󠄀 CID+19428
6595 E0100 斕󠄀 CID+19429
6597 E0100 斗󠄀 CID+3143
6598 E0100 斘󠄀 CID+21686
6599 E0100 料󠄀 CID+3977
659B E0100 斛󠄀 CID+5076
659C E0100 斜󠄀 CID+2300
659C E0101 斜󠄁 CID+13805
659D E0100 斝󠄀 CID+16881
659F E0100 斟󠄀 CID+5077
65A0 E0100 斠󠄀 CID+21687
65A1 E0100 斡󠄀 CID+1146
65A3 E0100 斣󠄀 CID+21688
65A4 E0100 斤󠄀 CID+1740
65A5 E0100 斥󠄀 CID+2673
65A6 E0100 斦󠄀 CID+21689
65A7 E0100 斧󠄀 CID+3538
65A7 E0101 斧󠄁 CID+20289
65AB E0100 斫󠄀 CID+5078
65AC E0100 斬󠄀 CID+2192
65AD E0100 断󠄀 CID+2949
65AE E0100 斮󠄀 CID+21690
65AF E0100 斯󠄀 CID+2217
65B0 E0100 新󠄀 CID+2557
65B2 E0100 斲󠄀 CID+17725
65B3 E0100 斳󠄀 CID+21691
65B4 E0100 斴󠄀 CID+19430
65B5 E0100 斵󠄀 CID+17726
65B7 E0100 斷󠄀 CID+5079
65B8 E0100 斸󠄀 CID+17727
65B9 E0100 方󠄀 CID+3661
65BC E0100 於󠄀 CID+1305
65BC E0101 於󠄁 CID+13660
65BD E0100 施󠄀 CID+2218
65BE E0100 斾󠄀 CID+19431
65BF E0100 斿󠄀 CID+17728
65C1 E0100 旁󠄀 CID+5082
65C2 E0100 旂󠄀 CID+14600
65C3 E0100 旃󠄀 CID+5080
65C4 E0100 旄󠄀 CID+5083
65C5 E0100 旅󠄀 CID+3969
65C5 E0101 旅󠄁 CID+14088
65C6 E0100 旆󠄀 CID+5081
65C8 E0100 旈󠄀 CID+19432
65C9 E0100 旉󠄀 CID+17729
65CB E0100 旋󠄀 CID+2719
65CC E0100 旌󠄀 CID+5084
65CE E0100 旎󠄀 CID+19433
65CF E0100 族󠄀 CID+2834
65D0 E0100 旐󠄀 CID+19434
65D2 E0100 旒󠄀 CID+5085
65D4 E0100 旔󠄀 CID+17730
65D6 E0100 旖󠄀 CID+21692
65D7 E0100 旗󠄀 CID+1590
65D8 E0100 旘󠄀 CID+21693
65D9 E0100 旙󠄀 CID+5087
65DB E0100 旛󠄀 CID+5086
65DF E0100 旟󠄀 CID+19435
65DF E0101 旟󠄁 CID+21694
65E0 E0100 无󠄀 CID+5088
65E1 E0100 旡󠄀 CID+5089
65E1 E0101 旡󠄁 CID+20137
65E2 E0100 既󠄀 CID+13334
65E2 E0101 既󠄁 CID+1591
65E3 E0100 旣󠄀 CID+13701
65E5 E0100 日󠄀 CID+3284
65E6 E0100 旦󠄀 CID+2932
65E7 E0100 旧󠄀 CID+1670
65E8 E0100 旨󠄀 CID+2219
65E9 E0100 早󠄀 CID+2787
65EC E0100 旬󠄀 CID+2406
65ED E0100 旭󠄀 CID+1140
65F0 E0100 旰󠄀 CID+14601
65F1 E0100 旱󠄀 CID+5090
65F2 E0100 旲󠄀 CID+14602
65F4 E0100 旴󠄀 CID+21695
65F5 E0100 旵󠄀 CID+21696
65F9 E0100 旹󠄀 CID+17732
65FA E0100 旺󠄀 CID+1314
65FB E0100 旻󠄀 CID+5094
65FC E0100 旼󠄀 CID+17733
65FE E0100 旾󠄀 CID+21697
65FF E0100 旿󠄀 CID+21698
6600 E0100 昀󠄀 CID+8472
6602 E0100 昂󠄀 CID+1993
6603 E0100 昃󠄀 CID+5093
6604 E0100 昄󠄀 CID+17734
6606 E0100 昆󠄀 CID+2075
6607 E0100 昇󠄀 CID+2466
6608 E0100 昈󠄀 CID+17735
6609 E0100 昉󠄀 CID+8474
660A E0100 昊󠄀 CID+5092
660C E0100 昌󠄀 CID+2467
660D E0100 昍󠄀 CID+21699
660E E0100 明󠄀 CID+3788
660E E0101 明󠄁 CID+14052
660F E0100 昏󠄀 CID+2074
6611 E0100 昑󠄀 CID+21700
6612 E0100 昒󠄀 CID+21701
6613 E0100 易󠄀 CID+1179
6614 E0100 昔󠄀 CID+2674
6615 E0100 昕󠄀 CID+8473
6616 E0100 昖󠄀 CID+21702
661C E0100 昜󠄀 CID+5099
661D E0100 昝󠄀 CID+21703
661E E0100 昞󠄀 CID+20304
661E E0101 昞󠄁 CID+8476
661F E0100 星󠄀 CID+2645
6620 E0100 映󠄀 CID+1257
6621 E0100 昡󠄀 CID+17736
6622 E0100 昢󠄀 CID+16883
6623 E0100 昣󠄀 CID+21704
6624 E0100 昤󠄀 CID+8477
6625 E0100 春󠄀 CID+2399
6626 E0100 昦󠄀 CID+21705
6627 E0100 昧󠄀 CID+3732
6628 E0100 昨󠄀 CID+2146
6629 E0100 昩󠄀 CID+21706
662A E0100 昪󠄀 CID+17737
662B E0100 昫󠄀 CID+16884
662C E0100 昬󠄀 CID+14603
662D E0100 昭󠄀 CID+2468
662E E0100 昮󠄀 CID+8475
662F E0100 是󠄀 CID+2635
6630 E0100 昰󠄀 CID+16885
6631 E0100 昱󠄀 CID+8366
6633 E0100 昳󠄀 CID+16886
6634 E0100 昴󠄀 CID+5098
6635 E0100 昵󠄀 CID+5096
6636 E0100 昶󠄀 CID+5097
6637 E0100 昷󠄀 CID+21708
6639 E0100 昹󠄀 CID+21707
663A E0100 昺󠄀 CID+16882
663B E0100 昻󠄀 CID+7680
663C E0100 昼󠄀 CID+2985
663F E0100 昿󠄀 CID+5129
6640 E0100 晀󠄀 CID+21709
6641 E0100 晁󠄀 CID+5103
6642 E0100 時󠄀 CID+2252
6643 E0100 晃󠄀 CID+1994
6644 E0100 晄󠄀 CID+5101
6645 E0100 晅󠄀 CID+17738
6646 E0100 晆󠄀 CID+21710
6648 E0100 晈󠄀 CID+16887
6649 E0100 晉󠄀 CID+5102
664A E0100 晊󠄀 CID+21711
664B E0100 晋󠄀 CID+2558
664C E0100 晌󠄀 CID+14604
664E E0100 晎󠄀 CID+17740
664F E0100 晏󠄀 CID+5100
6651 E0100 晑󠄀 CID+17739
6652 E0100 晒󠄀 CID+2173
6657 E0100 晗󠄀 CID+8479
6658 E0100 晘󠄀 CID+21712
6659 E0100 晙󠄀 CID+8480
665A E0100 晚󠄀 CID+13377
665B E0100 晛󠄀 CID+14605
665C E0100 晜󠄀 CID+14606
665D E0100 晝󠄀 CID+5105
665E E0100 晞󠄀 CID+5104
665F E0100 晟󠄀 CID+5109
665F E0101 晟󠄁 CID+13548
665F E0102 晟󠄂 CID+14136
665F E0103 晟󠄃 CID+14137
6660 E0100 晠󠄀 CID+21713
6661 E0100 晡󠄀 CID+14607
6662 E0100 晢󠄀 CID+5110
6663 E0100 晣󠄀 CID+14138
6664 E0100 晤󠄀 CID+5106
6665 E0100 晥󠄀 CID+8478
6666 E0100 晦󠄀 CID+1408
6666 E0101 晦󠄁 CID+7650
6667 E0100 晧󠄀 CID+5107
6667 E0101 晧󠄁 CID+20138
6668 E0100 晨󠄀 CID+5108
6669 E0100 晩󠄀 CID+3433
6669 E0101 晩󠄁 CID+13989
666A E0100 晪󠄀 CID+17745
666B E0100 晫󠄀 CID+14608
666C E0100 晬󠄀 CID+17746
666D E0100 晭󠄀 CID+17747
666E E0100 普󠄀 CID+3539
666E E0101 普󠄁 CID+20139
666F E0100 景󠄀 CID+1824
6670 E0100 晰󠄀 CID+5111
6673 E0100 晳󠄀 CID+8482
6674 E0100 晴󠄀 CID+8481
6674 E0101 晴󠄁 CID+2646
6675 E0100 晵󠄀 CID+21714
6676 E0100 晶󠄀 CID+2469
6677 E0100 晷󠄀 CID+16889
6677 E0101 晷󠄁 CID+14609
6678 E0100 晸󠄀 CID+16890
6679 E0100 晹󠄀 CID+21716
667A E0100 智󠄀 CID+2960
667B E0100 晻󠄀 CID+17748
667C E0100 晼󠄀 CID+21717
667E E0100 晾󠄀 CID+19436
667F E0100 晿󠄀 CID+21715
6680 E0100 暀󠄀 CID+17749
6681 E0100 暁󠄀 CID+1727
6681 E0101 暁󠄁 CID+13728
6683 E0100 暃󠄀 CID+5112
6684 E0100 暄󠄀 CID+5116
6687 E0100 暇󠄀 CID+1355
6688 E0100 暈󠄀 CID+5113
6689 E0100 暉󠄀 CID+5115
668B E0100 暋󠄀 CID+19437
668C E0100 暌󠄀 CID+19438
668D E0100 暍󠄀 CID+16891
668E E0100 暎󠄀 CID+5114
6690 E0100 暐󠄀 CID+17750
6691 E0100 暑󠄀 CID+2421
6691 E0101 暑󠄁 CID+13352
6692 E0100 暒󠄀 CID+17751
6696 E0100 暖󠄀 CID+2950
6696 E0101 暖󠄁 CID+13918
6697 E0100 暗󠄀 CID+1161
6697 E0101 暗󠄁 CID+13638
6698 E0100 暘󠄀 CID+5117
6699 E0100 暙󠄀 CID+8483
669A E0100 暚󠄀 CID+21718
669B E0100 暛󠄀 CID+21719
669C E0100 暜󠄀 CID+21720
669D E0100 暝󠄀 CID+5118
669F E0100 暟󠄀 CID+21721
66A0 E0100 暠󠄀 CID+8484
66A2 E0100 暢󠄀 CID+3014
66A4 E0100 暤󠄀 CID+14610
66A6 E0100 暦󠄀 CID+4025
66AB E0100 暫󠄀 CID+2193
66AD E0100 暭󠄀 CID+17753
66AE E0100 暮󠄀 CID+3643
66B1 E0100 暱󠄀 CID+17754
66B2 E0100 暲󠄀 CID+8485
66B3 E0100 暳󠄀 CID+19439
66B4 E0100 暴󠄀 CID+3691
66B5 E0100 暵󠄀 CID+17755
66B5 E0101 暵󠄁 CID+21722
66B8 E0100 暸󠄀 CID+5125
66B9 E0100 暹󠄀 CID+5120
66BB E0100 暻󠄀 CID+16892
66BC E0100 暼󠄀 CID+5123
66BE E0100 暾󠄀 CID+5122
66BF E0100 暿󠄀 CID+8486
66C0 E0100 曀󠄀 CID+19440
66C1 E0100 曁󠄀 CID+5119
66C1 E0101 曁󠄁 CID+7992
66C1 E0102 曁󠄂 CID+20140
66C2 E0100 曂󠄀 CID+21723
66C3 E0100 曃󠄀 CID+21724
66C4 E0100 曄󠄀 CID+5124
66C6 E0100 曆󠄀 CID+13397
66C7 E0100 曇󠄀 CID+3254
66C8 E0100 曈󠄀 CID+14611
66C9 E0100 曉󠄀 CID+5121
66CC E0100 曌󠄀 CID+21725
66CE E0100 曎󠄀 CID+21726
66CF E0100 曏󠄀 CID+19441
66D4 E0100 曔󠄀 CID+21727
66D6 E0100 曖󠄀 CID+5126
66D9 E0100 曙󠄀 CID+2422
66D9 E0101 曙󠄁 CID+7699
66DA E0100 曚󠄀 CID+5127
66DB E0100 曛󠄀 CID+16893
66DC E0100 曜󠄀 CID+3893
66DC E0101 曜󠄁 CID+14077
66DD E0100 曝󠄀 CID+3374
66DF E0100 曟󠄀 CID+21728
66E0 E0100 曠󠄀 CID+5128
66E6 E0100 曦󠄀 CID+5130
66E8 E0100 曨󠄀 CID+16894
66E9 E0100 曩󠄀 CID+5131
66EB E0100 曫󠄀 CID+21729
66EC E0100 曬󠄀 CID+14612
66EE E0100 曮󠄀 CID+21730
66F0 E0100 曰󠄀 CID+5132
66F2 E0100 曲󠄀 CID+1730
66F3 E0100 曳󠄀 CID+1258
66F4 E0100 更󠄀 CID+1995
66F4 E0101 更󠄁 CID+13441
66F5 E0100 曵󠄀 CID+5133
66F5 E0101 曵󠄁 CID+14139
66F7 E0100 曷󠄀 CID+5134
66F8 E0100 書󠄀 CID+2427
66F8 E0101 書󠄁 CID+13827
66F9 E0100 曹󠄀 CID+2788
66FA E0100 曺󠄀 CID+8487
66FB E0100 曻󠄀 CID+8369
66FB E0101 曻󠄁 CID+14285
66FC E0100 曼󠄀 CID+4333
66FC E0101 曼󠄁 CID+14112
66FD E0100 曽󠄀 CID+2752
66FE E0100 曾󠄀 CID+2751
66FF E0100 替󠄀 CID+2872
6700 E0100 最󠄀 CID+2103
6700 E0101 最󠄁 CID+20143
6701 E0100 朁󠄀 CID+17759
6703 E0100 會󠄀 CID+4171
6705 E0100 朅󠄀 CID+14613
6707 E0100 朇󠄀 CID+21731
6708 E0100 月󠄀 CID+1860
6708 E0101 月󠄁 CID+13746
6709 E0100 有󠄀 CID+3863
6709 E0101 有󠄁 CID+14071
670B E0100 朋󠄀 CID+3662
670B E0101 朋󠄁 CID+14022
670D E0100 服󠄀 CID+3568
670D E0101 服󠄁 CID+14007
670E E0100 朎󠄀 CID+8488
670F E0100 朏󠄀 CID+5135
6712 E0100 朒󠄀 CID+17760
6713 E0100 朓󠄀 CID+14614
6714 E0100 朔󠄀 CID+2147
6715 E0100 朕󠄀 CID+3035
6715 E0101 朕󠄁 CID+13935
6715 E0102 朕󠄂 CID+13936
6716 E0100 朖󠄀 CID+5136
6717 E0100 朗󠄀 CID+20305
6717 E0101 朗󠄁 CID+4053
6717 E0102 朗󠄂 CID+8489
6717 E0103 朗󠄃 CID+14098
6719 E0100 朙󠄀 CID+17762
671B E0100 望󠄀 CID+3692
671B E0101 望󠄁 CID+14036
671B E0102 望󠄂 CID+14037
671C E0100 朜󠄀 CID+21732
671D E0100 朝󠄀 CID+3015
671D E0101 朝󠄁 CID+13931
671E E0100 朞󠄀 CID+5137
671F E0100 期󠄀 CID+1592
671F E0101 期󠄁 CID+13702
6720 E0100 朠󠄀 CID+21733
6722 E0100 朢󠄀 CID+21734
6725 E0100 朥󠄀 CID+19442
6726 E0100 朦󠄀 CID+5138
6727 E0100 朧󠄀 CID+5139
6728 E0100 木󠄀 CID+3814
672A E0100 未󠄀 CID+3760
672B E0100 末󠄀 CID+3748
672C E0100 本󠄀 CID+3722
672D E0100 札󠄀 CID+2163
672E E0100 朮󠄀 CID+5141
6731 E0100 朱󠄀 CID+2327
6733 E0100 朳󠄀 CID+14615
6734 E0100 朴󠄀 CID+3711
6735 E0100 朵󠄀 CID+19443
6736 E0100 朶󠄀 CID+5143
6737 E0100 朷󠄀 CID+5146
6738 E0100 朸󠄀 CID+5145
673A E0100 机󠄀 CID+1589
673D E0100 朽󠄀 CID+1658
673E E0100 朾󠄀 CID+21735
673F E0100 朿󠄀 CID+5142
6741 E0100 杁󠄀 CID+5144
6743 E0100 权󠄀 CID+13751
6745 E0100 杅󠄀 CID+21736
6746 E0100 杆󠄀 CID+5147
6747 E0100 杇󠄀 CID+16895
6748 E0100 杈󠄀 CID+14616
6749 E0100 杉󠄀 CID+2623
674C E0100 杌󠄀 CID+14617
674D E0100 杍󠄀 CID+17765
674E E0100 李󠄀 CID+3941
674F E0100 杏󠄀 CID+1165
6750 E0100 材󠄀 CID+2128
6751 E0100 村󠄀 CID+2844
6753 E0100 杓󠄀 CID+2313
6753 E0101 杓󠄁 CID+7695
6754 E0100 杔󠄀 CID+17766
6755 E0100 杕󠄀 CID+19444
6756 E0100 杖󠄀 CID+2523
6756 E0101 杖󠄁 CID+20282
6759 E0100 杙󠄀 CID+5150
675C E0100 杜󠄀 CID+3144
675D E0100 杝󠄀 CID+17767
675E E0100 杞󠄀 CID+5148
675E E0101 杞󠄁 CID+14140
675F E0100 束󠄀 CID+2827
6760 E0100 杠󠄀 CID+5149
6761 E0100 条󠄀 CID+2522
6761 E0101 条󠄁 CID+20144
6762 E0100 杢󠄀 CID+3817
6763 E0100 杣󠄀 CID+5151
6764 E0100 杤󠄀 CID+5152
6765 E0100 来󠄀 CID+3922
6766 E0100 杦󠄀 CID+8490
676A E0100 杪󠄀 CID+5157
676C E0100 杬󠄀 CID+21737
676D E0100 杭󠄀 CID+1996
676E E0100 杮󠄀 CID+13681
676F E0100 杯󠄀 CID+3339
6770 E0100 杰󠄀 CID+5154
6771 E0100 東󠄀 CID+3174
6772 E0100 杲󠄀 CID+5091
6773 E0100 杳󠄀 CID+5095
6774 E0100 杴󠄀 CID+17771
6775 E0100 杵󠄀 CID+1641
6776 E0100 杶󠄀 CID+14618
6777 E0100 杷󠄀 CID+3325
677B E0100 杻󠄀 CID+14619
677C E0100 杼󠄀 CID+5156
677E E0100 松󠄀 CID+2470
677E E0101 松󠄁 CID+13461
677F E0100 板󠄀 CID+3416
6780 E0100 枀󠄀 CID+19445
6781 E0100 极󠄀 CID+16896
6784 E0100 构󠄀 CID+21738
6785 E0100 枅󠄀 CID+5162
6787 E0100 枇󠄀 CID+3470
6789 E0100 枉󠄀 CID+5153
678B E0100 枋󠄀 CID+5159
678C E0100 枌󠄀 CID+5158
678E E0100 枎󠄀 CID+21739
678F E0100 枏󠄀 CID+19446
6790 E0100 析󠄀 CID+2675
6791 E0100 枑󠄀 CID+19447
6792 E0100 枒󠄀 CID+17773
6793 E0100 枓󠄀 CID+16897
6795 E0100 枕󠄀 CID+3739
6796 E0100 枖󠄀 CID+21740
6797 E0100 林󠄀 CID+3995
6798 E0100 枘󠄀 CID+16898
6799 E0100 枙󠄀 CID+21741
679A E0100 枚󠄀 CID+3733
679B E0100 枛󠄀 CID+16899
679C E0100 果󠄀 CID+1356
679D E0100 枝󠄀 CID+2220
67A0 E0100 枠󠄀 CID+4078
67A1 E0100 枡󠄀 CID+5161
67A2 E0100 枢󠄀 CID+2619
67A4 E0100 枤󠄀 CID+19448
67A6 E0100 枦󠄀 CID+5160
67A6 E0101 枦󠄁 CID+7833
67A9 E0100 枩󠄀 CID+5155
67A9 E0101 枩󠄁 CID+13549
67AF E0100 枯󠄀 CID+1923
67B0 E0100 枰󠄀 CID+14620
67B1 E0100 枱󠄀 CID+19449
67B2 E0100 枲󠄀 CID+14621
67B3 E0100 枳󠄀 CID+5167
67B4 E0100 枴󠄀 CID+5165
67B5 E0100 枵󠄀 CID+19450
67B6 E0100 架󠄀 CID+1357
67B7 E0100 枷󠄀 CID+5163
67B8 E0100 枸󠄀 CID+5169
67B9 E0100 枹󠄀 CID+5175
67BB E0100 枻󠄀 CID+8491
67BC E0100 枼󠄀 CID+21742
67BD E0100 枽󠄀 CID+21743
67BE E0100 枾󠄀 CID+19451
67C0 E0100 柀󠄀 CID+8493
67C1 E0100 柁󠄀 CID+2856
67C2 E0100 柂󠄀 CID+21744
67C3 E0100 柃󠄀 CID+17777
67C4 E0100 柄󠄀 CID+3601
67C4 E0101 柄󠄁 CID+20145
67C5 E0100 柅󠄀 CID+21745
67C6 E0100 柆󠄀 CID+5177
67C8 E0100 柈󠄀 CID+17778
67C9 E0100 柉󠄀 CID+21746
67CA E0100 柊󠄀 CID+3476
67CA E0101 柊󠄁 CID+7781
67CE E0100 柎󠄀 CID+5176
67CF E0100 柏󠄀 CID+3366
67D0 E0100 某󠄀 CID+3693
67D1 E0100 柑󠄀 CID+1527
67D2 E0100 柒󠄀 CID+17779
67D3 E0100 染󠄀 CID+2715
67D4 E0100 柔󠄀 CID+2378
67D4 E0101 柔󠄁 CID+13457
67D7 E0100 柗󠄀 CID+14623
67D8 E0100 柘󠄀 CID+3055
67D9 E0100 柙󠄀 CID+14624
67DA E0100 柚󠄀 CID+3864
67DB E0100 柛󠄀 CID+17780
67DC E0100 柜󠄀 CID+21747
67DD E0100 柝󠄀 CID+5172
67DE E0100 柞󠄀 CID+5171
67E1 E0100 柡󠄀 CID+21748
67E2 E0100 柢󠄀 CID+5173
67E4 E0100 柤󠄀 CID+5170
67E6 E0100 柦󠄀 CID+21749
67E7 E0100 柧󠄀 CID+5178
67E7 E0101 柧󠄁 CID+13550
67E9 E0100 柩󠄀 CID+5168
67EC E0100 柬󠄀 CID+5166
67EE E0100 柮󠄀 CID+5174
67EF E0100 柯󠄀 CID+5164
67F0 E0100 柰󠄀 CID+14625
67F1 E0100 柱󠄀 CID+2986
67F1 E0101 柱󠄁 CID+13925
67F2 E0100 柲󠄀 CID+21750
67F3 E0100 柳󠄀 CID+3844
67F4 E0100 柴󠄀 CID+2290
67F5 E0100 柵󠄀 CID+2148
67F6 E0100 柶󠄀 CID+21751
67F7 E0100 柷󠄀 CID+17781
67F9 E0100 柹󠄀 CID+14622
67FA E0100 柺󠄀 CID+7834
67FB E0100 査󠄀 CID+2090
67FC E0100 柼󠄀 CID+16900
67FE E0100 柾󠄀 CID+3741
67FF E0100 柿󠄀 CID+1439
6801 E0100 栁󠄀 CID+14066
6801 E0101 栁󠄁 CID+8494
6802 E0100 栂󠄀 CID+3050
6802 E0101 栂󠄁 CID+20146
6803 E0100 栃󠄀 CID+3234
6804 E0100 栄󠄀 CID+1259
6805 E0100 栅󠄀 CID+7687
6810 E0100 栐󠄀 CID+17776
6813 E0100 栓󠄀 CID+2710
6813 E0101 栓󠄁 CID+7717
6814 E0100 栔󠄀 CID+21752
6816 E0100 栖󠄀 CID+2648
6817 E0100 栗󠄀 CID+1792
6818 E0100 栘󠄀 CID+17785
6819 E0100 栙󠄀 CID+21753
681D E0100 栝󠄀 CID+16901
681E E0100 栞󠄀 CID+5180
681F E0100 栟󠄀 CID+17786
681F E0101 栟󠄁 CID+20065
6821 E0100 校󠄀 CID+1997
6821 E0101 校󠄁 CID+13442
6822 E0100 栢󠄀 CID+1498
6827 E0100 栧󠄀 CID+21754
6828 E0100 栨󠄀 CID+19452
6829 E0100 栩󠄀 CID+5182
682A E0100 株󠄀 CID+1490
682B E0100 栫󠄀 CID+5188
682C E0100 栬󠄀 CID+14626
682D E0100 栭󠄀 CID+17787
682F E0100 栯󠄀 CID+21755
6830 E0100 栰󠄀 CID+14627
6831 E0100 栱󠄀 CID+14628
6832 E0100 栲󠄀 CID+5185
6833 E0100 栳󠄀 CID+17789
6834 E0100 栴󠄀 CID+2711
6838 E0100 核󠄀 CID+1449
6839 E0100 根󠄀 CID+2076
683B E0100 栻󠄀 CID+17790
683C E0100 格󠄀 CID+1448
683D E0100 栽󠄀 CID+2111
683E E0100 栾󠄀 CID+17791
683F E0100 栿󠄀 CID+21756
6840 E0100 桀󠄀 CID+5183
6841 E0100 桁󠄀 CID+1851
6842 E0100 桂󠄀 CID+1825
6843 E0100 桃󠄀 CID+3175
6843 E0101 桃󠄁 CID+13484
6844 E0100 桄󠄀 CID+8495
6845 E0100 桅󠄀 CID+17792
6846 E0100 框󠄀 CID+5181
6848 E0100 案󠄀 CID+1162
6849 E0100 桉󠄀 CID+17793
684A E0100 桊󠄀 CID+21757
684C E0100 桌󠄀 CID+17794
684D E0100 桍󠄀 CID+5184
684E E0100 桎󠄀 CID+5186
6850 E0100 桐󠄀 CID+1733
6851 E0100 桑󠄀 CID+1794
6852 E0100 桒󠄀 CID+14291
6852 E0101 桒󠄁 CID+8492
6853 E0100 桓󠄀 CID+1528
6854 E0100 桔󠄀 CID+1637
6855 E0100 桕󠄀 CID+17795
6857 E0100 桗󠄀 CID+17796
6858 E0100 桘󠄀 CID+21758
6859 E0100 桙󠄀 CID+5189
685B E0100 桛󠄀 CID+14629
685C E0100 桜󠄀 CID+2153
685D E0100 桝󠄀 CID+3743
685D E0101 桝󠄁 CID+13509
685D E0102 桝󠄂 CID+14046
685F E0100 桟󠄀 CID+2181
6863 E0100 档󠄀 CID+5190
6867 E0100 桧󠄀 CID+3490
686B E0100 桫󠄀 CID+17798
686E E0100 桮󠄀 CID+17799
686F E0100 桯󠄀 CID+21759
6870 E0100 桰󠄀 CID+21760
6871 E0100 桱󠄀 CID+21761
6872 E0100 桲󠄀 CID+14630
6874 E0100 桴󠄀 CID+5202
6875 E0100 桵󠄀 CID+14631
6876 E0100 桶󠄀 CID+1331
6877 E0100 桷󠄀 CID+5191
6879 E0100 桹󠄀 CID+21762
687A E0100 桺󠄀 CID+14632
687A E0101 桺󠄁 CID+14064
687A E0102 桺󠄂 CID+14065
687B E0100 桻󠄀 CID+21763
687C E0100 桼󠄀 CID+17800
687E E0100 桾󠄀 CID+5208
687F E0100 桿󠄀 CID+5192
6881 E0100 梁󠄀 CID+3978
6881 E0101 梁󠄁 CID+14089
6882 E0100 梂󠄀 CID+17801
6883 E0100 梃󠄀 CID+5199
6884 E0100 梄󠄀 CID+14633
6885 E0100 梅󠄀 CID+13375
6885 E0101 梅󠄁 CID+3349
6886 E0100 梆󠄀 CID+19453
6888 E0100 梈󠄀 CID+21764
688D E0100 梍󠄀 CID+5207
688D E0101 梍󠄁 CID+14142
688E E0100 梎󠄀 CID+7836
688F E0100 梏󠄀 CID+5194
6890 E0100 梐󠄀 CID+17802
6893 E0100 梓󠄀 CID+1144
6894 E0100 梔󠄀 CID+5196
6896 E0100 梖󠄀 CID+17803
6897 E0100 梗󠄀 CID+1998
6897 E0101 梗󠄁 CID+20279
6898 E0100 梘󠄀 CID+17805
6899 E0100 梙󠄀 CID+17806
689A E0100 梚󠄀 CID+17807
689B E0100 梛󠄀 CID+5198
689B E0101 梛󠄁 CID+7835
689C E0100 梜󠄀 CID+17808
689D E0100 條󠄀 CID+5197
689D E0101 條󠄁 CID+14141
689F E0100 梟󠄀 CID+5193
68A0 E0100 梠󠄀 CID+5204
68A1 E0100 梡󠄀 CID+21765
68A2 E0100 梢󠄀 CID+2471
68A2 E0101 梢󠄁 CID+7705
68A3 E0100 梣󠄀 CID+16902
68A5 E0100 梥󠄀 CID+14634
68A6 E0100 梦󠄀 CID+4542
68A7 E0100 梧󠄀 CID+1948
68A8 E0100 梨󠄀 CID+3942
68A9 E0100 梩󠄀 CID+21766
68AA E0100 梪󠄀 CID+17809
68AB E0100 梫󠄀 CID+17810
68AD E0100 梭󠄀 CID+5195
68AE E0100 梮󠄀 CID+21767
68AF E0100 梯󠄀 CID+3088
68B0 E0100 械󠄀 CID+1409
68B1 E0100 梱󠄀 CID+2077
68B2 E0100 梲󠄀 CID+14635
68B3 E0100 梳󠄀 CID+5187
68B4 E0100 梴󠄀 CID+17811
68B5 E0100 梵󠄀 CID+5203
68B6 E0100 梶󠄀 CID+1471
68B9 E0100 梹󠄀 CID+5201
68BA E0100 梺󠄀 CID+5205
68BB E0100 梻󠄀 CID+17812
68BC E0100 梼󠄀 CID+3176
68C3 E0100 棃󠄀 CID+17816
68C4 E0100 棄󠄀 CID+1594
68C5 E0100 棅󠄀 CID+17817
68C6 E0100 棆󠄀 CID+5235
68C8 E0100 棈󠄀 CID+8367
68C8 E0101 棈󠄁 CID+14284
68C9 E0100 棉󠄀 CID+3797
68CA E0100 棊󠄀 CID+5210
68CB E0100 棋󠄀 CID+1593
68CC E0100 棌󠄀 CID+17818
68CD E0100 棍󠄀 CID+5217
68CF E0100 棏󠄀 CID+8496
68D0 E0100 棐󠄀 CID+14636
68D1 E0100 棑󠄀 CID+21768
68D2 E0100 棒󠄀 CID+3694
68D3 E0100 棓󠄀 CID+21769
68D4 E0100 棔󠄀 CID+5218
68D5 E0100 棕󠄀 CID+5220
68D6 E0100 棖󠄀 CID+14637
68D7 E0100 棗󠄀 CID+5224
68D8 E0100 棘󠄀 CID+5212
68D9 E0100 棙󠄀 CID+17819
68DA E0100 棚󠄀 CID+2920
68DA E0101 棚󠄁 CID+7736
68DC E0100 棜󠄀 CID+21770
68DD E0100 棝󠄀 CID+21771
68DF E0100 棟󠄀 CID+3177
68E0 E0100 棠󠄀 CID+5228
68E1 E0100 棡󠄀 CID+5215
68E3 E0100 棣󠄀 CID+5225
68E4 E0100 棤󠄀 CID+17820
68E5 E0100 棥󠄀 CID+17821
68E7 E0100 棧󠄀 CID+5219
68E8 E0100 棨󠄀 CID+14638
68EA E0100 棪󠄀 CID+21772
68EB E0100 棫󠄀 CID+19454
68EC E0100 棬󠄀 CID+17822
68ED E0100 棭󠄀 CID+14639
68EE E0100 森󠄀 CID+2559
68EF E0100 棯󠄀 CID+5229
68F0 E0100 棰󠄀 CID+14640
68F1 E0100 棱󠄀 CID+14641
68F2 E0100 棲󠄀 CID+2647
68F5 E0100 棵󠄀 CID+19455
68F6 E0100 棶󠄀 CID+21773
68F7 E0100 棷󠄀 CID+17823
68F9 E0100 棹󠄀 CID+5227
68FA E0100 棺󠄀 CID+1529
68FB E0100 棻󠄀 CID+17813
68FC E0100 棼󠄀 CID+14642
68FD E0100 棽󠄀 CID+21774
6900 E0100 椀󠄀 CID+4086
6901 E0100 椁󠄀 CID+5209
6903 E0100 椃󠄀 CID+17824
6904 E0100 椄󠄀 CID+5223
6905 E0100 椅󠄀 CID+1180
6906 E0100 椆󠄀 CID+21775
6907 E0100 椇󠄀 CID+17825
6908 E0100 椈󠄀 CID+5211
6909 E0100 椉󠄀 CID+21776
690A E0100 椊󠄀 CID+16903
690B E0100 椋󠄀 CID+3782
690C E0100 椌󠄀 CID+5216
690D E0100 植󠄀 CID+2536
690D E0101 植󠄁 CID+13465
690D E0102 植󠄂 CID+13845
690E E0100 椎󠄀 CID+3043
690F E0100 椏󠄀 CID+5206
6910 E0100 椐󠄀 CID+21777
6911 E0100 椑󠄀 CID+14643
6912 E0100 椒󠄀 CID+5222
6913 E0100 椓󠄀 CID+14644
6916 E0100 椖󠄀 CID+21778
6917 E0100 椗󠄀 CID+19456
6919 E0100 椙󠄀 CID+2624
691A E0100 椚󠄀 CID+5232
691B E0100 椛󠄀 CID+1487
691C E0100 検󠄀 CID+1877
6921 E0100 椡󠄀 CID+5234
6922 E0100 椢󠄀 CID+5213
6923 E0100 椣󠄀 CID+5233
6925 E0100 椥󠄀 CID+5226
6926 E0100 椦󠄀 CID+5214
6928 E0100 椨󠄀 CID+5230
692A E0100 椪󠄀 CID+5231
6930 E0100 椰󠄀 CID+5248
6930 E0101 椰󠄁 CID+13552
6931 E0100 椱󠄀 CID+21779
6933 E0100 椳󠄀 CID+19457
6934 E0100 椴󠄀 CID+3238
6935 E0100 椵󠄀 CID+14645
6936 E0100 椶󠄀 CID+5221
6938 E0100 椸󠄀 CID+19458
6939 E0100 椹󠄀 CID+5244
693B E0100 椻󠄀 CID+14646
693D E0100 椽󠄀 CID+5246
693D E0101 椽󠄁 CID+20147
693F 椿 E0100 椿󠄀 CID+3060
6942 E0100 楂󠄀 CID+16906
6945 E0100 楅󠄀 CID+21780
6946 E0100 楆󠄀 CID+17829
6949 E0100 楉󠄀 CID+16904
694A E0100 楊󠄀 CID+3894
694E E0100 楎󠄀 CID+21781
6953 E0100 楓󠄀 CID+3560
6954 E0100 楔󠄀 CID+5241
6955 E0100 楕󠄀 CID+2858
6957 E0100 楗󠄀 CID+14647
6959 E0100 楙󠄀 CID+5247
695A E0100 楚󠄀 CID+2753
695B E0100 楛󠄀 CID+19459
695C E0100 楜󠄀 CID+5238
695D E0100 楝󠄀 CID+5251
695E E0100 楞󠄀 CID+5250
695E E0101 楞󠄁 CID+20148
6960 E0100 楠󠄀 CID+3271
6961 E0100 楡󠄀 CID+5249
6962 E0100 楢󠄀 CID+3266
6962 E0101 楢󠄁 CID+7768
6963 E0100 楣󠄀 CID+14648
6964 E0100 楤󠄀 CID+16907
6965 E0100 楥󠄀 CID+19460
6966 E0100 楦󠄀 CID+21782
6968 E0100 楨󠄀 CID+8498
6969 E0100 楩󠄀 CID+17830
696A E0100 楪󠄀 CID+5253
696B E0100 楫󠄀 CID+5240
696B E0101 楫󠄁 CID+13551
696C E0100 楬󠄀 CID+17831
696D E0100 業󠄀 CID+1728
696E E0100 楮󠄀 CID+5243
696F E0100 楯󠄀 CID+2407
696F E0101 楯󠄁 CID+13460
6970 E0100 楰󠄀 CID+21783
6971 E0100 楱󠄀 CID+21784
6972 E0100 楲󠄀 CID+14649
6973 E0100 楳󠄀 CID+3350
6974 E0100 楴󠄀 CID+5245
6975 E0100 極󠄀 CID+1731
6977 E0100 楷󠄀 CID+5237
6978 E0100 楸󠄀 CID+5239
6979 E0100 楹󠄀 CID+5236
697A E0100 楺󠄀 CID+17832
697B E0100 楻󠄀 CID+21785
697C E0100 楼󠄀 CID+4054
697D E0100 楽󠄀 CID+1464
697E E0100 楾󠄀 CID+5242
697F 楿 E0100 楿󠄀 CID+14650
6980 E0100 榀󠄀 CID+14651
6981 E0100 榁󠄀 CID+5252
6982 E0100 概󠄀 CID+1427
6982 E0101 概󠄁 CID+13403
6982 E0102 概󠄂 CID+13423
6982 E0103 概󠄃 CID+13680
6986 E0100 榆󠄀 CID+14144
698A E0100 榊󠄀 CID+2135
698A E0101 榊󠄁 CID+7686
698D E0100 榍󠄀 CID+21786
698E E0100 榎󠄀 CID+1279
6991 E0100 榑󠄀 CID+5269
6992 E0100 榒󠄀 CID+17833
6994 E0100 榔󠄀 CID+4055
6994 E0101 榔󠄁 CID+7812
6995 E0100 榕󠄀 CID+5272
6996 E0100 榖󠄀 CID+17835
6998 E0100 榘󠄀 CID+8500
699B E0100 榛󠄀 CID+2560
699C E0100 榜󠄀 CID+5271
69A0 E0100 榠󠄀 CID+5270
69A1 E0100 榡󠄀 CID+21787
69A5 E0100 榥󠄀 CID+16908
69A6 E0100 榦󠄀 CID+14652
69A7 E0100 榧󠄀 CID+5267
69A7 E0101 榧󠄁 CID+13553
69A8 E0100 榨󠄀 CID+19461
69AB E0100 榫󠄀 CID+19462
69AD E0100 榭󠄀 CID+14653
69AE E0100 榮󠄀 CID+5255
69AF E0100 榯󠄀 CID+19463
69B0 E0100 榰󠄀 CID+17836
69B1 E0100 榱󠄀 CID+5284
69B2 E0100 榲󠄀 CID+5254
69B4 E0100 榴󠄀 CID+5273
69B7 E0100 榷󠄀 CID+14654
69B8 E0100 榸󠄀 CID+21788
69BA E0100 榺󠄀 CID+17837
69BB E0100 榻󠄀 CID+5265
69BB E0101 榻󠄁 CID+14147
69BC E0100 榼󠄀 CID+17838
69BE E0100 榾󠄀 CID+5260
69BF 榿 E0100 榿󠄀 CID+5257
69C0 E0100 槀󠄀 CID+17839
69C1 E0100 槁󠄀 CID+5258
69C1 E0101 槁󠄁 CID+13722
69C3 E0100 槃󠄀 CID+5266
69C5 E0100 槅󠄀 CID+21789
69C7 E0100 槇󠄀 CID+7475
69C8 E0100 槈󠄀 CID+21790
69CA E0100 槊󠄀 CID+5263
69CB E0100 構󠄀 CID+1999
69CB E0101 構󠄁 CID+13767
69CC E0100 槌󠄀 CID+3044
69CC E0101 槌󠄁 CID+7744
69CD E0100 槍󠄀 CID+2790
69CE E0100 槎󠄀 CID+5261
69CF E0100 槏󠄀 CID+16909
69D0 E0100 槐󠄀 CID+5256
69D1 E0100 槑󠄀 CID+17840
69D3 E0100 槓󠄀 CID+5259
69D6 E0100 槖󠄀 CID+14655
69D7 E0100 槗󠄀 CID+14656
69D8 E0100 様󠄀 CID+3895
69D9 E0100 槙󠄀 CID+3736
69D9 E0101 槙󠄁 CID+14045
69DD E0100 槝󠄀 CID+5264
69DE E0100 槞󠄀 CID+5274
69E2 E0100 槢󠄀 CID+8501
69E3 E0100 槣󠄀 CID+17844
69E5 E0100 槥󠄀 CID+19464
69E7 E0100 槧󠄀 CID+5282
69E8 E0100 槨󠄀 CID+5275
69E9 E0100 槩󠄀 CID+16912
69EA E0100 槪󠄀 CID+13329
69EA E0101 槪󠄁 CID+13679
69EB E0100 槫󠄀 CID+5288
69ED E0100 槭󠄀 CID+5286
69EE E0100 槮󠄀 CID+17845
69EF E0100 槯󠄀 CID+17846
69F1 E0100 槱󠄀 CID+19465
69F2 E0100 槲󠄀 CID+5281
69F3 E0100 槳󠄀 CID+17847
69F4 E0100 槴󠄀 CID+17849
69F5 E0100 槵󠄀 CID+16913
69F6 E0100 槶󠄀 CID+14143
69F9 E0100 槹󠄀 CID+5280
69FB E0100 槻󠄀 CID+3052
69FD E0100 槽󠄀 CID+2791
69FE E0100 槾󠄀 CID+17850
69FE E0101 槾󠄁 CID+21791
69FF 槿 E0100 槿󠄀 CID+5278
6A00 E0100 樀󠄀 CID+21792
6A01 E0100 樁󠄀 CID+14657
6A02 E0100 樂󠄀 CID+5276
6A03 E0100 樃󠄀 CID+21793
6A05 E0100 樅󠄀 CID+5283
6A0A E0100 樊󠄀 CID+5289
6A0B E0100 樋󠄀 CID+3465
6A0B E0101 樋󠄁 CID+7780
6A0C E0100 樌󠄀 CID+5295
6A0F E0100 樏󠄀 CID+14658
6A11 E0100 樑󠄀 CID+17851
6A12 E0100 樒󠄀 CID+5290
6A13 E0100 樓󠄀 CID+5293
6A14 E0100 樔󠄀 CID+5287
6A15 E0100 樕󠄀 CID+14659
6A17 E0100 樗󠄀 CID+2994
6A19 E0100 標󠄀 CID+3498
6A1A E0100 樚󠄀 CID+17852
6A1B E0100 樛󠄀 CID+5277
6A1D E0100 樝󠄀 CID+17853
6A1E E0100 樞󠄀 CID+5285
6A1F E0100 樟󠄀 CID+2472
6A20 E0100 樠󠄀 CID+21794
6A21 E0100 模󠄀 CID+3803
6A22 E0100 樢󠄀 CID+5305
6A23 E0100 樣󠄀 CID+5292
6A24 E0100 樤󠄀 CID+21795
6A28 E0100 樨󠄀 CID+14660
6A29 E0100 権󠄀 CID+1878
6A2A E0100 横󠄀 CID+1315
6A2B E0100 樫󠄀 CID+1469
6A2E E0100 樮󠄀 CID+5268
6A30 E0100 樰󠄀 CID+8502
6A32 E0100 樲󠄀 CID+17855
6A33 E0100 樳󠄀 CID+17856
6A34 E0100 樴󠄀 CID+14661
6A35 E0100 樵󠄀 CID+2473
6A36 E0100 樶󠄀 CID+5297
6A37 E0100 樷󠄀 CID+21796
6A38 E0100 樸󠄀 CID+5304
6A39 E0100 樹󠄀 CID+2341
6A3A E0100 樺󠄀 CID+1488
6A3B E0100 樻󠄀 CID+16915
6A3D E0100 樽󠄀 CID+2924
6A3D E0101 樽󠄁 CID+7738
6A3E E0100 樾󠄀 CID+14662
6A3F 樿 E0100 樿󠄀 CID+17857
6A44 E0100 橄󠄀 CID+5294
6A44 E0101 橄󠄁 CID+13554
6A45 E0100 橅󠄀 CID+14663
6A46 E0100 橆󠄀 CID+8504
6A47 E0100 橇󠄀 CID+5299
6A48 E0100 橈󠄀 CID+5303
6A49 E0100 橉󠄀 CID+17858
6A4A E0100 橊󠄀 CID+19466
6A4B E0100 橋󠄀 CID+1710
6A4E E0100 橎󠄀 CID+17860
6A50 E0100 橐󠄀 CID+14664
6A51 E0100 橑󠄀 CID+14665
6A52 E0100 橒󠄀 CID+17861
6A54 E0100 橔󠄀 CID+15412
6A55 E0100 橕󠄀 CID+19467
6A55 E0101 橕󠄁 CID+21797
6A56 E0100 橖󠄀 CID+14666
6A58 E0100 橘󠄀 CID+1638
6A59 E0100 橙󠄀 CID+5301
6A5B E0100 橛󠄀 CID+14667
6A5F E0100 機󠄀 CID+1595
6A5F E0101 機󠄁 CID+13703
6A61 E0100 橡󠄀 CID+3235
6A62 E0100 橢󠄀 CID+5300
6A64 E0100 橤󠄀 CID+17862
6A66 E0100 橦󠄀 CID+5302
6A67 E0100 橧󠄀 CID+19468
6A6A E0100 橪󠄀 CID+21798
6A6B E0100 橫󠄀 CID+8503
6A71 E0100 橱󠄀 CID+19469
6A72 E0100 橲󠄀 CID+5296
6A73 E0100 橳󠄀 CID+8505
6A73 E0101 橳󠄁 CID+14292
6A78 E0100 橸󠄀 CID+5298
6A7A E0100 橺󠄀 CID+17859
6A7E E0100 橾󠄀 CID+8506
6A7F 橿 E0100 橿󠄀 CID+1470
6A80 E0100 檀󠄀 CID+2951
6A81 E0100 檁󠄀 CID+21799
6A83 E0100 檃󠄀 CID+14668
6A84 E0100 檄󠄀 CID+5309
6A86 E0100 檆󠄀 CID+21800
6A87 E0100 檇󠄀 CID+21801
6A89 E0100 檉󠄀 CID+14669
6A8B E0100 檋󠄀 CID+17864
6A8D E0100 檍󠄀 CID+5307
6A8E E0100 檎󠄀 CID+1949
6A8E E0101 檎󠄁 CID+13438
6A90 E0100 檐󠄀 CID+5306
6A90 E0101 檐󠄁